RSS Feed for This Post

Kötü insan nasıl üretilir?

spic2.gif Kötü insan nasıl üretilir?Kötü insan nasıl üretilir?spic47.gif Kötü insan nasıl üretilir?Kötü insan nasıl üretilir?spic18.jpg Kötü insan nasıl üretilir?Kötü insan nasıl üretilir?spic63.gif Kötü insan nasıl üretilir?Kötü insan nasıl üretilir?homepic1.gif Kötü insan nasıl üretilir?Kötü insan nasıl üretilir?

 

Teşekkür : Yazıyla ilgili fotoğraf, film ve belge sağlayan Stanford üniversitesi
öğretim üyesi Prof. Dr. Philip G. Zimbardo‘ya samimi teşekkürlerimizi sunarız.
Yazıyla ilgili videoları http://www.prisonexp.org/ sitesinden izleyebilirsiniz.

Tutuklamalar başlıyor

Kaliforniya’daki Palo Alto şehrinde sessiz sakin bir ağustos sabahı başlıyordu.
Bir polis arabası aniden bir evin önünde durdu, arabadan inen polisler içeri
girerek üniversitede öğrenci olan bir genci evinden çıkardı, kendisine Ceza
Kanunu’nun 211inci maddesini ihlâl ettiği ve silahlı soygun suçundan
tutuklandığı bildirildi. Komşularının şaşkın bakışları arasında ellerine
kelepçe takılırken hakları okundu, üzeri arandı ve polis arabasına bindirildi.
Komsular şaşırmakta haklıydılar çünkü Palo Alto Polis şefinin de çok iyi bildiği
gibi o gün tutuklanan birçok üniversite öğrencisi aslında suçsuzdu. Sadece günlük
bir kaç dolar karşılığında bir sosyal psikoloji deneyine katılmayı ve mahkûm rolü
oynamayı kabul etmişlerdi.

Stanford üniversitesi öğretim üyelerinden Philip G. Zimbardo’nun 1971’de yaptığı
ilginç deney bugün hâlâ güncelliğini koruyor ve sadece ABD değil Türkiye de
dâhil bütün ülkeleri ilgilendirecek bulgular sunuyor.

Türkiye çağdaş medeniyet seviyesine yaklaşıyor!

25 Şubat 2007 tarihli bir gazete haberine göre Türkiye suç
işleme konusunda da hızla batılı ülkelerin seviyesine yaklaşmakta:
Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine göre sabıkalı sayısı 8 milyonu,
mahkûm sayısı 68 bini geçti. Emniyet’in rakamları da olayın boyutlarını
gözler önüne seriyor.

Son 10 yılda işlenen suç sayısı üçe katlandı. 1995′te 229 bin suç işlenirken, rakam 2006′da 785 bin 510′u buldu. Suçların yüzde 42’si İstanbul, Ankara ve İzmir’de işleniyor.

İlk suçun işlenmesinin önlenmesi ayrı bir inceleme konusu elbette. Ancak 8 milyon sabıkalı büyük bir rakam.

Bu insanlardan hapiste yatanların “içeride” geçirdiği sürede

1) Ailelerine bakamadıklarını,
2) Anne-babalık ve/veya evlâtlık görevlerini yerine getiremediklerini,
3) Hapiste geçen süre içinde yeni suçlar ve yöntemler “keşfettiklerini”,
4) Bir kısmının hapisten çıktıktan sonra da etraflarındaki gençlere kötü örnek olduklarını,

da hesaba katarsak insanları bir kaç ay veya yıl “kapatmanın” ülkemize ne kadar zarar verdiğini daha iyi görebiliriz.

İnsanları hapse atmak çözüm mü? Kapkaç, silahlı soygun, çocuk pornosu, aile içi şiddet gibi konular biz “iyileri” sadece “kötüler” yakalanıncaya kadar ilgilendiriyor. Biz “iyiler” ile “kötüleri” birbirinden ayıran duvarlar bizi koruyor ve bir sorun olmaktan çıkıyor sanki. Peki, hapis yatan bir insanın zihninde ne gibi değişiklikler meydana geliyor? Toplumu, kendini, devleti algılayışı nasıl değişiyor?

Bir kaç yıl hapis yatan bir insan dersini almış, kanunlara saygılı bir vatandaş olarak çıkıyor dışarı pek çoğumuz için. Oysa hapis yatmış insanların suç işleme ihtimalleri yükseliyor istatistiklere göre. Gerek ülkemizde gerekse mahkûmların topluma kazandırılması için birçok proje üreten ABD, Fransa gibi gelişmiş ülkelerde bu gerçek değişmiyor. Neden?

Yapay hapishanenin öğrettikleri

Zimbardo’nun deneyi için Stanford üniversitesi Kampusu’nda kurduğu hapishane bir film dekoru olmaktan çok uzak. Gerçekten hapis hayatı yaşamış eski bir mahkûmu danışman olarak ekibine alan profesör eski mahkûmun tavsiyeleri üzerine deneklerin yaşam yerlerini oldukça tekdüze ve çirkin kılmak için duvarları, kapı ve pencereleri aynı renk levhalarla kaplıyor. Bu aynı zamanda deneklerin gün ışığını ve dışarıdan gelecek sesleri de engellemeyi ve zaman kavramını kaybetmelerini sağlamaya yönelik bir çaba.

Sahte mahkûmların bu deneyi bir oyun gibi algılamalarına engel olmak için gene eski mahkûmun tavsiyeleri doğrultusunda mahkûmların ayaklarına rahat yürünmeyen plaj terlikleri, saçları kesilmiş gibi görünmesi için başlarına kadın çorabı, üzerlerine de bir entari giydiriliyor. Denekler adlarıyla değil kendilerine verilen bir numara ile çağırılıyorlar.

Ordularda veya terör örgütlerinde de rastlayabileceğimiz bu uygulamaların amacı:

1. Bireyin değerini çiğnemek,
2. Anonim bir mahkûm (veya er, devrim savaşçısı, …) kimliği oluşturmak,
3. Bütün nefsanî ihtiyaçlarını (uyku, yemek, giysi vb) aidiyet ile ikame etmek,
4. Bireysel sorumluluk duygusunu dolayısıyla vicdanı devreden çıkarmak,
5. Şiddet dışındaki yöntemlerin (eğitim, şefkat, diyalog, karşılıklı çıkarlara saygı, …) kullanılmasına engel olmak ve şiddeti kalıcı tek yöntem olarak dayatmak,
6. Kendi gözünde ve toplum nezdinde önemini azaltarak ölümü veya intihar saldırısı yapmayı daha kolay kabul etmesini sağlamak.


Amerika örneği

Her hangi bir günde ABD hapishanelerinde yatan insan sayısı 2.2 milyon. Bir yıl içinde buradan “geçen” insan sayısı ise bunun çok üzerinde. Hapishanelerde ve bağlı tesislerde çalışan insan sayısı 750 bin. Bunun ülkeye yükü yılda 60 milyar doları aşıyor. Eldeki verilere göre üç yıla kadar eski mahkûmların %67’si yeniden tutuklanacak ve %52’si yeniden hapse mahkûm edilecek.

Devletten mahkûm başına “kira” alan özel hapishane sahiplerinin ve mahkûmları asgarî ücretin çok altında çalıştıran tekstil ve call center firmalarının karşısında ellerini oluşturduğu bu manzara sağduyulu insanları alarma geçirdi. Amerikan Hapishanelerinde Güvenlik ve Suiistimal (araştırma) Komisyonu 8 Haziran 2006 tarihinde çok ilginç bir rapor sundu. 126 sayfalık bu raporu Türkiye’nin suç-ceza-yeni suç döngüsünden kurtulabilmesini isteyen herkesin okumasını tavsiye ederim.


1970’lerde ABD 20inci yüzyılın en büyük “tutuklama projesini” başlattı. 1970-2005 döneminde hapishane mahkûmlarının sayısı %628 arttı (1). Bugün ABD’nin geldiği umutsuz nokta ortada. Elbette suçluları hapse atmanın “dışarıdaki suç oranına olumlu bir etkisi var. Ancak bu etki “pahalı” ve geçici bir tedavi. Şöyle ki:
Joel A. Devine, Joseph F. Sheley, ve M. Dwayne Smith’in American Sociological Review (Sayı: 53, Yıl 988, sayfa : 407-420) dergisinde yayınlanan Macroeconomic and Social-Control Policy Influences on Crime Rate Changes,1948-1985 adlı makalelerinde sundukları gibi ülke bazında ve bütün suçlar aynı kefeye konduğunda bile toplam suç oranında %22’lik bir düşüş için hapishane nüfusunun yaklaşık %10 artması gerekiyor. Ancak bu gri tablo detaylara indikçe yani suçlar ayrıştırıldığında iyice siyahlaşıyor : Daha fazla insanın hapse konması sadece soygun, yankesicilik ve motorlu araç hırsızlığında önemli bir düşüş sağlıyor. Tecavüz, cinayet, aile içi şiddet gibi suçlarda ise değişen bir şey yok. Eyalet-şehir bazında yapılan bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlar ise daha da endişelendirici : Coğrafî bölgelere göre değişmekle beraber hapse atılan insanların sayısındaki %10’luk bir artış suç oranındaki azalmanın ancak %0.11 ile %4 arasında kaldığını gösteriyor. (2) (3)Dahası bazı bilimadamları hapse atılan insan sayısı ile suç oranı arasında bir ilişki bulamadıkları gibi bazıları da ters bir oran buluyorlar. Yani hapse atılan insan sayısı hâlihazırda yüksek olan eyaletlerde (toplam nüfusun %3ünden fazla) mahkûmiyetler arttıkça toplumdaki suç oranı artıyor. (4)(5)Aslında bu bulgu o kadar da şaşırtıcı değil. Bir kaç yıla yayılan bir zaman diliminde yapılan incelemelerin bu sonuca varmaları normal. Çünkü hapse atılan bir insanın ailesinin geçim sıkıntısına düşmesi, borçlanması, ödeyemediği kiralardan dolayı evden çıkarılması belli bir zaman alıyor. Çocukların (veya eşin) bu zor ortama yenik düşerek suça yönelmeleri de muhtemel sonuçlardan biri. Yukarıda alıntıladığım Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine göre suçların %40’dan fazlasının İstanbul, Ankara ve İzmir’de yani aile bağlarının en zayıf olduğu büyük şehirlerde işlenmesi elbette rastlantı değil.
Onurları sürekli çiğnenen denek-mahkûmlar kendilerini adeta hadım edilmiş gibi hissetmeye başlıyorlar. Yürüyüşleri görünür şekilde daha kadınsı olmaya başlıyor.

Aşağılanma düşlerde bile devam ediyor

“Gerçek bir hapishane kurmayı değil hapishanede olma hissi vermeyi amaçladık” diyor Zimbardo. Birçok ülkede artık kullanılmayan ayaklara zincir vurulması yöntemi de bu sebeple planın bir parçası. İç çamaşır kullanmadan giyilen entariler, özgür olmadıklarını uykularında bile hatırlatan zincirler, kendinden veya başka mahkûmlardan söz ederken isim yerine numara kullanma zorunluluğu…

“Uygar” Batı “maneviyat sahibi” Ortadoğu’ya karşı

Hapishanelerde ve karakollarda yapılan insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda ilginç tartışmalara tanık oluyoruz : Bir yandan batılı ülkeler çoğunluğu müslüman olan Ortadoğu ülkelerini demokratik olmamakla suçluyor, insan hakları ihlâllerini de buna bağlıyorlar. Muhafazakâr türk, arap ve iranlı düşünürler ise İslâm’ın değerlerinin Batı’da eksik olduğunu söylüyorlar bize. “Aile yapıları zayıflamış, maddeci insanların saldırganlaşmasından daha normal ne olabilir?” diyorlar.

Amerikan Hapishanelerinde Güvenlik ve Suiistimal (araştırma) Komisyonu’nun raporunda verdiği çarpıcı örnekler var : Kalp ilacı verilmediği için ölen mahkûmlar, hapishane yöneticilerince tecavüze uğrayan ve korunmasız olarak aynı hapishanede bırakılanlar… Ancak ekonomisi, aile yapısı, gelenekleri ve dini ABD’den farklı olan Türkiye’de de eline yetki verilen insanların benzer şekilde davranmalarının önüne geçilemiyor. Human Rights Watch’in 2005 raporuna göre Ekim 2005’te, Ordu polis merkezinde, 4 çocuğun işkenceye maruz kaldığı bildirildi. Çocuklar polisin kendilerini soyup dayak attığını, hayalarını sıktığını ve tecavüzle tehdit ettiğini söylediler. Tıbbi raporlar, herhangi bir suçlamaya maruz kalmadan serbest bırakılan çocukların yoğun şekilde morarmalara maruz kaldığını gösteriyordu.

Şu halde herhangi bir politik gözlük takmadan, sadece insana bakmak, bilimsel yöntemlerle sebep-sonuç ilişkisi aramak gerekmiyor mu?

Gardiyanlar sahte, eziyet gerçek

Deney için seçilen öğrencilerin içinden tamamen rastgele yöntemlerle gardiyanlar belirleniyor. Gardiyan deneklere herhangi bir eğitim verilmeksizin, (belli sınırlar içinde) düzeni korumak için gerekeni yapmaları emrediliyor. Zimbardo gardiyanlara üniforma ve mahkûmlarla göz temasını önlemek için güneş gözlüğü giydiriyor. Bu uygulama aynı zamanda gardiyanların aidiyet duygusunu da güçlendirmeye yönelik. Çünkü araştırmanın amacı sadece mahkûmların değil gardiyanların da davranışlarını araştırmak.

Deney başladıktan sonra kısa bir “afallama” dönemi geçiren gardiyanlar kendilerine verilen yetki ve sorumlulukların da dürtüsüyle bir takım kurallar koymaya, bu kurallara uymayan mahkûmlara ise cezalar uygulamaya başlıyorlar.

Deneyi tasarlayan bilim adamlarının beklentilerinin çok ötesinde gerçeğe yaklaşan deney aile ziyaretleri, tecrit hücreleri, isyanlar, muhbirler hatta hapisten kaçma girişimleriyle devam ediyor. Hayatlarında hiç suç işlememiş, eğitimli ve orta gelirli ailelerin çocukları tıpkı gerçek hapishanelerde yatan “azılı haydutlar” gibi davranmaya başlıyorlar. İçlerinden bazıları ise depresyon geçiriyor.

Baştan 15 gün olarak planlanan deney akıl sağlığı bozulan mahkûmlar ve kontrol edilemeyecek kadar saldırganlaşan gardiyanlar da dikkate alınarak erken bitiriliyor. Çünkü yerleştirilen gizli kameralar sayesinde gardiyanların gece yarısından sonra mahkûmlara “normalin ötesinde” eziyet ettikleri saptanıyor. Daha da ilginci nöbet süresi biten ve artik para almayacak olan gardiyanların gönüllü olarak nöbete kalmak istemeleri.

Fakat en çarpıcı olanı Zimbardo da dâhil bazı bilim adamlarının farkında olmadan deneyin bir parçası haline gelmeleri ve gardiyan veya hapishane müdürü gibi düşünmeye başlamış olmaları. Bütün detayları burada aktarmak imkânsız ancak deneyin internet sitesinden daha fazla bilgi edinmek mümkün.

Yanlış giden neydi? Bundan sonra nereye? (*)

Sonuç olarak hapishaneler masum insanları bile suça teşvik eden bir ortam oluşturuyor. Bu günkünden çok farklı, adeta “devrim” diye nitelendirilebilecek bir değişim gerekiyor cezaevlerine. Bu değişim elbette hukukçuların, sosyolog ve psikologların katılımıyla tarif edilebilir ve uygulanabilir.

ABD’nin Türkiye’den 30 yıl önce girdiği ve nasıl geri döneceğini bilemediği yanlış bir yola girmek üzereyiz. Hasta bir toplumun ürettiği şiddeti sadece suçluları hapse atarak tedavi edemeyiz. Çünkü “suçlu” dediğimiz insanlar da aslında suçun artışını teşvik eden bir ortamda öldürdükleri, tecavüz ettikleri kişiler gibi koşulların kurbanı olmaktalar. Elbette kişi bazında vicdanların rahatlatılması, suçluların cezalandırılması ve potansiyel suçluların toplumdan uzaklaştırılması gerekiyor. Ancak sadece bu yapıldığı takdirde Türkiye’mizin gitgide ABD’ye benzemesi kaçınılmaz.


Çünkü Dünya’nın neresinde olursa olsun alışılagelmiş hapishaneler ağır suçları önleyemedikleri gibi artmasına da sebep olabiliyorlar. (Bkz. Kaynakça: 2, 3, 4, 5) İlk suçun işlenmesinin önlenmesi kadar hapishanelerin topluma ve insanlara ne getirdiği ve götürdüğü sorgulanmalı. Son yıllarda güvenlik ve suç işleme eğilimleri üzerine yapılan birçok çalışma insanları hapse atmanın değil onların sorunlarına çare bulmanın suçun önüne geçebileceğini ve bunun maddî yükünün de daha hafif olacağını savunuyor. Bu çalışmaların ortak noktaları ise şunlar :

 • Eğitim
 • İşsizliğin azaltılması
 • Ortalama ücretin artması
 • Kişi başına düşen polis sayısının artması.

Kul hakkı ve Türkiye

İnsan hakları ve daha özel olarak mahkûm hakları konusu ne yazık ki uzun bir zaman terör suçlularıyla, açlık grevleriyle, PKK, DEV-SOL vb örgütlerle anıldı. Türkiye’nin sürekli olarak Avrupa tarafından ağır biçimde eleştirildiği bu dosya bizde bir tür kompleks oluşturdu. En aklı başında insanlardan bile “Avrupa önce kendine baksın” tarzında savunmacı söylemler duyuyoruz.

Diğer yandan Batı kültürünü benimsemiş “çağdaş” aydınlarımızın bu konuyu çözebileceğinden şüpheliyim. Çünkü batıya hoş görünme kaygısıyla batı referansları kullanarak ürettikleri fikirler halk tarafından benimsenmiyor ve hiç bir zaman da benimsenmeyecek. Üstelik bugüne kadar özellikle Fransa’dan ithal edilen bireysellik ve çatışma kültürü sebebiyle mahkûm haklarının savunulması avukatlarla devlet arasında bir boks maçından öteye gidemiyor çoğunlukla. Global bir stratejileri yok. Taktik olarak açlık grevleri, AİHM başvuruları yapılıyor.

Kanımca kalıcı çözümler bu konunun İslâm’ı yaşama kaygısıyla hareket eden aydınlar tarafından daha iyi sahiplenilmesiyle bulunabilecektir. Çünkü bu konuda en sağlam referans kul hakkıdır. “Mahkûm hakları” konusu her şeyden önce vicdan sahibi insanlarca, sadece birey değil aileler ve toplumun tamamı göz önüne alınarak çözülebilir.

Zira müslüman bir aydın için “kötü insan” yoktur, nefsine yenik düşmüş insan vardır.


(*) Dostumuz Mustafa Akyol’un çok sevdiğim sözü.


Kaynakça

ABD suç istatistikleri

 1. Bureau of Justice Statistics, Prisoners 1925-1985 (Washington, DC: Bureau of Justice Statistics, 1986). Paige M. Harrison and Allen J. Beck, Prison and Jail Inmates at Midyear 2005 (Washington, DC: Bureau of Justice Statistics, 2006).
 2. Zsolt Besci, “Economics and Crime in the States” Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review First Quarter (1999): 39-56; William Spelman, 2000.
 3. Washington Institute for Public Policy, 2003; Spelman, 2005.
 4. Steven Levitt, “Alternative Strategies for Identifying the Link between Unemployment and Crime” Journal of Quantitative Criminology 17 (2001): 377-390
 5. Raymond V. Liedka, Anne Morrison Piehl, and Bert Useem, 2006.

Zimbardo’nun Stanford Üniversitesindeki çalışması

 1. Schwartz, J. (May 6, 2004). Simulated prison in ’71 showed a fine line between ‘normal’ and ‘monster.’ New York Times, p. A20.
 2. Zimbardo, P. G. (2004). A situationist perspective on the psychology of evil: Understanding how good people are transformed into perpetrators (pp. 21-50). In A. G. Miller (Ed.), The social psychology of good and evil. New York: Guilford Press.
 3. Zimbardo, P. G., Maslach, C., & Haney, C. (2000). Reflections on the Stanford Prison Experiment: Genesis, transformations, consequences. In T. Blass (Ed.), Obedience to authority: Current Perspectives on the Milgram paradigm (pp.193-237). Mahwah, N.J.: Erlbaum.
 4. Haney, C., & Zimbardo, P. G. (1998). The past and future of U.S. prison policy: Twenty-five years after the Stanford Prison Experiment. American Psychologist, 53, 709-727.
 5. Zimbardo, P. G. (1994). Transforming California’s prisons into expensive old age homes for felons: Enormous hidden costs and consequences for California’s taxpayers. The Center on Juvenile and Criminal Justice, San Francisco, CA.
 6. Zimbardo, P. G. (1979). Testimony of Dr. Philip Zimbardo to U.S. House of Representatives Committee on the Judiciary. In J. J. Bonsignore, et al. (Eds.), Before the law: An introduction to the legal process (pp. 396-399, 2nd ed.). Boston: Houghton Mifflin.
 7. Haney, C., & Zimbardo, P. G. (1976). Social roles and role-playing: Observations from the Stanford prison study. In E. P. Hollander & R. G. Hunt (Eds.), Current perspectives in social psychology (4th ed.) (pp. 266-274). New York: Oxford University Press.
 8. Zimbardo, P. G. (1974). The detention and jailing of juveniles (Hearings before U.S. Senate Committee on the Judiciary Subcommittee to Investigate Juvenile Delinquency, 10, 11, 17, September, 1973) (pp. 141-161). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
 9. Zimbardo, P. G., Haney, C., Banks, W. C., & Jaffe, D. (1973, April 8). The mind is a formidable jailer: A Pirandellian prison. The New York Times Magazine, Section 6, 36, ff.
 10. Haney, C., Banks, W. C., & Zimbardo, P. G. (1973). Interpersonal dynamics in a simulated prison. International Journal of Criminology and Penology, 1, 69-97.
 11. Zimbardo, P. G. (1971). The power and pathology of imprisonment. Congressional Record. (Serial No. 15, October 25, 1971). Hearings before Subcommittee No. 3, of the Committee on the Judiciary, House of Representatives, Ninety-Second Congress, First Session on Corrections, Part II, Prisons, Prison Reform and Prisonerís Rights: California. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

 

Tarih şaşırmaktır

Kötü insan nasıl üretilir?Kötü insan nasıl üretilir?Evet… Tarih şaşırmaktır. Atatürk’e şaşırmak, Kürtlere şaşırmak, Lozan’a şaşırmaktır. Geçmişe hayret edip bugüne eleştirel bakabilmek, yarını hazırlamaktır Tarih. Geçmişe değil geleceğe dönüktür amacı. Özetle siyasî bir propaganda aygıtı değildir. Gaz vermek, “Asker millet” üretmek, atalarımızla gurur duymak için tarih araştırılmaz. Eğer resmî tarihin beyin yıkamasından bıktıysanız bu kitap ilginizi çekecektir… Buradan indirebilirsiniz. 

 

Kötü insan nasıl üretilir?Kötü insan nasıl üretilir?Kitap okumak… Jean Paul Sartre, Nazan Bekiroğlu, Toshihiko Izutsu, Henri Bergson, Mustafa Kutlu, Dostoyevski, Elif Şafak, Clausewitz, Sadık Yalsızuçanlar, Alber Camus ile sohbet etmek… Suyun resmine bakmakla yetinmeyen, su içmek isteyenler için var kitaplar. Mesnevî var, El-Munkızü Min-ad-dalâl, Kitab Keşf al Mânâ, Er-Risâletü’t-tevhîd var.  Elinizdeki bu kitap Derin Düşünce yazarlarının seçtiği kitapların tanıtımlarını içeriyor. Bizdeki yansımalarını, eserlerin ve yazarların bıraktığı izleri. Farklı konularda 44 kitap, 170 sayfa. Zaman’a ayıracak vakti olanlar için… Buradan indirebilirsiniz.

Kötü insan nasıl üretilir?Kötü insan nasıl üretilir?Kendi ülkesini işgal eden ordu

Hiç bir yeri işgal edemeyen ordular kendi ülkelerini işgal ederler. Çünkü bir ordunun ayakta durması için insan emeği ve maddî destek gereklidir. Beceriksiz ordular disiplinsiz olduklarından YABANCI DÜŞMAN ile savaşamazlar. Kolayca yenebilecekleri İÇ DÜŞMANLAR uydururlar ve bu bahane ile kendi ülkelerini işgal ederler. Başbakan asarlar. Milletvekillerini hapse atarlar. Korumakla yükümlü oldukları halkı işkenceler altında inletirler.  İşgalciler kimseye hesap vermezler. Halkın isyan etmesine engel olmak için “etrafımız düşmanla çevrili” diyerek  KORKU PROPAGANDASI yaparlar. Eleştirilerden uzak kalmak için farklı inançlardan ve kültürlerden olan insanların birbirine düşman olması da bu eşkiyaların işine gelir. Bu sebeple terörü destekleyebilir hatta teröristlere silah ve para yardımında bulunabilirler. Okuyacağınız kitap kendi ülkesini işgal etmiş bir ordunun kısa tarihidir. Buradan indirebilirsiniz.

 Gazetecilik Neden Dibe Vurdu?

Kötü insan nasıl üretilir?Kötü insan nasıl üretilir?Gazeteciler bizi bilgilendiriyor mu yoksa aldatıyor mu?  Gazetecilik galiba dürüstçe yapılmasına imkân olmayan bir meslek. Çünkü birbirine zıt işlerin aynı anda icra edilmeleri gerekiyor: Habercilik, savcılık, komiklik, amigoluk…  Gazeteci kendisine bilgi verebilecek herkesle iyi geçinmek için biraz politik davranmak daha doğrusu yalan söylemek zorunda. Ama aynı zamanda ondan gözü kara bir savcı gibi olayların üzerine gitmesi, iyi bir hâkim gibi dürüst olması da bekleniyor. Bir bilim adamı gibi konuları derinlemesine irdelemesi ama sıkıcı olmadan toplumun her kesimini eğlendirebilmesi… Gazetecilerden halkı aydınlatmaları isteniyor ama aynı zamanda da halka benzemeleri. Yoksa gazeteleri satılmıyor, TV kanalları izlenmiyor. Bu koşullarda “gazeteci gibi” gazetecilik yapılabilir mi? Derin Düşünce yazarları sorguluyor…

Buradan indirebilirsiniz.

Kötü insan nasıl üretilir?Kötü insan nasıl üretilir? Alaturka Laiklik: “Beni bir bir sen anladın, sen de yanlış anladın!”

Türkiye Cumhuriyeti’nde Alevîlere zorla Sünnî İslâm öğretilirken Sünnîlerin başörtüsü devlet dairelerinde yasak. Türk Ordusu’nun istihbaratı camileri ve namaz kılanları fişliyor. Hristiyan Ermenilerin ne kiliseleri, ne yetimhaneleri ne de cemaat lideri seçimleri özgürce yapılamıyor. Rumların ruhban okulları özgür değil. Yahudiler diğer gayrı Müslimler gibi askerde ayrımcılığa uğruyor. Ateistlerin kitapları, internet siteleri yasaklanabiliyor, kapatılabiliyor. Gayrı Müslimlerin alın teriyle biriktirdikleri vakıf malları 1970′lerde gasp edildi, hâlâ geri verilmiyor. Sahi Laiklik neye yarıyor? Bu kitap son yıllarda Türkiye’nin gündemine gelen, birbirinden ayrı gibi duran ama çekirdeğinde Yobaz Laiklik Meselesini barındıran konuları ele alıyor.Buradan indirebilirsiniz.

Trackback URL

 1. 57 Yorum

 2. Yazan:Volkan Serin Tarih: Mar 14, 2007 | Reply

  Mehmet Bey öğretici ve kendini okutan bir yazı olmuş, elinize sağlık.

  istatistikler tabi başka şekillerde de de yorumlanabilir. Mesela:

  <i>Yani hapse atılan insan sayısı hâlihazırda yüksek olan eyaletlerde (toplam nüfusun %3ünden fazla) mahkûmiyetler arttıkça toplumdaki suç oranı artıyor.</i>

  Suç oranı arttıkça, mahkumiyetler artıyor olmasın.
  Bildiğiniz gibi <b>korelasyon neden-sonuç belirtmez, her 2 değişkeni birden etkileyen 3. bir değişken olabilir <b>

  Hapishaneler mahkumları adam etmekte pek işe yaramıyor yazınızdan anladığım kadarıyla. Peki cezanın amacı bu mu? Yani mahkumları adam etmek.
  Cezanın kendisi bir amaç belki de. Adaletin yerini bulması.

  Tabi hem adaleti sağlamak hem de mahkumları adam etmenin bir yolu var mı bilemiyorum. Ama tartışmamız gereken bu sanırım. hapishanelerden başka bir ceza metodu mu uygulamalıyız, ya da mevcut hapishane sisteminde radikal değişikliklere mi gitmeliyiz?

  Ben bu deneyi bilmiyordum, meşhur bir deneymiş halbuki.
  Bir de şöyle bir deney var, biraz alakalı sanırım:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Milgram_experiment

 3. Yazan:ridvan Tarih: Mar 14, 2007 | Reply

  Sevgili Mehmet Bey,

  Dilinize sağlık, yazınızı ilgi ve dikkatle okudum, 10 başlığın hepsini teker teker bir kez daha okuyarak irdeledim. Müsadenizle,
  “Tutuklamalar başlıyor”
  Para ile nasıl yapılır bu deney, bizimkiler duymasın hemen katılırlar, ama rolüde iyi keseriz, (galiba) bbg evleri gibi.
  Bu abd li hocalarımız kapıdan denekleri toplayıp, karar vermeye bunu yorumlamaya çalışmışlar.
  Elime sıcak su dökerseniz yanar ve çekerim. Bunu gözlemlediniz diyelim, peki aklımdan ne geçer? Kötüsü bunun hesabını sormak olur ve belki içimden küfürler bile ederim. Bu hocaların para ile orada bulunan gençlerden yorumlar çıkartmaya çalışmaları çok yerinde mi? Belki mahkum tepkilerini görmek için. Ama eğer çabalanan mahkumların buradan ders alıp almadıklarını anlamak, orada nasıl birşeyler öğrendiklerini görmek ise, çıktıktan sonra düzelecekler mi, bunu öğrenmek ise, kendilerini mahkum yapmalıydılar orada.. Siz fareyi labirente koyup peyniri bulmasını öğretmediniz, aç kalan fareye en kısa yolu bulmasını öğrettiniz bununla. Bunlar; insan !, labirentlere koymadan, anlatın; kolay, doğru yolu bulmayı, peynire giden.
  konu çok geniş ve karmaşık geldi ama uzunca konuşmak lazım.
  “Türkiye çağdaş medeniyet seviyesine yaklaşıyor!”
  Yaa siz takmışsınız şu batılılara, biz kalırmıyız elin gavurundan aşağı. 8 milyon sabıkalı? biri baklava çalarken yakalanan çocuk mu suçlulardan biri? Suçlu mu arıyorsunuz, aynaya bakın yeter. Askerliği nerede yaptınız, annenizden uzakta mı? Terörün şehitler verdiği yerlerde mi? Şanşsız mışsınız. Yoksa bir albay tanıdık bulup bir kutu madlen çikolata veya bir şise jonnie walker lemi usta biriğinizi seçebilenlerden misiniz?. Uzun yolda radara 103 lemi yakalandınız, ekip arabasında komiser yoksa kolay, 20 lik yeter genelde çobaya zam gelmediyse. daha çok vardır herhalde, lütfen siz çoğaltabilirsiniz.Suçlu mu arıyorsunuz, belki hep suç işledik ve işliyoruz. Ceza evlerideki vatandaşların hepsi tecavüzcümü, hepsi yasa dışı örgütçü mü?
  Evet devlet baba dedi suçlusun 3 yıl 4 ay, herhalde düşünmüşsünüzdür 4 çocuğu ve hanımı. Adamın sigortamda yapılmıştır doğduğumda, yoksa hanım teyze, haladan uzun bir borç listesi ile karşılayacak sizi, neyse çıktık ya, çocukları özlemişim, nasıl olsa bulurum bir iş. Yokya adi mahkum derler?, bizde seni bekliyorduk iş vermek için sanki. Eee olmazsa mapus arkadaşım hamit in yanına giderim, güzelde bir kulüp açmış. Kapıda fedailik yaparız korkarlar nasıl olsa herkes hamit abiden, onunda abisi gelirse vururuz, eni sonu bir 3 yıl daha yatarız.
  “Yapay hapishanenin öğrettikleri”
  Doktor Zimbardo ülkesini veya guatamalo yu anlatıyorsda bilmem ama ülkemizde, herkes sivil kıyafetli, saçları kesilmemiş ve numarlı değiller, belki mahküm nosu vardır ama onlar yine ahmet, mehmet tir, etek te giydiremezler, Şimdilik.
  Ya ben çok uzatacağım galiba. Arkadaşlar yorumlasınlar önce sonra ben devam ederim maddelere.
  Askerlik 18 ay Mardin, Hava radar
  Cezaevi 6 gün Ulucanlar, 12b

 4. Yazan:ridvan Tarih: Mar 14, 2007 | Reply

  Sevgili Mehmet Bey,
  Tekrar saygılarımla,
  Adam cezaevindeki 3 yıl 4 ay ceza almıştı ya, Kapıdan girdi, asker aradı, 2 paket sigara almıştı mapusta içilir dedi, biri açık biri kapalı, ikisine de el koydu 20 lik asker (herhalde komutanına vermiyecektir) Canın karavanadaki ıspanağı istemedi, bir poğaça yok mu? Yok kardeşim, evinde misin, mahkumluğunu bil, kantinde yok sigara nasıl alacağım? kolaymış, koğuş ağası verir, az bir komisyonla beraber, hayatta kaybettik belki sansımız döner, yok mu sayısal filan, koğuş ağası ayarlar. Siz hangi suçlulardan bahsediyorsunuz, hayatımız suç olmuş, yazınızda suç kelimesi 27 defa geçiyor.
  Sistem, amirler, memurlar,anneler, eşler suçlu.
  “Amerika örneği”
  Veriler ve bulgulardan çok anlamam. Amerika yorumları ile yurdum insanı kıyaslanabilir mi. Orada öğretmen tacizi, zenci dayağı, uyuşturucunun cesaretlendidiği gençlerin market soygunu. Benim kardeşlerim aynı mı, john çalışmassa para alır bush tan, doktor, ilaç parasıda yok onların kasabada.
  Herkesin mahkumu kendine. Mutlaka bizdede iğrenç suçlular vardır, ama çoğu o suçları işlemeye bilir, girmezdi o soğuk, sevgiden uzak yere. Şu anda 50 kişilik bir koğuşta 20 mahkum namaz kılıyor, isyan etmiyor Allah’ına, ellerini kaldırınca duaya tövbe ediyordur herhalde, mezhebi namaz kılmaz isede kalbinden tövbe ediyor, pişmanlığını düşünüyordur. Yazdıkları bilimsel olabilir ama bizim toplumumuzun bilimini kim yapacak?
  kurtlar vadisi ve gibi diziler olmasaydı azalmaz mıydı mahkum sayısı sizce. Sarhoş ünlüleri, artistleri yazan gazeteler bilseydi bu toplumun bilimini, en azından hapisteki genç sayısı azalmaz mıydı?
  Asker ocağında okuma bilmeyen canlarımıza, savaşta sırtımı kollayacak arkadaşıma biz orta okul ve liseliler öğrettik ABC yi,
  Gazete okuyorlardı biraz, sivilde, durakta dolmuşun yönünü sormuyorlardır artık. Getir bu küçük eğitimi cezaevine, din dersi istiyorlar, belki vatandaşlık, milli savunma dersi olmaz mı, (fen matematik dersi sizin olsun) 100 ünden 2 bile olsa düzeltilemezmi? Bu maddeyi bitirelim.
  Suç tabiiki İstanbul, Ankara, İzmir de olur, bar, gazino nerede en çok? Barlar sokağından geçerken, çılgın müzikten Ezan duyulmuyorki. Şanıurfa da Kayseri de az olacaktır, barlar sokağı yok yabancılaşmamış henüz.

 5. Yazan:ridvan Tarih: Mar 15, 2007 | Reply

  Sevgili Mehmet bey,
  Bu güzel yazınız ve işaretinize bende gerçekten halk çocuğu olarak katkıda bulunmak istedim. Bilmiyorum korelasyonun nedemek olduğunu, ben yeni geldim bu düşünce grubuna, belki susmam lazım ama bazı gördüklerimi yaşadıklarımı anlatmaya çalışıyorum sadece. Volkan Serin beyi gerçekten takdir ettim, dilerim bende onun kadar olurum bir gün, tüm samimiyetimle.
  “Aşağılanma düşlerde bile devam ediyor”
  yine onların cezaevi, doğrudur. birazda kadısı olabilirler. Biz olmayız İnşallah.
  ““Uygar” Batı “maneviyat sahibi” Ortadoğu’ya karşı”
  Aile yapıları zayıflamış, maddeci insanların saldırganlaşmasından daha normal ne olabilir? diyorlar.bende aynısını söylerim.
  Bizde de o elindeki yetki verilmişler amerikalılar gibi davranırsa; bunları kontrol eden olmazsa, savcılar uyurlarsa, çözer bu işi sinirli belki biraz da cahil vatandaş. Onlar bilseler herkes işini doğru yapacak, saldırmazlar, dövmezler, yaralamazlar o yetkilileri. İşte bakın yine azaldı mahkum sayısı.

  Arkadaşlar istemiyorsanız ben yazmayayım artık, hiç mi katkınız olmaz, şaşırdım, Derin Düşünce okurları.
  Küstüm.

 6. Yazan:ridvan Tarih: Mar 15, 2007 | Reply

  Küstüm ama (Mehmet bey size değil), maddelerin hepsini yorumlayacağımı yazmıştım, müsadenizle diyerek. Sözümü tutup yazacak ve susacağım.
  “Gardiyanlar sahte, eziyet gerçek”
  Onlarda vardır, benim gardiyanım bile onlar gibi değil, ancak anasına veya vatanına sövmez iseniz, şiddet uygulamazlar, en azından ben duymadım, görmedim. Şu; avanta, komisyon alışkanlıkları da olmasa, babam derim onlara.
  “Yanlış giden neydi? Bundan sonra nereye?”
  Bu madde tamamiyle sizin, nasıl belli,vatanın yetiştirdiği güzel yazarımız *Mehmet bey aynen aktarıyorum (editörümüz izin verirse) Her satırına katılıyorum.Birkez daha okumakta fayda görüyorm.
  ….nasıl geri döneceğini bilemediği yanlış bir yola girmek üzereyiz. Hasta bir toplumun ürettiği şiddeti sadece suçluları hapse atarak tedavi edemeyiz. Çünkü “suçlu” dediğimiz insanlar da aslında suçun artışını teşvik eden bir ortamda öldürdükleri, tecavüz ettikleri kişiler gibi koşulların kurbanı olmaktalar. Elbette kişi bazında vicdanların rahatlatılması, suçluların cezalandırılması ve potansiyel suçluların toplumdan uzaklaştırılması gerekiyor. Ancak sadece bu yapıldığı takdirde Türkiye’mizin gitgide ABD’ye benzemesi kaçınılmaz.
  Çünkü Dünya’nın neresinde olursa olsun alışılagelmiş hapishaneler ağır suçları önleyemedikleri gibi artmasına da sebep olabiliyorlar. İlk suçun işlenmesinin önlenmesi kadar hapishanelerin topluma ve insanlara ne getirdiği ve götürdüğü sorgulanmalı. Son yıllarda güvenlik ve suç işleme eğilimleri üzerine yapılan birçok çalışma insanları hapse atmanın değil onların sorunlarına çare bulmanın suçun önüne geçebileceğini ve bunun maddî yükünün de daha hafif olacağını savunuyor. Bu çalışmaların ortak noktaları ise şunlar :

  Eğitim
  İşsizliğin azaltılması
  Ortalama ücretin artması
  Kişi başına düşen polis sayısının artması.

  Yurdum insanı, hele sizin gibi inancıyla okumuş yazmış olursa bu doğru tespitleri yapar. Ellerine sağlık
  “Kul hakkı ve Türkiye”
  Gerçekten aynen sizin gibi düşünüyorum ve yaşıyorum. Ailelerle başlatacağımız seferberlik, olumsuz unsurları (tv gazete vs.) terbiye etmemiz ile, yıllarca ayıp duyduğumuz, günah bildiklerimize arkamızı dönmezsek, gerçekten kul hakkına emir edildiği gibi uyar isek, birkaç cezaevine düşecektir sayısı cezaevinin ülkemde.
  Lütfen kusuruma bakmayın, sizler okumuş pırıl pırıl yurdum evlatları çalışırsanız Mehmet bey ve arkadaşları gibi, emin olun herkes çocukları kucaklarında mutlu ve huzurlu yaşayacaktır.
  Allah o cezaevindeki insanlara ve ailelerine sabır versin, tövbeleri kabul olsun İnşallah.
  Saygı ve sevgilerimle.

 7. Yazan:ridvan Tarih: Mar 15, 2007 | Reply

  Sevgili Mehmet bey çok özür dilerim,
  dün gece Çinistan, hindistan, dünya nüfusunun üçte biri, ekonomi gibi yazılar okuyup, devamını okuyu tıklatıp sayfa görüntülemiyor mu dedi, yoksa ben çok mu yaşlandım. Artık bu sayfayla yatıp kalkıyorum ondan mı?

 8. Yazan:Keskin Tarih: Mar 15, 2007 | Reply

  Güzel bir yazı. Temas ettiğiniz noktalar ilginç ve önemli. Bugün suçla savaşmak konusunda yöntemlerimiz, uzun vadade suçu arttıracak şeyler! Sorunları çözmek için polis, yasak, hapisane gibi tepeden baskılayıcı yöntemler yerine, suçun doğuşunu engelleyici -uzun vadeli- yöntemler düşünmeliyiz. Çok yapılan bir hata, suç işlemiş insanları “diğerleri” olarak görmek, sanki biz hepimiz iyiymişsiz de o kötüler uzaydan aramıza düşüyormuş gibi davranmak. Bir kere bu saçmalığı aşıp, her insanın suça yönelebileceğini kabul ederek, bu yönelişi önlemek hakkında çalışmalar yapılmalı. En ufak bir sorunda “polis dikmek” aklımıza geliyor. Suçlar arttıkça da “öfkelenip” suç işleyenlerin üzerine çullanıyoruz. (Örneğin hırsızlık arttığı sıralarda, bir banka soyguncusu, güvenlik görevlisince vurulmuştu. Birçok kişi de öfke içinde onun vurulmasını savunmuştu.) Bu suçların neden arttığını anlamaya çalışmıyoruz. Suçluya duyulan öfke, bizim suçu önlemekteki başarısızlığımızdan doğan bir duygu. Bu öfke duygusu ve yolaçtığı şeylerden kaçınıp, suçun doğuşuna yönelik (başta eğitimle ilgili) stratejiler kullanmalıyız.

  “İslam’ı yaşama kaygısıyla hareket edenler”e atıfta bulunan son paragrafa ise katılmıyorum elbette. İslam dininin suç ve ceza konusunda içerdiği bir takım dogmalar var. (Elini kesin, taşlayın filan gibi hükümler.) Ama bu sorunlar dogmayla değil, sosyoloji, psikoloji gibi bilimlerin ışığında çözülebilir.

 9. Yazan:Bahar Pınar Tarih: Mar 15, 2007 | Reply

  Merhabalar,

  Gerçekten çok önemli bir konuya, çok ilgi çekici bilgiler içeren bir yazı ile temas etmişsiniz Mehmet Bey. Teşekkür ederiz, elinize sağlık.

  Suçla nasıl başa çıkılacağı çok kapsamlı ve bence çok önemli bir konu. Öncelikle suça sebep olabilecek ortamlar nasıl düzeltilebilir, insanlar suçtan nasıl korunabiliriz üzerine kafa yormak gerek sanırım. Ayrıca suç işlemiş insanların yeniden suç işlememeleri ve toplumla bütünleşebilmeleri için neler yapmamız gerektiği üzerine de düşünmek gerek. Bu söylediğim, hapishaneye girmiş insanları, suça daha meyilli olmadan nasıl dışarı çıkartabiliriz sorusu ile de bağlantılı tabii ki. Hapishanelerle ilgili şöyle bir söz vardır bilmem duydunuz mu? : “Kör bıçak giren, jilet çıkar” Şu anda hapishanelerde böyle bir durum söz konusu gördüğümüz, izleyebildiğimiz kadarı ile. Bir kere girdin miydi o yoldan geri dönmek çok zorlaşıyor. Kaldı ki insanlarımız da bu insanlara yardımcı olmaya, onları topluma kazandırmaya çalışıyorlar mı emin değilim. Değil hapis yatmış, suçlu olan birileri ile suçtan bağımsız olarak alakası olmuş ve bu yüzden gözaltına alınmış, sorgu sonrasında suçsuzluğu ispatlanarak salıverilmiş insanlar bile, sebepsiz işlerinden çıkartılabiliyorken -maalesef böyle bir olaya şahit oldum-, toplumun bu insanlara yardımcı olmadıklarını söyleyebiliriz rahatlıkla. Görülen o ki, suçsuz insanları bile çaresiz bırakan ve belki de ailesi, destek olacak birileri olmasa etrafında, onları bile suça itebilecek davranışlar sergileyebiliyoruz. Oysa Sezen Aksu’nun dediği gibi “Masum değiliz hiçbirimiz.” Allah şaşırtmasın, doğru yoldan ayırmasın diyelim.

  Hep düşünüyorum, hapishanelerde bulunanlardan ve askerlik yapanlardan mesleği olmayalara neden meslek öğretilmez? Mesleği olan, toplumda bir yer edinen kişi suça daha az meyilli olur. Özellikle gasp, hırsızlık, kapkaç, dolandırıcılık vs. için. Ve tabii ki insanın toplumda bir yeri olduğunda aslında diğer suçlardan da uzaklaşır. Yanlış hatırlıyor olabilirim Balıkesir Hapishanesi’nin hanım müdiresi böyle bir uygulama yapmıştı. Meslek edindirme kursları açmıştı hapishanede. Gerçekten tüm mahkumlar öylesine iyi ve kendilerin güvenli görünüyorlardı ki… Öğretmenleri de başka bir hanımefendi idi. Öğretmenin hanım olması mahkumlar üzerinde çok olumlu etkiler meydana getirmiş. Herkes kişisel bakımına daha bir özen gösterir olmuş, temiz giyinmeye ve hergün traş olmaya başlamış.  Böyle uygulamalar başka hapishanelerde de yapılıyor ama şu anda yeterli değil ki biz bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Er olarak askerlik yapanların ise meslek edindiklerini duymadın açıkcası.

  Hiç kimse, doğuştan ya da sonradan psikolojik olarak rahatsız değilse ya da sosyal zorlamalar, çaresizlikler olmasa suç işlemek istemez fikrindeyim. Başka bir deyişle, “Suçlu mu olunur, suçlu mu doğulur?” kısırdöngüsü hakkında, büyük oranda sonradan suçlu olunduğunu, suçun öğrenildiğini düşünüyorum. En azından ilk suç için… Ama ilk suçla ortaya çıkan vicdan azabı ve rahatsızlık bir kez bastırılabildikten sonra gerisi daha kolay gelmekte, suç bir çeşit alışkanlığa, işe dönüşmekte. (Vicdan azabı, nefis terbiyesi ile de ilgilidir… İnancın günlük yaşamdan silinmesi vicdan azabının daha kolay bastırılabilmesini sağlamakta.) Bunun önüne geçmek için ilk suçtan sonra vicdanın bastırabileceği, suçun normalleşeceği ortamlar yaratmamak, böyle ortamların oluşmasını engellemek gerek. Tabii ki koşullar, ortam, toplum çok sağlıklı da olsa suç olacaktır. Sonuçta söz konusu olan insan. Hata yapabilir, nefsine yenik düşebilir. Ama suçun oluşabileceği ortamlar en aza indirgenirse suç oranı büyük oranda düşecektir.

  Çocukların suça meyletmemelerinde, sağlıklı ortamlarda, sevgi ve ilgi ile büyümelerinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı psikolojik rahatsızlıklar, doğuştan gelmiyor, kötü ortamlarda, özellikle ailenin parçalanmışlığı ya da aile içi sorunlar sebebi ile oluşuyor. Bunun önüne geçmenin 1. adımı aileyi korumak, ebeveynleri bilinçlendirmek…

  Tecavüz suçlarının ise çok daha derin incelenmesi ve üzerinde çalışılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Burada ilk anda devreye psikologlar, psikiyatristler girmeli. Çocuk tecavüzlerini konu alan Doç. Dr. Kemal Sayar ile Fadime Özkan’ın yaptığı bir röportajı okumanızı tavsiye ederim: http://www.yenisafak.com.tr/roportaj/?t=09.03.2007&q=1&c=16&i=1293&Kemal/Sayar/Toplumun/ruh/sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1/televizyon/bozuyor

  Röportajın can alıcı ksımları buraya da aktarmak istiyorum:


  *** Fadime Özkan(Bundan sonra F.A diye anılacaktır): Çocuklara yönelik tecavüz ve öldürme suçları, son aylarda fark edilir biçimde arttı. Bu tür insanlık dışı eylemlerde bulunanlarda ne tür ruhsal bozukluklar var?

  *** Kemal Sayar (Bundan sonra K.S diye anılacaktır): Bu kişilerde (Çocuklara yönelik tecavüz ve öldürme suçları işleyenlerde) antisosyal kişilik bozukluğu dediğimiz, vicdan eksikliği ile kendini gösteren kişilik bozuklukları vardır. Suç işleme eğilimleri yüksektir. Bunlar yaptıkları kötü edimlerden dolayı pişmanlık duymaz, tamamen umursamaz bir tavır takınabilirler. Pişmanlık duymadıkları için de kolayca suç işleyebilir, tekrar edebilirler.

  Çocuk tecavüzcüleri arasında sabıkası olan eski suçlular da var ama her tür meslekten, işi gücü, sosyal çevresi, ailesi, çoluğu çocuğu olanlar da var. Normal görünüyor, normal bir hayat sürüyorlar. Bu nasıl oluyor peki?

  Kötülük sıradandır, banaldir. Bazen çok efendi bir adam bile bir süreçle beraber vahşi biri olabilir. Savaşlarda tanık olduk buna. Bosna’da Sırplar gayet iyi geçindikleri Boşnak komşularını doğradılar. Antisosyal kişiler birazcık zeki iseler hesaplı kitaplı kötülükler yapabilirler. Özellikle pedofillerde çok ciddi antisosyal kişilik bozuklukları vardır. Bu kişiler tüm dünyayı nesne olarak görürler. O çocukları yaşayan, nefes alıp veren, iç dünyaları olan, yardıma muhtaç varlıklar olarak değerlendirmezler. Onları kullanıp atılacak bir nesne olarak görürler. Kendilerinden başka kimseye merhametleri yoktur çünkü.

  *** F.A : Antisosyal kişilik bozuklukları-nın artışında çağın ve medyanın herhangi bir etkisi var mı?

  *** K.S : ABD’de yapılan araştırmalar antisosyalliğin iki katına çıktığını gösteriyor. Bunda genç nesillere değer aktarılamamasının ve televizyon kültürünün üzerinde duruluyor. Antisosyalitede ülkemizde de büyük bir patlama var. Medya aracılığıyla merhametin olmadığı bir dünya kışkırtılıyor. Televole gibi programlar gelgeç eğlence programları gibi görülüyor ama toplumun altını oyuyor aslında . Türk televizyonları Türk toplumunun ruh sağlığını tehdit eden en büyük unsurdur. Bunu göğsümü gere gere söylerim. Bu adi, pespaye programlar insanların birbirine yabancılaşmasını tırmandırıyor. İnsanları değersizleştiriyor, metalaştırıyor. Bunun sonucunda da toplumda birbirine saygı duymayan, nesne muamelesi yapan bir gençlik türüyor. Liselerdeki şiddeti hatırlayın.

  *** F.A : Tecavüzcüler yakalanabilmişse yargılanıp cezalandırılıyor ama ceza süreleri bitince aramıza karışıp yine aynı suçu işliyorlar! Burada hukuki bir ihmal olduğu kesin ama bu kişilerin hapis süresince tedavi edilmeleri mümkün değil mi? Böyle bir uygulama var mı?

  *** K.S: Bildiğim kadarıyla Emniyet bu insanları takip ediyor ama sıkı bir takip değil. Psikolojik tedavi de yok. Bu insanların çok ciddi bir rehabilitasyondan geçirilmeleri ve Emniyet’e düzenli olarak psikolojik destek alıp almadıklarını belgelemeleri gerekir. Bu kadar ağır suç işleyenlerin toplum içine kolayca salıverilmemeleri lazım.

  *** F.A: Ben toplumdan tecrit edilmeleri gerektiğini düşünüyorum!

  *** K.S: Antisosyal kişilik bozukluklarıyla ilgili yurt dışında da yayınlanan çok sayıda çalışmam var ve askerlik dönemim boyunca yoğun olarak onlarla çalıştım. Psikopatik davranış kalıpları bir günden diğer güne değişmez. Yerleşiktir ve yeryüzünde belki en zor iyileşecek kişilik bozukluklarından biridir. Çok ağır kişilik bozuklukları olanlar toplum için daimi bir tehdit oluşturur. Sürekli gözetim altında tutulmaları hatta tartışılarak toplumla çok fazla temas etmeyecekleri adalarda yahut rehabilitasyon merkezlerinde özel görevli gözetiminde uzun süreli programlara maruz kalmaları gerekir. Topluma zarar vermeyecekleri kesinleşince salıverilecekleri bir düzen sağlanmalı mutlaka. Buradan bu insanlar üzerinde çok faşizan tedbirler uygulanmalı gibi bir anlam çıkmasın. çocuklarımızı, toplumun diğer kesimlerini ıslah olmayacak derecede ağır kişilik bozukluğu gösteren insanların tasallutundan korumak boynumuzun borcudur.”
  (— Röportajdan yapılan alıntının sonu—)

  Röportajın tamamını okumanızı tavsiye ederim.

  Elbette suç, suçlular ve diğer alakalı konular, hapishane yönetimi kadar adalet sistemimizdeki aksaklıklarla da ilgili. Bu konuya da ayrıca değinmek gerek.

  Sonuç olarak, suçluların bir süre toplumdan tecrit edilmesi ve herhangi bir şey yapılmadan salıverilmesi ile sorun çözülmüyor. Asıl iş ondan sonra başlıyor diyebiliriz. O ana kadar yapılması gerekenler ihmal edildiği için de iş daha da zorlaşmış oluyor. Ayrıca görüldüğü üzere her suça aynı yöntemlerle çözüm bulunamıyor.

  Sayın Keskin,
  Son paragrafınızda
  “İslam’ı yaşama kaygısıyla hareket edenler”e atıfta bulunan son paragrafa ise katılmıyorum elbette. İslam dininin suç ve ceza konusunda içerdiği bir takım dogmalar var. (Elini kesin, taşlayın filan gibi hükümler.) Ama bu sorunlar dogmayla değil, sosyoloji, psikoloji gibi bilimlerin ışığında çözülebilir.” demişsiniz.

  Son cümlenizin “bu sorunlar … sosyoloji, psikoloji gibi bilimlerin ışığında çözülebilir” kısmına katılıyorum. Ama “İslam’ı yaşama kaygısıyla hareket etmenin” bir dogma olmadığını da söylemek isterim. Islam Hukuku’ndaki cezalandırma yöntemleri konusunda uzman olanların konuşması daha iyi olur. Yalnız dinin insanı suçtan koruyan bir yanı vardır. Allah’a karşı sorumlu olmak düşüncesi, O’nun sevgisini, rızasını kazanma duygusu. Kısacası nefsinle mücadele etme düşüncesi. Bu duygu ve his insanı suçtan koruyabilir. Mehmet Bey bundan bahsetmek istemiş. Bunu farkında olan ve tabii ki ülke gerçeklerine ve insanı da uzak olmayan uzmanların bu soruna daha gerçekçi yaklaşacağını, onların çözüm bulma ihtimallerinin daha çok olduğunu söylemek istemiş. Ben de kendisine katılıyorum.

  Bu konuyu tartışmaya açtığınız için teşekkür ederiz Mehmet Bey. Yeniden elinize sağlık.

  Saygılarımla,
  Bahar Pınar

 10. Yazan:ridvan Tarih: Mar 15, 2007 | Reply

  Sayın Keskin Bey,
  Öncelikle günaydın, yorumunuzu okudum, düşüncelerimiz paralel, suçluya duyulan öfkenin yanlış olduğunda buluştuk.
  Ancak, Mehmet beyin son paragfrafına katılmamışsınız, ilginç, neden? . Ben çok okuyamadım ama bu galiba İslamafobi dedikleri tutum. Ben Mehmetbeyin son paragrafından sizin anladığınızı görmedim, anlamadım. Mutlaka Mehmet bey cevabını verecektir ama lise mezunu olmama rağmen, sizinle o paragrafı incelerim. Benim için insan olmanız yeterli ama tüm dinler ve inanışlarda kul hakkının insanlardan alınmaması gerektiğini görmeniz gerekirdi. Kaldıkı mahkum hakkını korumaya çalışır bir ifadeydi bence. Birde şu dogmalarınızı söyleyeyim, evet İslamiyet tartışılmaz, değiştirilemez benim için ama ben el kesme, taşlama görmedim. Bizler Osmanlı İmparatorluğu nun torunlarıyız, örnek olabilir diye; 34. padişahımız, 99. Halife, benim hayranlıkla hatırladığım Abdülhamit Han 33 yıllık Sultanlığında kaç kişiyi astırmıştır? Kendine süikast yapan ermeniyi bile affetmiştir, 100 yıl önce babasını hunharca öldüren bir adamdan başka kimseyi astırmamıştır.Bu kişide İslam Halifesi, ne isterse yapabilirdi. Ama oda kul hakkını koruyan inanışın halifesi, evladıydı. Sosyoloji,psikoloji okumadım ama sosyoloji kabaca çevrem etkileri ve psikolojide benim davranışlarım ise . Dinim zaten her olaya, emire böyle bakış getirmemiş mi? Yinede ben dinimin, onun inananlarının ne kadar adalete, haklara önem verdiğini görüyor ve biliyorum. Kutsal kitapları da dikkatlice okuduğunuzda insanların haklarına ne kadar özen gösterdiklerini görebiliriz..
  SAygılarımla

 11. Yazan:m Tarih: Mar 15, 2007 | Reply

  Sevgili dostlar,
  Degerli katkilarinizi okurken bu konunun bütün boyutlariyla bir makaleye sigdirilmasinin ne kadar zor oldugunu bir kez daha gördüm. Yaptiginiz uyarilar ve verdiginiz linkler yazi için son derece tamamlayici olmus, tesekkürler.

  Volkan, Ridvan ve Keskin Bey’lere ve Bahar Hanim’a yanit vermeye çalisacagim :

  Volkan Bey,

  Milgram Deneyini hatirlatmaniz çok iyi olmus. Eric fromm’un insanda yikiciligin kökenleri adli eserinde de uzun uzun yorumladigi bu deney de kültürler ötesi bazi mekanizmalarin insani canavarlastirabiecegini gösteriyor.

  “korelasyon neden-sonuç belirtmez, her 2 değişkeni birden etkileyen 3. bir değişken olabilir” demissiniz, dogrudur. Ancak Steven Levitt, Raymond V. Liedka, Anne Morrison Piehl, ve Bert Useem de bu tuzaga düsmemek için çalismalarinda tutuklanan insan sayisini degil mahkûm sayisini baz almislar.

  2.2 milyon tutukluyla 300 milyon nüfuslu ABD’de yetiskinlerin %1’inin hapishanelerde yasadigini söyleyebiliriz. Türkiye için bu oran 0.01% civarinda.ABD’de durumun en kötü oldugu sehirlerde ise %3. Yani 100 kisinin yasadigi 4 katli bir aparmanda 3 komsunuzun hapiste oldugunu varsayin. Elbette bu oran bütün bir sehre esit dagilmayacak, gelir seviyesinin ve egitimin yüksek oldugu yerlerde %0.01 seviyesinde olacaktir. Herhalde bazi “sorunlu” mahallelerde yasayanlarin meselâ %25’inin anne veya babasinin hapiste olabilecegini söylemek çok abartmak olmaz. Iste böylesi sehirlerde tutuklu insan sayisi arttikça devlet o mahalleleri bogmus oluyor. Genel satin alma gücü düsüyor, dükkanlar kapaniyor, arsa ve binalarin degerleri düsüyor. Geliri azalan belediye daha az hizmet vererek düsüsü hizlandiriyor.

  Hatirlarsaniz Paris’te binlerce arabanin yakildigi günler olmustu. Iste olaylarin basladigi yerler (93 numarali bölge) böyle yerlerdi. Fransa’da hapishanede yasayanlarin toplam nüfusa orani 0.03% (http://www.village-justice.com/articles/Statistiques-administration,1175.html)
  ama içisleri bakani Sarkozy’nin “güvenlikçi-cezaci” tutumu yüzünden kötüye dogru bir gidis var.

  Ridvan Bey,

  “Para ile nasıl yapılır bu deney, bizimkiler duymasın hemen katılırlar, ama rolüde iyi keseriz, (galiba) bbg evleri gibi.” Diyorsunuz. Ben de asla böyle bir deneye katilmazdim 🙂 ama katilanlarin bize faydasi olmus diye düsünüyorum. Bilim ugruna feda etmisler kendilerini!!!
  Türkiye’deki adaletsizliklere isyaninizi anliyorum ve paylasiyorum. Halkimizda “hukuk devleti” kavrami yerlesmeli. En ufak bir güvenlik tehdidi karsisinda demokratik haklarimizdan vazgeçmeye bu denli hazir olmamaliyiz. Mustafa Akyol’dan mutlaka okunmasi gereken bir yazi : http://www.mustafaakyol.org/archives/2007/03/korkut_ve_yoenet_stratejisi_1.php

  Orada öğretmen tacizi, zenci dayağı, uyuşturucunun cesaretlendidiği gençlerin market soygunu. Benim kardeşlerim aynı mı, john çalışmassa para alır bush tan, doktor, ilaç parasıda yok onların kasabada. Herkesin mahkumu kendine. Mutlaka bizdede iğrenç suçlular vardır, ama çoğu o suçları işlemeye bilir, girmezdi o soğuk, sevgiden uzak yere. Şu anda 50 kişilik bir koğuşta 20 mahkum namaz kılıyor, isyan etmiyor Allah’ına, ellerini kaldırınca duaya tövbe ediyordur herhalde, mezhebi namaz kılmaz isede kalbinden tövbe ediyor, pişmanlığını düşünüyordur.(RIDVAN)

  Seklindeki sözlerinize gelince :
  1) ABD sosyal bir devlet degil. Issizlik sigortasi vb daha çok avrupada uygulanan sosyal güvenlik mekanizmalari.
  2) Gurbette geçirdigimiz yillar bize iyi millet-kötü millet ayriminin yanlis oldugunu ögretti. ABD’de de vicdan sahibi, yüregi inançla dolu insanlar var. Ayni zamanda ve ne yazik ki müslüman aleminde de Islâm’i sadece seklen yasayanlar var.

  Asker ocağında okuma bilmeyen canlarımıza, savaşta sırtımı kollayacak arkadaşıma biz orta okul ve liseliler öğrettik ABC yi, Gazete okuyorlardı biraz, sivilde, durakta dolmuşun yönünü sormuyorlardır artık. Getir bu küçük eğitimi cezaevine, din dersi istiyorlar, belki vatandaşlık, milli savunma dersi olmaz mı, (fen matematik dersi sizin olsun) 100 ünden 2 bile olsa düzeltilemezmi? (RIDVAN)

  ALLAH sizden razi olsun. Egitimsizlik bir çok derdimizin kaynagi. Bildiginiz gibi Hz Muhammed mahkumlara okuma yazma ögreten savas esirlerini bagislamistir. Anlayana bunda isaret çoktur 🙂

  … bende gerçekten halk çocuğu olarak katkıda bulunmak istedim. Bilmiyorum korelasyonun nedemek olduğunu, ben yeni geldim bu düşünce grubuna, belki susmam lazım ama bazı gördüklerimi yaşadıklarımı anlatmaya çalışıyorum sadece. (RIDVAN)

  Est.. Ridvan Bey kardesim. Zaten hepimiz ögrenmek için buradayiz. Korelasyon iki olayin birbiriyle baglantili olup olmadigini gösteren bir hesap yöntemidir. Bir matematik formülü ile hesaplanir. Ama altin bir degnek degildir, Volkan Bey’in uyardigi gibi insani aldatabilir. Bir de çok baglantili olsa bile bazi türden iliskileri ortaya çikaramaz. Yani insan akli matematikten önde gitmelidir.

  Küstüm …. Ailelerle başlatacağımız seferberlik, olumsuz unsurları (tv gazete vs.) terbiye etmemiz… Çinistan, hindistan, dünya nüfusunun üçte biri, ekonomi gibi (RIDVAN)

  Aman kimseye küsmeyin, “düsmanimiz kindir bizim” (YE) Egitim ve insanlarin suça yönelmesi ile ilgili olarak iki yazi yayinladik, tavsiye ederim okumadiysaniz :

  http://www.derindusunce.org/2007/02/09/pozitif-ayrimcilik/
  http://www.derindusunce.org/2007/02/01/ani-yasamak/

  Çin-Hindistan konusunda haklisiniz, teknik bir ariza oldu, baska bir makale geçici olarak yayina girmisti.

  Keskin Bey,

  En azindan sorunun tarifi ve aciliyeti konusunda hemfikir olmamiz sevindirici. “ Suçlar arttıkça da “öfkelenip” suç işleyenlerin üzerine çullanıyoruz.” Seklindeki sözünüz sanirim anahtar bir noktayi isaret ediyor : Suçlulara ceza verirken bir de intikam almaya çalisiyor toplum.

  Son paragraf yani çözüm konusuna gelince Pinar Hanim’in verdigi cevaba katiliyorum bir müslüman olarak. Ama su veya bu dogmayi insanlara dayatmak anlamsiz olur elbette. Dogmalara degil akla ve bilime ihtiyaç var. Burada da haklisiniz.

  Ancak akla ve bilime yaklasmak dinden uzaklasmayi icab ettirmez. Meselâ yazida referanslarini verdigim Amerikan Hapishanelerinde Güvenlik ve Suiistimal (araştırma) Komisyonu protestan rahiplerden yardim almaktan çekinmemis. Amerikan tarzi laiklik bazi bakimlardan fransiz tarzi laiklikten üstündür. Ancak Türkiye fransiz tarzi laikligi seçmistir.

  Ilk olarak köklerini Bati’dan alan fikirlere, akimlara müslüman toplumlar süphe ile bakiyorlar. Bunda elbette petrol çalmak için milyonlarca Irakliyi perisan eden ABD ordusunun payi büyük. Haliyle filan amerikan doktirini veya falan fransiz düsünürü ile insa edilecek bir çözüm iyi dahi olsa Türkiye’nin çogunlugu tarafindan reddedilebilir. Tepeden inme çözümler ise özellikle böylesi toplumsal sorunlara karsi islemiyor.

  Islâm’in Türkiye için birincil faydasi ceza yöntemleri degil hukuka, insana, aileye bakisidir. Islam’da kötü insan yoktur, nefsine yenik düsmüs insan vardir. O halde ceza kadar bir de egitim gerekir, ISLAM’A GÖRE EGITIMSIZ HAPISHANE EKSIK HAPISHANEDIR.
  Gene islâm’da babalarin suçlarini evlatlara ödetmek yasaktir. Oysa bir insani hapse atinca onun ailesine de ceza vermis oluyoruz. “Ne yapalim çalmasaydi!, öldürmeseydi” demek çok kolay. Ögrenciligim sirasinda bir hapishanede mahkûmlara bilgisayar dersi verdim. Mahvolan hayatlari, yikilan yuvalari çok yakindan gördüm. Kilitli hapishane kapilarinin arkasinda olanlar orada kalmiyor, bulasici bir hastalik gibi topluma yayiliyor. ISLAM’A GÖRE HAPSE ATILAN BIR INSANIN AILESINI HESABA KATMAYAN BIR ADALET SISTEMI EKSIK BIR SISTEMDIR.

  Bahar Hanim,

  “Kör bıçak giren, jilet çıkar” sözü ne kadar yerinde, bu yazinin basligi olabilirdi 🙂 Balikesir hapishanesi’nideki hanim müdireyi duymamistim. Simdi gelde hanimlarin üstünlügüne inanma! (Ece hanim duymasin çok sevinir) Samimi olarak söyleyeyim, hanimlarin bir tür sosyal zekaya sahip olduklarini düsünüyorum. Türkiye kadinlarindan çok daha fazla istifade edilebilir aslinda ama bu ayri bir konu.

  Degindiginiz meslek edinme konusu ise ABD’de de gündeme gelmis yeniden. Hapiste bir meslek edinen/icra edebilen mahkûmlar kendilerini üretken hissettikleri için çok daha az suç isliyorlarmis hem içerde hem de hapisten sonra.

  Ama ilk suçla ortaya çıkan vicdan azabı ve rahatsızlık bir kez bastırılabildikten sonra gerisi daha kolay gelmekte, suç bir çeşit alışkanlığa, işe dönüşmekte. (Vicdan azabı, nefis terbiyesi ile de ilgilidir… İnancın günlük yaşamdan silinmesi vicdan azabının daha kolay bastırılabilmesini sağlamakta) (BP)

  Bu sözünüzün Japonya’da bir “deneme” hapishanesinde uygulandigini görmüstüm TV’de. Isteyen mahkumlara din adami, istemeyenlere de felsefe hocasi veriyor hapishane müdürü. Maksat insanlari yeniden “iyi nedir? Kötü nedir” sorulari üzerine düsündürtmek. Çok iyi sonuçlar almislar, hapishanede zincir, demir parmaklik yok. Mahkumlar spor yapiyor ve kitap okuyorlar.
  Asagidaki sözleri ise ayakta alkisliyorum, alintiladiginiz röportaj için tesekkürler.
  “Türk televizyonları Türk toplumunun ruh sağlığını tehdit eden en büyük unsurdur. Bunu göğsümü gere gere söylerim”

  Sevgi, Saygi ve Muhabbetle.

 12. Yazan:Mehmet Tarih: Mar 20, 2007 | Reply

  Tamamlayici bir bilgi

  Dünyada yüzbin kisiye düsen mahkum sayisi,
  Kaynak Bureau of Justice Statistics (http://www.fedstats.gov/key_stats

  ABD 740
  Rusya 713
  Ingil. 124
  Kanada 102
  Almanya 98

  Türkiye 97

  Italya 92
  fransa 80
  Vietnam 75
  Isveç 64
  Danima. 61
  Japonya 37
  Izlanda 29

 13. Yazan:bir ogretmen Tarih: Apr 1, 2007 | Reply

  Sevgili Mehmet ,
  Bir eğitimci olarak öncelikle hapishanelerdeki eğitim yetersizliği beni rahatsız etmekte. Öyle sosyal bir yaraya parmak basmanız herhalde birçok kişinin ilgisini çekecektir.Tüm fikirlere aynen katılıyorum. Uzun yıllardan beri hapishane personelinin daha dikkatli seçilmesi gerektiğini düşünüyorum.Nitekim donanımlı ve iyi idarecileri olan hapishanelerde hemen hemen hiç olay çıkmadığı ve yöneticilerin gayretleriyle mahkumlara meslek edindirildiğini okudum.Bilgisayar odaları ve kutuphanelerinin olduğunu duydum.Mahkumlar devamlı surette meşgul edilmeli,az da olsa ailerini geçindirebilecekleri (hapishane bünyesinde) atölyelerde çalıştırılmalıdır. İnsan gücünden yararlanmalı .Yapacak bir şeyi olmayanlar para_
  ları varsa başka sorunlar yaşarlar,parasızlar da maalesef suça yönelirler.
  Pisikoloji bölümünden mezun olan bir çok genç işsiz.Mahkumların onlara çok ihtiyaçları var.”Ölende mi yoksa öldürende mi” diye bir atasözümüz vardır.Mahkumları hasta olarak kabul edip bu duygularını tedavi etmeliyiz.Beni sadece küçük çocuklara tecavüz edenler çok rahatsız etmekte.Acaba sizler bu kişiler için ne düşünmektesiniz.
  Bir de hapihane yöneticilerinin atanmadan önce pisikolojik testlerden geçirilmeleri gerektiğinini düşünmekteyim.Yazınıza aldığınız örnekler,gösterdiğiniz kaynaklar herhalde ilgililerce de malumdur.
  Ülkemizdeki suç oranının yüksek olmasının sebebi bence gelir dağılımındaki adaletsizlik ve işsizliktir.Asıl tehlikeli olanlar ise mahkum edilemeyen serbest gezen içimizdeki suçlular.
  Sosyal yaralarımızı mutlaka irdelemeliyiz.Sonuç alabilecek makamların da (inşallah) ilgisini çekersiniz.
  Esenlikler dilerim sağlıkla kalın…

 14. Yazan:Haydar Tarih: Apr 1, 2007 | Reply

  Tesekkurler bu yazi için,

  Sadece yorumlariniz ve arastirmalarinizi biraraya getirerek gercek bir insanlik trajedisini anlatmakla kalmayip, bunun ulkemizi nasil ilgilendirdigi, yakin gelecekte bizi nelerin bekledigini nefis bir sekilde izah etmissiniz.

  Makalenizi okurken nedense surekli aklima Turk Adalet Sistemi geliyordu. Daha spesifik; Ingiliz konsoloslugu civarindaki bir isyerinin onunde durdugu sirada patlamanin siddeti ile savrularak yaralanan adama yargicin “napalim sende pencere onunde durmasaydin” dedigi andaki fiyakali, defne yaprakli cuppesi ve yuzundeki (!) ifade duruyordu.
  ***

  Birkac gun once ABD Baskani George W Bush, II Dunya savasi boyunca beyaz denklerinden daha cengaverce savastigi halde “denk” olmayan muamelelere tabi tutulan ve zencilerden olusan havaci askeri birlik -Tuskegee Airmen-den ve onlara yapilan haksizliklardan dolayi resmi ozur diledi. Bu birlik uyelerinin selamlari bile beyazlar tarafindan karsilik gormuyordu, gerisini tahmin edin.

  Tuskegee Airmen meselesi, ABD deki irkcilik ve bunun dogrudan sonuclarindan biri olan yuksek suc orani meselesinin ufak bir parcasi.
  Dun zencilere askeri selam vermiyen toplum, bu gun bunun yuksek bedelini cesitli boyutlariyla oduyordu.

  Yuzyillar boyunca kolecilik ve ayrimcilik sebeplerinden dolayi aile yapisi, ahlak, manevi degerleri, kultur, inanc, gelenekleri vs her turlu ust yapisi tahrip edilen, karisi baska bir yere satilan kocanin neler hissetigini umursamayan, 7 yasindaki ogulu anasindan ayirmanin her ikisindede nasil tahrip yarattigini aklina bile getirmeyen, onlari insan yapan KUMAS’in paramparca oldugunu gormeyen, 1860 larda zencilere birer kagit parcasi vererek “hadi ozgursun” diyen beyaz adam, herseyin kendiliginden gulluk gulustanlik olacagini ummus ki hic bir -tedavi programi- gelistirmemis, sonucunun bugunku hapisanelerde milyonlara varan suclu ve bu suclularin kurbani olan milyonlarca insan olarak odemek zorunda kalmistir.

  Bugunku ABD de amcasini taniyan cocuk sayisi yuzde 7-8 lerdedir. Babasinin kim oldugunu bile bilmeyen bir tahribatin urunu olan cocuklarin topluma verecegi/alacagi hesabi ancak 150 sene sonra akla gelmektedir.
  ***

  Bugun köyleri yakilan, goce zorlanip istanbul, Mersin, Antalya varoslarina dolan insanlarin hikayesi sanki bundan farklimidir? Bunun toplumsal bedelinin olmadigini dusunen “yoneticiler” gaflet icinde olmalilar.

  Bundan birkac sene once köyundeki evinin bahce duvarinin önunden birkac kere gecen genclerin bu davranisinin kizina veya karisina sarkintilik oldugunu varsayip namus meselesi yapan baba veya abinin, ertesi gun ayni aile ve ayni kafayla istanbula yerlesip istanbullu gibi yasiyacagini umanlar sadece gunu gecistiriyorlar.
  Insanlarin, ailelerin, toplumlarin KUMASI yirtilmaya gorsun. Bukadar buyuk ekonomik guce, esi benzeri az gorulen Adalet Sistemine ve ozur dileme buyuklugune sahip olan Amerikanin basina bunlar geldikten sonra…

  …”napalim sende pencere onunde durmasaydin” diyebilen bir yargicin oldugu bu devletin nelerle karsi karsiya olacagini aklima bile getirmek istemiyorum.

  Selamlar.

 15. Yazan:Haydar Tarih: Apr 1, 2007 | Reply

  DUZELTME
  Bugunku ABD de amcasini taniyan cocuk sayisi yuzde 7-8 lerdedir…
  yerine

  Bugunku ABD de amcasini taniyan ZENCi cocuk sayisi yuzde 7-8 lerdedir.

  olmaliydi.
  ozur dilerim.

 16. Yazan:Mehmet Tarih: Apr 1, 2007 | Reply

  NTV’de yayinlanan Bam Teli programi gösterdigi olumlu örneklerle
  bu yazida ve yorumlarda altini çizdigimiz konularda ne denli hakli oldugumuzu gösterdi.

  31 mart 2007’de Türkiye’de ve 1 Nisan’da Avrupa’da yayinlanan
  Programin son bölümünde Tayfun Talipoğlu Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevindeki
  siradisi önlemleri, mahkumlara nasil özgüven asilandigini ve yeniden suç
  islememeleri için yapilanlari anlatti.

  Bundan iki yil önce yayinlanan bir haber ise söyle :

  Bam Teli, Paşakapısı Cezaevi’nde geziyor
  Tayfun Talipoğlu, ‘Bam Teli’nde Paşakapısı Cezaevi’ni ve hükümlülerini,
  kendine özgü üslubu ile anlatmaya devam ediyor.
  Paşakapısı tarihî bir cezaevi. Bu sebeple cezaevinden çok öğrenci yurdunu
  hazırlatıyor. Talipoğlu, Paşakapısı koğuşlarında hükümlülerle söyleşiyor.
  Hapishanede yapılan etkinlikleri ekrana taşıyor. Kadınlar burada isterlerse
  yemek yapmayı, isterlerse saz çalmayı öğrenebiliyor ya da kütüphaneye
  gidip kitap okuyabiliyorlar.

  Haydar Bey,

  Adalet konusunda gösterdiginiz hassasiyete katiliyorum. Dis güvenligimizle
  ayni öncelikte tutulmasi gereken adalet sistemimiz ne yazikki onyillardir
  en düsük bütçeyi aliyordu.

  AKP iktidari ile son 30 yildir ilk defa bu bakanligin bütçesinde artis gözlendi.
  Sadece bütçeyle hersey çözülmese de iyi bir baslangiç oldugunu düsünüyorum.

  Dostlukla

 17. Yazan:Bahar Pınar Tarih: Apr 3, 2007 | Reply

  Filiz Hanım, merhaba,
  Psikolji bölümü mezunlarını hatırlatmanız ve onların hapishaneye düşmüş insanlara faydalı olacağını söylemeniz çok yerinde. Psikoloji mezunlarının iş bulma-işsizlik durumunu bilmiyorum, dediğiniz gibi işsiz olanlar vardır. Öte yandan işi olanlar da acaba meslekleri ile ilgili işlerde mi çalışıyorlar, çok emin değilim. Halbuki bu eğitimli insanların doğru yerlerde, doğru görev tanımları ile çalışması sağlanırsa gerçekten faydalı olur. Sadece hapishanelerde değil, okullarda, yurtlarda, şirketlerde vs. Sonuçta insanın ruh sağlığının korunması gereken, psikoloji desteğine ihtiyaç duyulan bütün ortamlarda psikologların olması mantıklı. Tabii ki hapishaneler ilk sırada yer alıyor.

  Yorumları okumamış olma ihtimalinize karşı, tecavüz konusundaki fikrimi yeniden yazmak istedim. Gerçi siz Mehmet Bey’e sormuş olabilirsiniz ama konuyu çok önemli bulduğum için söze girme ihtiyacı duydum. Çocuk tecavüzleri, belki de genel olarak tecavüz suçları çok daha derin incelenmeli ve üzerinde çalışılmalı. Burada ilk anda devreye psikologlar, psikiyatristler girmeli. Ve kesinlikle bu insanlar toplumdan uzaklaştırılarak tedavi edilmeye çalışılmalı, tedavi etme imkanı yoksa da toplumdan uzak tutulmalı. Çocuk tecavüzlerini konu alan Fadime Özkan’ın Doç. Dr. Kemal Sayar ile yaptığı bir röportajı okumanızı tavsiye ederim: http://www.yenisafak.com.tr/roportaj/?t=09.03.2007&q=1&c=16&i=1293&Kemal/Sayar/Toplumun/ruh/sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1/televizyon/bozuyor

  Saygılarımla,
  Bahar Pınar

 18. Yazan:Mehmet Tarih: Apr 4, 2007 | Reply

  Linkini verdiginiz yazinin mutlaka okunmasi gerekir Bahar Hanim,

  Tekrar sagolun. PSIKOPAT dedigimiz ve gerçekten de iyilesmesine imkân olmayan insanlar toplumun tamamina göre oldukça az sayidalar. Ne yazik ki sizin vediginiz referansta da “tedavi imkani yok” deniyor.

  Ama bu röportaji okurken toplumun yavas yavas PSIKOPATLIGA itildigini düsünüyorum.

  Sizin POZITIF AYRIMCILIK (http://www.derindusunce.org/2007/02/09/pozitif-ayrimcilik/) benimse ANI YASAMAK (ttp://www.derindusunce.org/2007/02/01/ani-yasamak/) adli yazilarda degindigimiz garip bir gidisat var ki hayatlarimizi maneviyattan bosaltmaya, insanlarin birbirlerini birer nesne gibi görmeye itiyor.

  Elbette (ve iyi ki) tersi yönde çaba harcayanlar da var 🙂

  Insanligin bu bilince varmasi dilegiyle

 19. Yazan:Mehmet Tarih: Apr 13, 2007 | Reply

  TÜRKIYE’DE ÖRNEK BiR HAPiSHANE (BBC’den)

  http://cosmos.bcst.yahoo.com/ver/225/popup/index.php?cl=2222437

 20. Yazan:Gülcin Kacar Tarih: Nov 19, 2007 | Reply

  İnasn olam çok zordur.
  İnsan kalmaksa daha zordur.

 21. Yazan:Gülcin Kacar Tarih: Nov 22, 2007 | Reply

  Kötü insan nasıl mı üretilir?
  Ona değer verilmese
  Hakları elinden alınırsa
  Herkese şapır, şupur
  Ona yar rabim şükür kalırsa
  Çalışır, çalışı kıymeti bilinmese
  Çalışmaların karşılığını almasa V.S.
  Daha buna benzer neler, neler
  İnsan olmak zordur
  İnsan kalmak daha da zordur

 22. Yazan:gülcin kacar Tarih: Dec 3, 2007 | Reply

  Saat 20.15 te
  Hannover Sinemax ta
  Beyaz Melek film ini izlemeye gittim.
  Yaşadıklarımı keşke hiç yaşamasaydım.
  Gerçi yaşadıklarım bilmediğim olaylar değil ama yinede beni her zamanki gibi çok üzdü.
  Almanya da yaşayan Türk toplumunun yaşlıları, maalesef 1960 lar da kalmış.
  Bu insanlar kendilerini o kadar fakirlikten kurtulma mücadelesine kaptırmışlar ki,
  Dünyadaki yaşamın nasıl değiştiğinin farkına bile varamamışlar,
  Onlar hala 1960 lar da ki o esi tarzların devam etiğini sanıyorlar.
  Biri muhtaçsa yardım etmek,
  Bir çocuk düşünce yerden kaldırmak,
  Yaşlıya, kadına hürmet etmek,
  Hayatlarını vatan uğruna kaybedenleri ardından üzüntü hissetmek,
  Milli, dini bayramlarda duygulanmak gibi v.s
  İnsani duyguların yenidünyada artık yeri olmadığının
  Farkında değiller hala bu insanlar
  Ve istedikleri halde, çocuklarına hiçbir şey öğretemiyorlar
  Çünkü kendileri çağ ardında kalmışlar.
  Çağımızın nedenli insanlık dışı değiştiğini kabullenemiyorlar.
  Onları suçlamak diye bir amacım yok.
  Para kazanalım derken,
  Evlatlarını kaybettiler,
  Hiç kimse bu konuda onlara arka çıkıp,
  Çocuklarına iyiyi kötüyü öğretmeleri için destek vermedi.
  Koydum çayıra Allah kayıra
  Memlekete para göndersinler baksınlar bayıra.
  Gençlerse ne Türk ne Alman acayip bir toplum oluşturmuşlar.
  Gülünecek yerde ağlıyorlar, ağlanacak yerde ise gülüyorlar.
  Gördüklerini, duyduklarını anlamadan
  Beyinlerinde muhakeme etmeden
  Reaksiyon gösterdiklerine inanıyorum.
  Birde okuduklarını anlamıyorlar sanıyorum, ne Almanca ne Türkçe.
  Beyaz Melek filimin de
  Yaşlı insanlara dayak atıyorlar
  Bizim millet kahkahalarla gülüyordu
  Yaşlılar itilip kakılıyorlar
  Bizim millet kahkahalarla gülüyor
  Adam bir sahnede sövüyor
  Millet gülme krizine giriyor
  Yani anlayacağınız
  Ne duygulananı
  Ne ağlayanını görmedim
  A pardon yanımda oturan
  İki Alman genç kız filimin başından sonuna dek benle beraber ağladılar.
  Bizimkilerse maalesef o kadar açıkça belirtilmiş olduğu halde
  Filimin ne gibi bir mesajı iletmek istediğini anlamadılar ne yazık ki
  Yani anlayacağınız,
  Komedimi seyrediyorlar,
  Dramı farkında bile değildiler,
  Film alt yazılı olduğu halde okuduklarını da anlamamışlar beli.
  Duygularını nerede kullanacaklarını bilmeyen bir toplum yaratılmış gurbete.

  Kötü insan böylede üretilir

 23. Yazan:gülcin kacar Tarih: Dec 21, 2007 | Reply

  İçimde
  Tecavüzden
  Acı bir meyve
  Duygularım
  Anlaşılmaz
  Anlaması güç
  Sevebilme ihtimali
  Nefretle birlikte
  İçimde çığlıklar
  Nefretler
  Bir bakmışsın
  Yeşermek üzere tomurcuklar
  Bu duygu karmaşası
  Olmalı
  Yo
  Olmamalı
  Çare yok ölmeli
  İsteme semde benden bir parça içimdeki
  Ölmesi çözüm değil ki
  Yaşaması da öyle değil mi
  Tabu
  Günah
  Yasak
  Böyle olmasını ben istemedim ki
  Söyleyenlere kolay
  Yaşamak
  O nasıl olacak
  Bu soruya çare kim bulacak

 24. Yazan:gülcin kacar Tarih: Jan 13, 2008 | Reply

  Suç işleyen kapı dışarı
  Bundan kolayı olmaz vallahi
  Almanya başbakanı Merkel in verdiği bir demeçte, yabancıların Almanya da aldığı cezalar üç yıllı geçince sınır dışı ediliyordu, biz bu zamanı bir yılla indireceğiz demiş.
  Ne mutlu ona bravo.
  Peki, kendi gençleri suç işlediği zaman onları nereye gönderecek.
  Biz yabancılar hemen, hemen eli yıla yakın bu ülkede ağır şartlar altında modern köleler gibi çalışıp bizden istenen tüm görevleri yerine getirip Almayanın kalkınmasında büyük katkıda bulunuyoruz (karın tokluğuna, itile kakıla, ikinci sınıf insan muamelesi görerek).
  Vergilerimizi zamanında ödüyoruz,
  Milyarlarımız bankalarında, ekonomilerine büyük katkıda bulunuyoruz.
  O zaman bizde Almayanın vatandaşıyız
  Bu ülkede Almanlar kadar bizimde haklarımız korunmalı , eli senelik misafir olmaz.
  Gençlerimizin problemlerini çözmek onların vazifesi.
  Bizler çalıştığımız için çocuklarımızı onlar yetiştiriyor,
  Okul sistemleri,
  Kreş sistemleri.
  Terbiyeleri.
  Dilleri
  Giyimleri
  Onlardan öğreniyor çocuklarımız.
  Biz hiçbir şey yapamıyoruz, neden mi ?
  Çükü biz Almanlara göre geri kalmışız
  Almanlar böyle bakıyor biz
  Haliyle çocuklarımızda öyle bakıyor
  Bizden gelen hiçbir öğüdü öneriyi dinlemiyorlar
  Buna göre eyer yetiştirilmelerinde bir yanlış varsa,
  bu Alman çocuk yetiştirme sistemindeki arızadan dolayıdır.
  Bizim gençlerimiz de akılı, çalışkan, başarılı
  Fakat araların da arıza çıkaranlarda vardır elbet
  ama bu gençlere yardım etmeyi deneme yerine,
  Onları başlarından savarak kurtulmayı yeğlemek
  Kendilerini gelişmiş modern insan topluluğu sayan Almanlara böyle tavırlar yakışmaz.
  Sorun yoksa sahipleniyorlar, sorun varsa sür sınır dışına bize ne diyorlar.
  Şimdi soruyorum yabancı gençleri bu hale getiren sizin elit sistemleriniz değimli?.
  Bu sorunu çözmekte sizin işiniz öyle değimli ?
  Bizler ülkemizden geldiğimizde suç statiklerine baksınlar oranlar nasıldı, ama biz Alman terbiye sistemiyle yetiştirilmemiştik.
  Sosyal, insan hakları konusunda dünyaya yön gösteren, kendilerini elit sayan Almanların böylesi kararlar aldıklarını açıklamaları hangi kategoriye sığar anlamadım.
  Sizden ricam böylesi katı kararlar almadan insan olduğunuzu unutmayın.

  Saygı bize
  Gülçin Kaçar

 25. Yazan:gülcin kacar Tarih: Jan 13, 2008 | Reply

  şzür dilerim

 26. Yazan:YASEMİN .......................... Tarih: Jan 16, 2008 | Reply

  ÜLKEMİZDE NELER ÜRETİLİYOR?
  DAHA GENİŞ OLARK AÇIKLANMASINI İSTİYORUM.
  LÜTFEN

 27. Yazan:gülcin kacar Tarih: Jan 20, 2008 | Reply

  Her kesin bir günü var
  Şu dünyada
  Sevgililer günü
  Anneler günü
  Babalar günü
  Gençlik ve çocuk bayramı
  V.S. günler
  Ama İHTİYARLAR günü
  Neden yoktur
  Anlamadım
  Asıl onlara senede bir gün düzenlenmeli
  Hiç değilse senede bir gün de onlar
  Hatır ırlamalı sevindirilmeli
  Bunu hak etmiyorlar mı
  Onlar bu günün temel taşları olmadılar mı?

 28. Yazan:gülcin kacar Tarih: Jan 20, 2008 | Reply

  Kendini teşhir eden kadın aptaldır
  Güzellik teşhir gerektirmez
  Güzel olanı görmeyen gözlere,
  Anlamayan beyinlere
  Güzellikleri sunmak boşunadır
  Bir kadın
  Etini, budunu
  Göğsünü
  Sergilemesi
  Bana kasap vitrinlerindeki
  Teşhir edilen koyunların,ineklerin etlerini çağrıştırır
  Onlar iştah kabartmak için vitrinlerde asılıdır
  Ya kadın
  O da et midir
  Satılık mıdır
  Bilinen bir gerçek vardır
  Erkeğin dikkatini çekmek için
  Ona et gösterme lüzumunu hissetmek
  Hal böyleyken kendini et gibi sunmak niye
  Bakın TV sunucusundan, şarkıcısına
  Hepsi açılıp saçılıyor
  Kadın evli çocukları var ama olsun
  Para için her yanını açıyor
  Sesine değil etine güveniyor
  Kocaları da zengin herifler ( özür dilerim buraya uygun kelime bulamadım )
  Adına da şov diyorlar
  Ya spiker onlara ne demeli işi konuşmak et teşhir etmek değil ki
  Program yapan diğerleri
  Kadın köşe yazarı
  Saclarını boyamış sarı
  Açmış sacmış her yanını
  Gerdirmişte suratını
  Y a kadın toplasana sen kendini
  Millet senle eğleniyor alay ediyor
  Senin kalemin var oysa
  Ne bu korku
  Sen hiç olmasa kendini topla
  Bunu meslek edinmiş kadınlar o başka
  Onlar çaresizlikten etlerini satıyorlar
  Ama akılına ,kalemine, sesine, sanatına güvenen kadının buna hiç ihtiyacı yoktur
  Akılı kadın kendini
  Erkeğin dikkatini çekmek için teşhir etmez
  Türkiye deki erkek ete açtır
  Onun için acınacak haldedir
  Çiğ etin esiridir
  Avrupa’daki kadın erkeğe hasrettir
  Çıplaklığını etini sergiler
  Fakir ülkelerdeki kadın çaresizdir
  Açtır açıktadır mağdurdur
  O da etini satar
  Bu durumlar müstesna haller
  Bi düşünün
  Biz kadınlar
  Erkekleri memnun etmek için
  Sokaklarda
  Acık saçık giyinmesek
  Yerli, yersiz
  Sürüp, sürüştürmesek
  (Şimdi duyar gibiyim isyanları
  Kendim için yapıyorum diyenleri
  Olur bende inandım)
  Hoş ben inansam, inanmasam
  Kaç yazar
  Ama benim amacım başka
  Kadınların kullanılmasına tahammülüm kalmadı
  Milyonlarca kadın sanki erkeklerin eğlencesi
  Başkada işleri yokmuş gibi
  Bu duruma bir son vermeli.

 29. Yazan:gülçin kaçar Tarih: Feb 27, 2008 | Reply

  Kötü insan işte böyle üretilir
  Atıp tutarak gündemde kalmak uğruna
  Başkalarının duygularına saygı gösteremden
  Rol yapmayın
  Biz kırk kişiyiz bir birimizi biliriz
  ebru kadın.
  Ebru Gündeş
  Evlenecek çocuk doğuracak
  Kız olursa
  Bir daha deneyecek
  Deneylerden sonra oğlanı bulursa
  Oğlunu büyütecek
  Asker edecek
  Belki şehit edecek
  Ve buna gururlanacak
  Aman Allah hım sen koru
  Bu ne biçim istek böyle
  Bu kadar sene hep mi savaşacak Türkiye
  Ebru şehit anası olsun diye
  Ağzından yel alsın
  Dağlara taşlara
  Biz bir an evele savaş bitsin diye dua ederken
  Kadının lafına bak
  Kardeş, kardeş geçinmek varken
  Kan akmasın demek varken
  Kadının istediğine bakar mısınız
  Biz hepimiz
  Kadınımız
  Erkeğimiz
  Bebeğimiz
  Oğlumuz
  Kızımız
  Hepimiz bu vatan uğruna
  Ölmeye hazırız
  Ama isteğimiz sulh
  Kan değil
  Ya siz Ebru kadın
  Siz ne yaptınız bu vatan için
  Atıp tutmak kolay
  Hangi şehit yetiminin elinden tutunuz
  Yellendiğinizde mangalda kül bırakmadınız
  Alkış almak için atıp tutamayın
  Ayıp oluyor

  Saygı bize
  Saygı şehit analarına
  Size saygı yok

 30. Yazan:rabia Tarih: Apr 3, 2008 | Reply

  iğrenç keşke başka şeyler yazsaydınız çok kötü beneceiğrençççççççççççççççç bu siteyi kapamanız gerekir

 31. Yazan:gülçin kaçar Tarih: Apr 13, 2008 | Reply

  Gök yüzünü kana bulamışçasına
  Güneş
  Yakıyor
  Kızıl kıyamet dünya
  Toprak çatlamış
  Suya olan aşkından
  Ağaçlar kupkuru
  İnleye, inleye ölmüşler
  Susuzluktan
  Bir kuş sesi yok
  Kuşlar yerlerde ölmüşler
  Ağır bir koku sarmış her yanı
  Dünya kadavralara mezar bile olamamış
  İnsanlar
  Çareler arıyorlar
  Kıymetini bilemediği yer yüzüne
  Altınlar oluk, oluk aksa da su yerini
  Para hayat vermez ki
  Kestiğin dalı keserken düşüneceksin
  Susuz parayla yaşanır mı diye
  Bitirdiniz dünyanın işini
  Hadi kolay gelsin size.

 32. Yazan:snowqueen Tarih: Apr 13, 2008 | Reply

  “Kötü insan” için gelinlikle yola çıkan italyan sanatçıyı tecavüz etmekle kalmayıp boğarak öldürene bakın. Hepimizin utanç duyması gereken bir vahşet.

 33. Yazan:gülçin kaçar Tarih: Jun 28, 2008 | Reply

  Zitat
  İnsanlar sevinmeyi bilmezlerse
  Hiçbir mutluluğa laik değillerdir.

 34. Yazan:gülcin kacar Tarih: Jul 10, 2008 | Reply

  Er, gene, kon
  Ger, gene, kon
  Ser, gene, kon
  Gel, gene, kon
  Bu doyumsuzluk oldukça bunlarda
  Bu işler her dönem böyle olur
  Bu çeteler bitmez
  Kurulur Allah kurulur
  Kedi fare oyunu
  Hep sahnede kalır
  Kimi zaman iktidardırlar
  Kimi zaman muhalefet olurlar
  Ama hep aynı oyunu oynarlar
  Bize hep aynı oyunu sunarlar
  Seyirciyi ayakta uyuturlar
  Bunlar hepsi
  Usta oyuncular
  Hep sahnede kalacaklar
  Bizlerden alkışı alacaklar

 35. Yazan:gülcin kacar Tarih: Jul 11, 2008 | Reply

  Baskının, yasakların yüksek duvarları arasında
  Sıkışıp kalan
  Duygu ve düşüncenin
  Zifiri karanlığın korkusuyla
  Zaten beynin raylarından gecen
  Hızlı düşünceleri kelimesi, kelimesine yakalama zorluğu
  Düşünceyi yakalayıp kalemden kağıda akıtmak
  Milyonlarca düşü, düşünceyi hiç eksiksiz gelişmişliğiyle
  Yazabilme güçlüğü yanında yasaklar, baskılar
  Yazmamı hep zora sokmuş
  İstediğimi yazdığımı zannederken
  Birden baskının, yasağın, kırıcı olmamanın etkisiyle
  Yazdıklarımın tam düşüncelerimden yakalayabildiğim
  Olayların olmadığını
  Beynimin sansür eleklerinden geçtiğini
  Yazdıklarımı okurken anlar
  Ve hep yazmamaya karar verir kalemi bırakırım
  Ama beynimdeki düşünceleri zapt etmek
  Ne mümkün
  Her yazmama kararımdan sonra
  Öylesi tabi bir baskı oluşunki bende
  Yazmamak imkansızlaşır.
  Yaşamdan istediğim tek şeyin
  Baskısız, yasaksız, yanlış anlaşılmadan
  Düşündüğüm kadar hızlı yazabilmek
  Ben şair değilim
  On altı yaşımdan bu güne
  Hep yazıyorum
  Yazdıklarım benim düşlerim
  Düşündüklerim
  Bir nizam gözetmeden yazdıklarım
  Haksızlıklara karşı yazmaktan başka
  Mücadele edecek bir gücüm yok
  Öyleyse bırakın istediğim gibi yazayım
  Kuralsız, uyumsuz ama içimden geldiği gibi
  Çırılçıplak haliyle soyut bir şekilde
  Kağıda dökmenin ne sakıncası
  Ve kime zararı olabilir
  Beni anlayanlara saygılarımla

 36. Yazan:gülcin kacar Tarih: Jul 16, 2008 | Reply

  ARSEN
  Arseniğin zehirli etkilerinin, vücuttaki bazı enzimlerle birleşerek hücre metabolizmasına bozucu etkide bulunmasından ileri geldiği zannedilmektedir. Arsenik zehirlenmesi, ya bir kerede alınan yüksek dozda arsenikten (akut zehirlenme) veya küçük dozlarda ard, arda alınmaktan (kronik zehirlenme) kaynaklanır. Akut zehirlenmenin başlıca belirtileri mide bulantısı, kusma, ağız ve boğazda yanma ve şiddetli karın ağrılarıdır. Bunu takiben dolaşım bozukluğu ve kalp yetersizliği başlar ve birkaç saat içinde zehirlenme ölümle neticelenebilir. Kronik zehirlenme ise, yavaş yavaş güçten düşme, boşaltım bozuklukları, deride tümör meydana gelmesi, şuur bozukluğu, sinir sistemi bozukluğu, kansızlık ve tırnaklarda tipik çizgilerin belirmesiyle belli olur. Akut arsenik zehirlenmesinde ilk iş mideyi yıkamak ve zaman kaybetmeden demir kaprol ilacını almaktır. Arsenik-3- oksit renksiz ve tatsız bir tozdur. Adli tıpta kimyasal araştırma tekniklerinin geliştirilmesine kadar cinayet amacıyla en çok kullanılan zehirlerin başında geliyordu.

  Atom numarası: 33

  İzmir’in suyu içilmez
  Hiçbir yerde kullanılamaz
  Ne bulaşık yıkanır
  Ne banyo yapılır
  Ne bahçe sulanır
  Ne hayvanlara içirilir
  Bağlar bahçeler sulanırsa
  Hem sebze, hem meyve, hem buğday
  Gene insana dolaylı yoldan yedirilir
  Hayvanlara verilirse
  Et, süt, peynir, yoğurt olarak
  İnsana yedirilir
  Ve böylesi öldürücü zehirli suya
  Para ödenmez
  Ölüm bile, bile satın alınmaz
  Su faturalarınızı ödemeyin
  Ta ki sularımız zehirsiz akıncaya kadar

 37. Yazan:gülcin kacar Tarih: Aug 13, 2008 | Reply

  Prensiplerin, paradan önce geldiğini öğrendiğimiz gün, insan olacağız.

 38. Yazan:gücin kacar Tarih: Oct 21, 2008 | Reply

  Ne Mutlu Türk um diene
  Biz Türkler cesur insanlarız
  Ne toptan ne tüfekten
  Ne ateşten ne selden
  Ne doğal afetten
  Ne AİDS ne radyoaktiften
  Ne ölümden
  Ne global krizden
  Ne işsizlikten
  Ne fakirlikten
  Korkmayız
  Biz alışığız
  Fakirliğe
  İşsizliğe
  Hastalığa
  Parasızlığa
  Bu gün bal börek yeriz
  Yarın tuz ekmek
  Bu gün lüks içinde yaşasak
  Yarın sokaklar evimiz
  Otosuz tuvalete gidemezken
  Dolmuşa otobüse bineriz
  İcabında
  Gideceğimiz yerlere yayan bile gideriz
  Suyu bolsa savurturuz
  Yoksa olsun
  Susuz yaşamasını en iyi bilenlerdeniz

  Günlerce kuyruklarda beklemesini biliriz
  Ekmek yoksa
  Yağ karaborsaysa
  Şeker tükenmişse
  Isınmak için yakacak yoksa
  Biz iyi titremesini biliriz
  Bize ayaz vız gelir tırıs geçer
  Varsa vardır
  Harcarız
  Yoksa yoktur
  Susarız
  Biz Trüküz
  Her ortama uyum sağlarız
  En iyi ezilen biziz
  Biz im sesimiz duyulmaz
  Biz ağlamayı bilmeyiz
  Bize krizler vız gelir
  Boşuna dememişler
  Ne mutlu Türküm diyene

 39. Yazan:Af istiyoruz Tarih: Feb 3, 2009 | Reply

  Hata kimde?

  ‘Bir ağaç fidanı bile bin bir emekle büyüyor!!! Ne yapmaya çalışıyorsunuz ne? Yollarda giderken bakıyorum bitkiler bile yönünü güneşe dönmüş benim yavrum küf kokuyor… 22 yaşındaki Filizime ben, karınca, martı, ağaç ,çiçek börtü, böcek, halı, koltuk, resmi çektim gönderdim istedi çünki… Yavrularımıza bu özlemi duyuracak kadar vicdansız mısınız? Sizin olsun Avrupa ceza evleriniz… Ben insanca yaşamak istiyorum yavrularımla birlikte. Demokrasi yok mu benim ülkemde, demokrasi ne demek? Bunu biliyor musunuz acaba? Af, af, özgürlük… Daha fazla ağlatmayın beni artık. Bedenim yorgun gözlerim feryat figan artık yeter…”

  “22 yaşındaki Filizime ben, karınca, martı, ağaç, çiçek, börtü, böcek, halı, koltuk resmi çektim gönderdim; istedi çünki!”
  ” Çocuklarım hasta olduğu zaman hatayı kendimde arar, “acaba nerede hata yaptım?” der ve eksiklerimi tamamlamaya çalışırdım. Bir hata ettikleri zaman yanlışı cezalandırmak yerine önce kendimi yargılar acaba nerede hata yaptım diyerek, düşünüp yanlışımı bulmaya çalışırdım. Bu hep böyle devam etti. Yine kendimi yargılıyor düşünüyorum; nerede hata yaptım? Benim yanlışım yaşadığımız bölgeden taşınmamak oldu. Belki o çevreden uzaklaşsaydım yavrumun başına o iş gelmezdi! Şimdi Devlet Ana Devlet Baba olarak size soruyorum; hata kimde? 11 bin kişiyi kapsayacak cezaevi yapmak mı çözüm 11 bini asgari beş kişilik bir aileyle çarparsak, bunda amcalar, dayılar, babaanneler, teyzeler hariç sadece bizim gibi çekirdek aileden bahsediyorum. Ortaya ürkütücü bir rakam çıkıyor. Eğer bir ülkede suç oranı yüksekse bence sistemde bir eksiklik var demektir…
  Ben nasıl bir anne olarak eksiklerimi yanlışlarımı bulmaya çalışıyorsam lütfen devlet büyüklerimiz sizler de yanlışlarınızı arayınız. Bu çok büyük sorunumasaya yatırın, kafa kafaya vererek biz nerede yanlış yapıyoruz diyerek bir sorun!” MAHKUM SAYISININ,CEZA EVİÇOKLUĞUNUN,ADLİYE SARAYLARININ FAZLALIĞI BENCE BAŞARININ DEYİL BAŞARISIZLIĞIN BELGESİDİR..ADALET BAKANI DİYORKİ BİZİM DÖNEMİMİZDE İYİ İŞ YAPTIK MAHKUM SAYIMIZ 100 BİNİ GEÇTİ ÇOK ŞÜKÜR,CEZA EVLERİNİN YAPIMLARI SON HIZLA DEVAM EDİYOR VE TÜRKİYENİN HER YERİNDEN ADALET SARAYLARIMIZ YÜKSELİYOR:BU BAŞARIMI,BAŞARISIZLIKMI??BAŞARISIZLIKKK GENÇLERİMİZ ÖLÜYOR BİRER,BİRER KİMİ DAĞDA KİMİ KIŞLADA,KİMİDE CEZA EVLERİNDE AÇ,SUSUZ,SOĞUKTA HER TÜRLÜ PSİKOLOJİK VE FİZİKİ İŞKNECELERLE ÇÜRÜYOR.. GENÇLERİMİZ NERDE YETKİLİLER AFFF

 40. Yazan:gülçin kaçar Tarih: Feb 20, 2009 | Reply

  Denğesiz aşk

  Yaşamla kıyasıya mücadele etim

  Çıplak
  Çaresiz kaldım
  Ama böylesi mutsuz olmadım
  Hiç böylesi yorulmadım
  Oysa sen beni ölesiye yordun
  Senle olamıyorum
  Senin varlığına
  Dakika olsun dayanamıyorum
  Sensiz
  Ölüm bile hoş geliyor bana
  Ama sana tahammül edemiyorum
  Genç bedenime
  Sarılınca buruşuk ellerin
  O sönmüş ateşinle
  Tutuşturmaya çalışırken
  Dip diri bedenimi
  Dümdüz dudakların
  Öpmeye uğraştıkça beni
  İğrenç inlemelerin
  Gençliğimi yemeye çalıştıkça
  Obur doymaz uçkur halin
  Halbuki sen çoktan bitmişsin
  Ahın gitmiş
  Vahın kalmış
  Ve ben
  Ölmek istiyorum
  Nefesini kollarını bedenimde
  Hissetice
  Ölümü mumla arıyorum
  Kurtuluş yok senden
  Bunu da biliyorum

  Gülcin Kacar

  Kötü İnsan üretmenin bir başka yollu.

 41. Yazan:gülçin kaçar Tarih: Feb 28, 2009 | Reply

  Gün, güneş doğmuş
  Bana ne
  Aşk şarkıları söylüyor
  Radyolar avaz, avaz
  Bana ne
  Gece ve mehtap koyun , koyuna
  Bana ne
  Ne sevinecek
  Ne gülecek
  Bir umut bile kalmamış bana
  İşsizim, acım ve de çıplak
  Hastayım, çaresizim
  Bağımlıyım üstelik
  Bundan da sana ne
  Öğle değimli ama
  Ben ölmüşüm kaybolmuşum
  Bu dünyada
  Sana mı düşmüş tasa
  Sen keyfine bak yan yat
  Çamura batan ben olayım
  Dokunma bana ne olur
  Aklını almayayım

 42. Yazan:gülçin kaçar Tarih: Mar 7, 2009 | Reply

  Türkiye Amerikanın laboratuarı
  Türk insanı da kobayları
  MISIRIN genetik yapısını değiştirdiler
  Kendileri yemedi
  Türkiye’ye neredeyse bedava verdiler
  Ve bekliyorlar
  Kaç kanser vakası veya
  Genetik yapısın la oynanmış ürünlerin
  Daha ne gibi insan organizmasını bozacak
  Ondan sonra
  Gelsin Amerika ilaç sanayinden ilacalar
  Hadi Amerika’ya tedaviye
  Tabi paran ve Ahse’nin varsa
  Bu gen yapısı ile oynanmış mısırları
  Türkiye’ye getirenler cezasını başka hastalıklarla buluyor
  Ama onların bir Ahsen’ leri var
  Ellerini acım yol göster diye
  Allah’a yakarıyor
  İşaret Amerika
  Vallaha ben onların yerinde olsaydım
  Bir kuruş tedavi ücreti ödemezdim
  Neden mi.
  Çünkü onların yüzünden beddualar aldım
  Hastalandım
  Şimdi gelelim SUSAM kardeşe
  Onunda gen yap ısın’la oynamış bizin kıt fikirli
  Amerikalı dostlarımız
  Susam zatı şahaneleri’de
  Türkiye’de
  Bakalım kaç vatandaşımızın canı yanacak
  Tabi hemen şimdi değil
  Yıllar sonra
  Ya vatandaşın bir gevreği vardı
  Ona da göz koydular
  Parasız kalınca sığındığı tek gıda
  Onu da susamının geninle oynayıp
  Kendilerine benzetiler
  E tabi vatandaş korkuyor eskisi gibi gevrek yemeye
  Al sana bir ekmek kapısı kapandı yine
  Gevrek satarak geçimini sağlayanlar
  Açıkta kaldı
  Ah bu aç gözlü
  Paraya, pula doymayanlar
  Neden unuturlar hep
  Bu dünyada misafir olduklarını

  Al sana bir tür kötü insan üretimi daha.

 43. Yazan:gülçin kaçar Tarih: Mar 13, 2009 | Reply

  TÜRKİYEM
  TÜRKCEM
  Türkçe bumu ?
  Türkiye bumu ?
  Türk insanı bumu ?
  İnanmak istemiyorum
  TV programlarına bir bakın
  Bir bakın
  Kadınımıza
  Erkeğimize
  Çocuklarımıza
  Örnek olan
  Program sunanlara bi bakın
  Türkçe’yi ezdiler geçtiler
  O güzelim Türkçe’miz yerlerde sürünüyor
  Bazıları kendi lisanlarında yayın yapabilmek için
  Ne mücadeleler veriyorlar
  Biz ne yapıyoruz
  HİÇ
  Dilimize sahip çıkamıyoruz
  Sanki bu memleketin nezih, bilinçli,
  kibar ,entelektüel Türkçe’mizi çok iyi konuşan insanı yok gibi
  Programlara çıkanlar
  Aynen böyle hitap ediyorlar birbirlerine ve vatandaşa
  ( ÖRNEKTİR : hadi anam, hadi kız, sen kimsin ulan gibi hitap şekleri V.S.)
  İlgi çekmek için yapılmayan rezalet yok
  Bu programlar mı bizi hem eğlendirecek
  Hem eğitecek olan
  Ya o politikacılara ne demeli
  Üslup çok çirkin
  Bir birlerine çamur atmalar
  Bir birlerinin pis çamaşırlarını iplere asmalar
  Hakaretler, saygısızlıklar
  Yaşlıya hürmetsizlikler
  Ayılana, bayılana mikrofondan ambulans istemeler
  Bir politikacının ağzına almaması gereken pis kelimeler
  Ne oluyor size beyler aklınızı mı yitirdiniz
  Efendiliğini nerede kaldı
  İnsanlar sizi kendilerine örnek alıyor
  Efendice saygılı saygın politika neden yapmıyorsunuz
  İktidar sizi bu kadar mı esir etmiş kendine
  Sizler kendinizi kaybetmişsiniz iktidar uğruna
  Sizler halka örnek davranmalısınız
  Şimdi biz sizden ne görürsek yapmaya kalkarsak
  Türkiye’de
  Ne saygı ne sevgi ne makam kalır
  Bizlere inandıklarımızı
  Öğrendiklerimizi yedirmeyin
  Kendinize gelin
  Sonra yattığınız toplum başınıza dert olur

 44. Yazan:gülçin kaçar Tarih: Mar 24, 2009 | Reply

  HOYRAT DÜNYALILAR
  Rüzgarlar döne,döne
  Esecek
  Güneş var güçüyle yakacak
  İnsan oğlu
  Aptalca enerji tüketecek
  Düşüncesiz buluşlarla
  Günümü kurtardım diye sevinirken
  Dünyayı çöle
  Çevirecekler
  İlk su bitecek
  Nehir’ler kuruyacak
  Yeşil tükenecek
  Hayvanlar ölecek
  Sonra oksijen tükenecek
  Toprak kuma dönüşecek
  İnsanlar
  Dünyaya yaptıkları
  Kötülükleri
  Günahları ödeyecek
  Kötülük yapmak akılarına gelmeyecek
  Açılıp saçılmaya
  Lüzum kalmayacak
  Çünkü giyecek bulamayıp
  Çırçıplak dolaşacaklar
  Kimsenin hakkını yiyemeyecek
  Çünkü canını derdine düşecek
  Her şey benim diyemeyecek
  Mallarının kıymeti sıfır olacak
  Dost, sevgi arayacaklar
  Ama çok geç olacak
  Madenin değeri olmayacak
  Allah
  Yeni mahluklar yaratacak
  Havasız,
  Kupkuru, yeşilsiz, susuzuz
  Bir dünyada yaşayabilecek
  Yaratıklar
  Bu çenet dünya
  Artık cehennem olarak
  O yaratıklara kalacak.
  Siz insanlar
  Yok olacaksınız
  Hovardalığın sonu budur
  Şükretmeyi
  Size verilen
  Nimetlerin kıymetini bilmeden
  Bilmem kaç metre ipek için
  Kaç ipek böceğin katili
  Kaç koyunun karnında çıkarıp
  Doğmayan yavrusunu yediniz
  Evlerinizde möblelerinizi, teknelerinizi yapmak için
  Kaç ağacın canını aldınız
  Ormanları çırçıplak bıraktınız
  Otomobillerinize yollar yapmak için
  Villalarınız kondurmak için
  Doğayı katlettiniz
  Ormanları yaktınız
  Doğada yaşan kaç hayvanı yok etiniz
  Şimdi sıra sizde
  Çekeceksiniz
  İntikam alma zamanı onlarda
  Har vurup harman savurarak
  Bolluğu ebedi sanan
  Her güzelliği
  Yok edede, ede yaşayanlar
  Allah!tan korkmayanlar
  Yeşili katleden
  Keyfin için hayvanı öldüren
  Suyu lüks için harcayan
  Neredeyse her yazlığa havuz kuran
  Havayı düşünmeden kirleten
  Dünyanın enerjisi beli değil mi
  Hiçbir kaynak sonsuz değil ki
  Dünyadaki tüm enerji kaynaklarını
  Hesapsız tüketen
  Sonumuzu getirdiniz
  Size teşekkür ederizzzzzzzzzzzzzz.
  Anlayana sivrisinek saz
  Anlamayana davul zurna az.

 45. Yazan:Metin Mutugu Tarih: Apr 8, 2009 | Reply

  Biz zaten nereye gittiğimizi de bilsek de bile bile o yola devam ederiz,neden mi çünkü biz başka yol bilmiyoruz.Bize öğretilen tek bir yol var,o da gittiğimiz yol.
  Başka yol yokmu? var! neredemi? işte o yolu bize göstermiyorlar,nedenmi? o zaman düşüneceksin ve kendi yolunu seçeceksin o zaman onlara tepki vereceksin ve karşı geleceksin.
  Aslında bizim böyle düşünmemizi de onlar sağlıyor,nasılmı? yaptıklarının doğru olup olmadığını tespit etmet için.
  Şu nu hiç unutmamak gerekir ki İnsanlar her zaman ve her yerde Kobay olarak kullanılmıştır.

 46. Yazan:Metin Mutugu Tarih: Apr 8, 2009 | Reply

  Gülçin Kaçar hanıma yazılarından dolayı teşekkür ederim.

 47. Yazan:gülçin kaçar Tarih: Apr 8, 2009 | Reply

  İNSANLARIN UMUTLARINDAN PARA KAZANAN CANAVARLAR

  Acı cehre dedikleri koça bir yalan
  Ben aldım
  Yutum tek , tek
  Her gün tohumları
  Bırak zayıflamayı
  Üstüne üstelik kilo bile aldım
  Param gitti onamı yanayım
  Aptal olup
  Yapılan bu reklamlara inandığıma mı
  Bilemiyorum
  Siz, siz olun kanmayın
  ACI CEHRE denilen bu zayıflama ilaççını almayın
  Hem size yazık hem paranıza
  Sakın ola kanmayın
  Kim ne derse desin inanmayın
  Bunların hepsi para tuzağı
  Yok o tanınmış falanca kadın
  ELMA KROM la
  Zayıflatacakmış Türkiye’deki tüm hanımları
  Madem söylediği ilaçla zayıflanıyordu
  Peki kendi niye yağ aldırdı Avrupalarda
  Kendi içseydi ya bıçak altına yatacağına
  Bizlere tavsiye ettiği o mucize ilaçtan da
  Ben kendim denedim yalan mı doğrumu diye
  Yüz gram bile veremedim
  Ne profesörlerin dediği
  Ne o kendine çok inandığınız kişilerin dedikleri
  Hepsi yalan ve dolan
  İnanmayın
  Ben kandım siz kanmayın
  Ceplerine ne zorluklara kazandığınız paraları yollamayın

 48. Yazan:Metin Mutugu Tarih: Apr 11, 2009 | Reply

  Bu insanlar buna inandığı için mi yapıyorlar
  Yoksa bizleri tuzağa düşürüp para kakanmak mı istiyorlar
  bunların hepsi bir para tuzağı ve iyi yetiştirilmiş satış (politikası)elemanı.

 49. Yazan:özlem Tarih: Apr 21, 2009 | Reply

  Çok güzel bir yazı imiş gerçekten. Gerçi ben bu sosyal psikoloji deneylerine hep biraz kuşkulu yaklaşırım ama olsun.

  “Eğitim
  İşsizliğin azaltılması
  Ortalama ücretin artması
  Kişi başına düşen polis sayısının artması.”

  Belki de işin sırrı burada. bu yüzden bir türlü çözemiyorlar bu işi:)Ne kadar kısır sığ bir reçete.

 50. Yazan:Mehmet Yılmaz Tarih: Apr 21, 2009 | Reply

  Sagolun Özlem Hanim,

  “sosyal psikoloji deneylerine hep biraz kuşkulu yaklaşırım” demissiniz, dogrudur, ama en büyük tehlike deney degil bilimcilik. Deneyi dogru yorumladiktan sonra sakinca yok.

  Derin Sular sitesinde ENDOKTRINASYON diye süper bir yazi dizisi var. Yapim geregi üzülüp acimaktan çok anlamak ve çözüm bulmak tercihim.

  acimiyorum demiyorum da kendimi tutuyorum, empatiye evet, sempatiye hayir 🙂

 51. Yazan:özlem Tarih: Apr 21, 2009 | Reply

  yOK BEN BU DENEYLERİN YORUMU NOKTASINDA DEĞİL BİZZAT KENDİSİ İLE İLGİLİ KUŞKULARIM VAR. sONUÇLAR HER ZAMAN TOPLUMDA GÖRDÜĞÜMÜZ NORMAL HALLERDEN ÇOK ABARTILI ÇIKIYOR. BU ŞARTLARI DENEYİ YAPANLARIN OLUŞTURDUĞU RAFİNE BİR ORTAM YARATMALARINDAN OLABİLİR. TAM ANLAMLANDIRAMIYORUM AMA TOPLUMa nazaran çok daha homojen farklı bir dünya kuruyorlar. Sonuçlar mutlaka insan psikolojisi ve davranışları ile ilgili ip uçları taşıyor ama dediğim gibi çok daha abartılı geliyor bana. Tabi bu konularda çok da bilen bir insan değilim sadece sezgilerim bu yönde.

  acımak mı merhamet mi. merhamet bence acımaktan farklı bir şey. Acımak bazen bir çeşit ötekileştirmeyi aşağılamayı da içinde barındırabiliyor. halbuki çocuğumuza merhamet ederiz. Yine de ben tavrınızı destekliyorum. sürekli sulugöz insanlardan oluşan bir toplum da pek hoş olmazdı sanırım:) (yine de arada bir ağlayabilmek lazım o başka:) )

 52. Yazan:MY Tarih: Apr 22, 2009 | Reply

  “sürekli sulugöz insanlardan oluşan bir toplum da pek hoş olmazdı sanırım:) (yine de arada bir ağlayabilmek lazım o başka:) )”

  🙂 öyle, sok edici bir haber ya da foto karsisinda tepkisiz kalip “teknik” yaklasana soguk kanli degil psikopat demek lazim 🙂

  ama kisa bir süre sonra o soktan çikmak, gözyaslarini silip yardim etmenin yollarini aramak gerekiyor.

  “çukura düsmüs birine yardim etmek için çukura atlamayin” derim bazen abarttigini düsündügüm dostlarima 🙂

 53. Yazan:gülçin kaçar Tarih: Sep 3, 2009 | Reply

  APTALCA YAŞAMAKMI LAZIM?
  Şu dünyadan gitmeden ben
  Ülkeler arası sınırlar kalksa
  Allahın yaratığı gibi sınırsız olsa dünya
  Düşünceler, inançlar, diller serbest olsa
  Kimse kimseyi kendi gibi olmaya zorlamasa
  İnsanlar istediği gibi yaşasa
  İnsanoğlu sadece mikroplarla savaşsa
  Hastalıklara çareler arasa
  Tüm zamanını hayırlı işlere adasa
  Tüm dünya yeşile bürünse
  İnsanlar biri birini beklentisiz sevse
  İnsanlar açlıktan ölmese
  Koça dünya hepimize yetse
  İnsanlar bir hiç uğruna birbirlerini öldürmese
  Çok mu zor bu koça dünyada akılıca yaşamak

  GÜLÇİN KAÇAR

 54. Yazan:gülçin kaçar Tarih: Sep 4, 2009 | Reply

  BİZİM POLETİKACILARIMIZ
  Birbirlerini suçlamakla ne kazanıyorlar.
  Hepsi de reklam peşinde.
  Vazife peşinde değil.
  Bize şov yapan politikacılar değil,
  İş yapan, sorunlarımıza çözüm bulanlar lazım.
  Vazifelerini reklam olarak sunanlar değil.
  Onu yaptım
  Bunu yaptım
  E
  Tapi ki yapacaksın
  Bu işlere talip olduğun için oradasın
  Bize verdiğin sözleri tutacaksın
  Canımızı yakmayacaksın
  Türk milletinin haklarını korumak
  Senin ilk vazifendir

 55. Yazan:uğur Tarih: Sep 21, 2009 | Reply

  makaledeki deney hakkında bilgiye bu linktende ulaşabilirsiniz

 56. Yazan:gülçin kaçar Tarih: Dec 11, 2009 | Reply

  SÜRPRİZ
  Yaşam tuzaklarla dolu
  Bir labirent
  Ne, ne zaman olacak
  Bilen yok
  Milyonca yıl
  Çözen yok
  Ölüm sürpriz
  Keder sürpriz
  Mutluluk sürpriz
  Mücadele boşa
  Bırak kendini kaderin ellerine
  Her günün sabahında
  Sana gelecek sürprizleri

 57. Yazan:gülçin kaçar Tarih: Sep 19, 2010 | Reply

  Haluk Bilginer den inciler…

  Ben “Babam öldü ama hâlâ sahneye çıkarım” yavşaklığına asla inanmam. Önce insandır önemli olan, oyun değil. Ben babam ölürse sahneye filan çıkmam, k.çımı yesin herkes. Eski tiyatrocular “Tahta valizle Anadolu’yu turlarken parasızlıktan otelde rehin kaldık” der ya, marifet diye mi anlatıyorsun bunu bana, salaksın! Beş parasız tiyatro yapıyorum diye bana kahramanlık mı taslıyorsun? Yapmasaydın kardeşim, faydan dokunsun istiyorsan Güneydoğu’da öğretmenlik yap.

  ŞIMARRMIŞ BUNLAR HAZIMSIZ…
  (çıkmam, k.çımı yesin herkes)Haluk Bilginer
  O herkes biz hayranlarınızmı oluyoruz?
  Bravo size
  Tabi kişi kendinden bilir işi (Oyuncuların çoğu yavşaktır)
  Sizde sanatcı olacaksınız
  Bunamışsınız siz yazık

 58. Yazan:ŞEREF YÜCEL Tarih: Dec 28, 2010 | Reply

  GÖNÜL NAMAZI…

  Hangi akıl sana ere.
  O akılı vursam yere,
  SANKİ SENİ GÖRE GÖRE
  Kılsam gönül namazımı.

  İsrafil üfledi sur’u.
  Göründü MUHAMMED nûr’u,
  SECDEDEN RAHMÂN’ A DOĞRU,
  Kılsam gönül namazımı.

  Göz yaşlarım aka, aka.
  Aşk gönlümü yaka yaka.
  ZÜL-CELÂL’E BAKA BAKA,
  Kılsam gönül namazımı.

  Salih kullar seyran eder.
  Hak kulunu hayran eder.
  ŞEREF YÜCEL BAYRAM EDER.
  Kılsam gönül namazımı.

  Mavera da semah edip,
  Secdelerde sabah edip,
  BİR GÜNAHA “BİN AH” EDİP,
  Kılsam gönül namazımı.

  Zikrullah’ı ana ana.
  Zikir kulu nur’a bana.
  “HU” DİYEREK YANA YANA,
  Kılsam gönül namazımı.

  İster ağlat, ister güldür.
  İster yaşat ister öldür.
  CEHENNEMİN BİLE GÜL’ DÜR,
  Kılsam gönül namazımı.

  Ben kulluk mu ettim sana?
  Her ni’meti verdin bana.
  BİR REKAT DA OLSA SANA,
  Kılsam gönül namazımı.

  EY! RAHMET’İ RAHMÂN ALLAH..
  EY! HALIK-İ SÜBHÂN ALLAH..
  DİYEREKTEN; ALLAH…ALLAH…
  KILSAM GÖNÜL NAMAZIMI.

  ŞEREF YÜCEL
  (www.120ncielement.com)

 1. 23 Trackback(s)

 2. Mar 15, 2007: Kötü insan nasıl üretilir? « İnsanlık Halleri…
 3. Jul 19, 2007: Psikopatlık ve Karizma : Derin Düşünce
 4. Sep 16, 2007: PKK… Ters giden nedir? Bundan sonra nereye? : Derin Düşünce
 5. Oct 1, 2007: Ax! Welate min – Ah! vatanım : Derin Düşünce
 6. Nov 7, 2007: Evrimcilerin iç hastalıkları : Derin Düşünce
 7. Mar 5, 2008: PKK’lıları affetmek : Derin Düşünce
 8. May 1, 2008: 1 Mayıs Çatışma Bayramı Kutlu olsun : Derin Düşünce
 9. Jun 12, 2008: Derin Düşünce’nin Geleceği : Derin Düşünce
 10. Dec 12, 2008: En çok “sevilen” yazılar… : Derin Düşünce
 11. Jan 14, 2009: Cezaevleri okul olsun ! : Derin Düşünce
 12. Jul 28, 2009: Egýtýme ne dersýnýz? - Sayfa 2 - FORUM SUPERMEYDAN
 13. Aug 12, 2009: Fahişelik, şehitlik ve özgürlük : Derin Düşünce
 14. Sep 14, 2009: En çok okunan ve tartışılan yazılar : Derin Düşünce
 15. Sep 30, 2009: Güzellik Matkabı Zekâ Duvarını Deler mi? : Derin Düşünce
 16. Nov 17, 2009: Stanford Hapishanesi Deneyi « Ense Tıraşı
 17. Sep 23, 2010: Endoktrinasyon ve Türkiye’de Toplum Mühendisliği (Serdar Kaya) : Derin Düşünce
 18. Feb 4, 2011: Bir video: “Kötü” yoktur ama “İyi” vardır… : Derin Düşünce
 19. Oct 11, 2011: İnsan Öldürenler Sevilmeye Muhtaçtır : Derin Düşünce
 20. Feb 4, 2012: Peygamber ocağı değil tımarhane (35) : Derin Düşünce
 21. Sep 2, 2015: Fahişelik, şehitlik ve özgürlük | Ne Mutlu "İnsan'ım" Diyene!
 22. Mar 8, 2016: Kadına Karşı Şiddet Aforizmaları | Ne Mutlu "İnsan'ım" Diyene!
 23. Oct 21, 2016: Kötülük Üzerine Bir Deneme / Terry Eagleton | Ne Mutlu "İnsan'ım" Diyene!
 24. Mar 10, 2017: İyi Psikolog / Noam Shpancer | Ne Mutlu "İnsan'ım" Diyene!

ÖNEMLİ

--------------------------------------------------------------------

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahipleri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşlere katıldığımız anlamına gelmez.

Hakaret içerse dahi bütün yorumlar birer fikir eseridir. Ama bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatın yine de.

Not: Sitenin ismini dert etmeyin, “derinlik” üzerine bayağı bir geyik yaptık, henüz söylenmemiş bir şey bulmanız oldukça zor :)

Editörle takışmayın, o da bir anne-babanın evlâdıdır, sabrının sınırı vardır. Siz haklı bile olsanız alttan alın, efendilik sizde kalsın.

Sitenin iç işleriyle ilgili yorum yapmayın, aklınıza takılan soruları iletişim kutusundan sorun, kol kırılsın, yen içinde kalsın.

Kendi nezaketinizi bize endekslemeyin, bizden daha nazik olarak bizi utandırın. Yanlış ve eksik şeylerden şikayet etmek yerine bilgi ve yeni bakış açısı sunarak tamamlayın, düzeltin, tevazu ile öğretin bize bildiklerinizi.

Bu kurallara başkasının uyup uymamasına aldırmayın, siz uyun. Bütün yorumları hızla onaylanan EN KIDEMLİ YORUMCULAR arasındaki nizamî yerinizi alın.

--------------------------------------------------------------------
 • Siz de fikrinizi belirtin