RSS Feed for This Post

Realpolitik / الواقعية السياسية

Realpolitik / الواقعية السياسيةNe değildir?

Ahlâksız, ilkesiz, sadece menfaat hesaplarıyla yapılan dış politika değil.

Nedir?

Ülkeler arası politika tarifi icabı daima ahlâksız (kötü ahlâk değil, renksiz, a-moral), ilkesiz, sadece menfaat hesaplarıyla yapılır. Uydurulan ideolojik veya ahlâkî kılıflar genellikle çok uzun ömürlü olmaz.

Diplomasi zaten reeldir

Yobaz laik Fransa İslâm(?) devrimcisi Humeyni’ye, ultra-liberal Thatcher Şili diktatörü Pinochet’ye destek vermişti. Bugün de Mısır diktatörü Sissi, en büyük desteği demokratik ve özgürlük savunucusu(?) Batı Avrupa’dan ve ABD’den almakta. (Bkz. Her başarılı diktatörün arkasında bir Batı ülkesi vardır!)

Ülkeler neden insanlara benzemez?

Ülkeler insanlardan oluşur ama aralarındaki münasebetler, yani diplomasi “reel” bir mefhumdur yani ülkeler ya ticaret yaparlar yahut savaş. Bir başka deyişle, iki ülke birbirine ya müspet menfaatler sağlar yahut bu “menfaat” menfi olur, yani zarar verir. Bunun dışında ülkeler arasında bir faaliyet zemini aramak muhaldir. Oysa insanlar arası ilişkiler 5 zeminde gerçekleşir:

 1. Muhabbet,
 2. Merhamet,
 3. Adalet,
 4. Ticaret,
 5. Şiddet.

Diplomasiyi anlamayan insanlar, kendi aralarındaki dostluk, sevgi gibi münasebetlerin benzerini ülkeler arasında da olduğunu vehmederler. Oysa aile ferleri arasındaki muhabbet, fukaraya duyulan merhamet ve devletin mülkünde tesis ettiği adalet, ülkeler arasında tecelli etmez. (Bkz. Gelecek Zaman’ın hikâyesidir Vakıf) Zira aynı ülkenin vatandaşları bir devlete boyun eğerler ama ülkeler bir üst makama (cebr olmadan)  boyun eğmezler. Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk bir müsamereden ibarettir. (Bkz. Uluslararası adalet / International justice / العدالة الدولية )

Netice

“realpolitik” terimi en az “ilkeli diplomasi” kadar saçmadır. Ülkelerin dostu, düşmanı yoktur, menfaatleri vardır. “İlkeli / tutarlı diplomasi” yapmaya çalışan ülkeler, ellerindeki kartları rakiplerine gösteren poker oyuncularına benzerler. Aptallıktır bu. Diplomasinin en önemli ilkelerinden biri kozlarını, zaaflarını, hassasiyetini, kırmızı çizgilerini ötekilerden saklamaktır. Dostluk, sadakat ve merhametin muhatabı insandır. Diplomaside insanî vasıflar aramak gaflettir.

Merhametli lider olmaz mı? Ahlâkî bir duruş doğrultusunda diplomasi yapılamaz mı? Müslüman lider, menfaatperest mi olmalı? Hayır. İrfan sahibi, siyasî tercihlerini yaparken, anlaşma yaparken ve savaş ilân ederken sonunu hesab eder ama “oyunu” kurallarına göre oynar. Üstüste iki zırh giyer, seyyar birlikler kurar, tepelere okçu koyar, savunma için hendekler kazdırır.

 

Konuyla ilgili Derin Lügat maddeleri:

 1. Gerçek sonrası / Post-Truth / Post-vérité / عصر ما بعد الحقيقة »
 2. Büyüme / Growth / Croissance / نمو »
 3. Hoşgörü / Tolerance / толерантность / تسامح »
 4. Az gelişmiş ülke / Underdeveloped Country / بلد متخلف »
 5. Uluslararası adalet / International justice / العدالة الدولية »
 6. Demokrasi / Democracy / Демократия /デモクラシー/ ديمقراطية »
 7. Kuvvetler ayrılığı / Separation of Powers / Séparation des pouvoirs / فصل السلطات »
 8. İlerleme / Terakki / Progrès / ترقی / تقدم »
 9. Muhafazakârlık / Conservatisme / سياسة محافظة »
 10. İnovasyon /イノベーション / инновация / التجديد »
 11. Hudud / Sınır / граница / Frontière / الحدود »
 12. Çağdaş / Modern / Contemporary / معاصر »
 13. Bilgi toplumu / Information society / مجتمع المعلومات »
 14. İktisad / Economy / οικονομία / اقتصاد »
 15. Kapitalizm / Capitalism / капитализм / رأسمالية »
 16. Ulus-devlet / Etat-Nation / الدولة القومية »

 

Trackback URL

ÖNEMLİ

--------------------------------------------------------------------

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahipleri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşlere katıldığımız anlamına gelmez.

Hakaret içerse dahi bütün yorumlar birer fikir eseridir. Ama bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatın yine de.

Not: Sitenin ismini dert etmeyin, “derinlik” üzerine bayağı bir geyik yaptık, henüz söylenmemiş bir şey bulmanız oldukça zor :)

Editörle takışmayın, o da bir anne-babanın evlâdıdır, sabrının sınırı vardır. Siz haklı bile olsanız alttan alın, efendilik sizde kalsın.

Sitenin iç işleriyle ilgili yorum yapmayın, aklınıza takılan soruları iletişim kutusundan sorun, kol kırılsın, yen içinde kalsın.

Kendi nezaketinizi bize endekslemeyin, bizden daha nazik olarak bizi utandırın. Yanlış ve eksik şeylerden şikayet etmek yerine bilgi ve yeni bakış açısı sunarak tamamlayın, düzeltin, tevazu ile öğretin bize bildiklerinizi.

Bu kurallara başkasının uyup uymamasına aldırmayın, siz uyun. Bütün yorumları hızla onaylanan EN KIDEMLİ YORUMCULAR arasındaki nizamî yerinizi alın.

--------------------------------------------------------------------
 • Siz de fikrinizi belirtin