RSS Feed for This Post

Amerikanca / American Language / اللغة الأمريكية

amerika-birlesik-devletleri-demokrasi Amerikanca / American Language / اللغة الأمريكيةAmerikanca / American Language / اللغة الأمريكيةNe değildir?

Amerikalılar genelde yanlış anlaşılır çünkü sanıldığının aksine İngilzce konuşmazlar.

Nedir?

Amerikanca ayrı bir lisandır ve normal insandan farklı bir dünya görüşü arz eder. Bu dünya görüşü tahakkümü altında yaşayan Amerikalılar iyi/kötü ayrımı yapamazlar. Amerikan lisanı aklı ve vicdanı devreden çıkartan bir robotlaştırma tekniğidir. Bu lisan Nazi Almanyasında kullanılan yapay lisana çok benzer. (Bkz. LTI – Lingua Tertii Imperii: The Language of the Third Reich, Victor Klemperer, Dresden University of Technology)

Naziler hem cinayetlerin toplumdaki algısını “yumuşatmak” hem de Yahudileri öldürmeden evvel insanlıktan dışarı atmak için bir çok terim icad ettiler ve bu yeni yapay lisan bir dünya görüşü (Weltanschauung) halini aldı. (Ek bilgi için: İngilizce, Almanca)

images Amerikanca / American Language / اللغة الأمريكيةAmerikanca / American Language / اللغة الأمريكيةMeselâ Evakuierung (“boşaltma”) gerçekte toplama kampına yollamak demekti. Holen (“alma”) tutuklananlar için kullanılıyordu. Almanlar yenildiğinde açıkça söylenmiyor, Krise (“kriz”) deniyordu. Sonderbehandlung (“özel muamele”) gerçekte o insanın öldürüldüğünü, Verschärfte Vernehmung (“yoğun sorgulama”) ise işkence gördüğünü anlatıyordu. Toplama kampındaki Yahudilere “ein stück” diyorlardı yani bir parça. Eğer “esir/mahkûm” deselerdi bu Yahudileri yeniden  insan yapardı. Hamamböceği, lağım faresi gibi isimlerle andıkları Yahudileri bir bölgede tamamen öldürünce hijyen kelimeleri kullanıyorlardı: Arındırma, temizleme… Bugün aynı lisan kaymasını Amerikalılar da yaşıyorlar ve akılları, vicdanları devre dışı kaldı. Bir kaç örnek vermek gerekirse:

 

İnsanca Amerikanca
Hak Yasal/dinsel gerekçeyle sahip olunması veya yapılması meşru olan şeyler Güç (Bkz. collateral damage)
Adalet Hakların korunması ve haklı ile haksızın ayırt edilmesini sağlayan müessese. Hakların yani güçlerin alınıp satıldığı pazar yeri (bkz. plea bargaining)
Barış Muhabbet ve saygıyla şiddetin asgarî seviyeye inmesi Güçlü olanın verdiği korku veya karşılıklı çıkarla elde edilen ateşkes. (Bkz. NATO, United Nations, European Union)
Para Ticaret ve yatırım aracı Değeri ile oynayıp çalışmadan (fakirleri soyarak) kâr etmeye yarayan taahhüt. (Bkz. FED, ECB, quantity easing)
Müttefik Ortak çıkar için işbirliği yapan askerî/ekonomik aktörler ABD’ye kayıtsız şartsız itaat eden sömürge valisi
İnsan hakları Bütün insanların meşru hakları Beyaz, Hristiyan ve zenginlerin daima haklı yani güçlü olması. (Bkz. Zenci, fakir ve Müslüman ölünce ABD’nin tepkisi)
Özgürlük Baskı görmeden akla ve vicdana uygun hareket edebilmek Amerikan firmalarına kanun-üstü bir statü verilmesi; çevreyi kirletmede, işçileri sömürmede serbestlik, karteller kurarak rekabetsiz üretim, ticaret ve yatırım yapma imkânı (Bkz. WTOTransatlantic Trade and Investment Partnership)
Özgürleştirme Esir olan bir insanı / halkı kurtarma Bir bölgenin tamamen Amerikan hakimiyetine girmesi. (Bkz. Liberation of Iraq)
Demokrasi Hür seçimler, güçler ayrılığı, bağımsız yargı, hür basın, serbest piyasa Zenginlerin istediği başkan ve senatörlerin fakirlerin adına ülkeyi yönetmesi.
Vatanseverlik Vatanını sevmek Başkasının petrolü için savaşmaya hazır olmak (Bkz. Patriotism)
Serbest Piyasa Herkesin serbestçe üretim, ticaret ve yatırım yapabilmesi Üretim, ticaret ve yatırım faaliyetlerinin ABD parasıyla ve ABD’nin müsaade ettiği şekilde yapılması, kârların ABD’ye transferi (Bkz. IMF, World Bank, FED…)
Terörist Propaganda amacıyla sivil öldüren kişi ABD’nin saldırmak istediği kişi ve ülkelere verdiği isim (Bkz. Patriot Act)
Zafer Savaşın başarıyla sonuçlanması Savaşın sürmesi ve bölgeye yayılması. Silah almaya, IMF ve Dünya bankasına muhtaç ülkelerin artması.(Bkz. IrakUkrayna, Suriye)
Diktatör Bir ülkeye otokratik biçimde hükmeden tek lider (Bkz. Hitler, Mussolini, Atatürk, Pinochet, Sissi…) Ülkesinin zenginliklerini Amerikan şirketlerine peşkeş çekmeyen ve merkez bankasının hortumlanmasına engel olan siyasetçi. (Bkz. CIA tarafından darbe girişimi yapılan liderler)
Asayiş Bütün vatandaşların can ve mal güvenliği Polisin hesap vermeksizin zencileri öldürmesi (Bkz. Los Angeles 1992, Oakland 2009, Ferguson 2014, Baltimore 2015…)

 

 

 

torturing democracy twn Amerikanca / American Language / اللغة الأمريكيةAmerikanca / American Language / اللغة الأمريكية

… Bu konuda okumak için…

Amerika Tedavi Edilebilir mi?

Amerikanca / American Language / اللغة الأمريكيةAmerikanca / American Language / اللغة الأمريكية

Bayrak yakmanın ve Amerikan/İsrail mallarını protesto etmenin dışında bir şeyler yapmak gerektiğini düşünenler için yapılmış bu çalışmayı ilginize sunuyoruz. ABD desteği son bulmadan Ortadoğu’nun psikopatı İsrail’in saldırganlığı bitmeyecek ve Ortadoğu’ya huzur gelmeyecek gibi görünüyor. Vietnam’da ve Latin Amerika’da yaşanan katliamlar Ortadoğu’da devam ediyor. Ancak ne askerî ne de ekonomik olarak bu iki ülkeye üstünlük sağlayamayan insanlar Afganistan’da, Filistin’de, Irak’ta ABD bombaları altında can vermeye devam ediyorlar. Barışçı yollarla bir şeyler yapmaya niyetli,  “yangına gagasıyla su taşıyanlar” ise Amerikan kamuoyunu uyarma çabasında. Fakat ne yanmış yıkılmış okullar, ne de kolları bacakları kopmuş bebek fotoğrafları Amerikalıların vicdanını uyandıramadı. Amerikalılar neden bu kadar gaddar? Dünyanın geri kalan kısmında yaşayan insanlara karşı niçin bu denli acımasız? Amerikan’ın bu saldırganlığı sıradan Amerikalılara da büyük zarar veriyor aslında. Sadece Irak’ın işgali için harcanan yüz milyarlarca dolar ile ülkelerini baştan yapabilir, zengin-fakir demeden herkese yüksek kaliteli sağlık ve eğitim hizmeti götürebilirlerdi. Oysa milyonlarca Amerikalı sefalet içinde yaşıyor. Kimi ekonomik kriz yüzünden kimi Katrina kasırgası gibi bir doğal felaketlerden dolayı evini, işini kaybetti. Devlet ise bu insanları yüz üstü bıraktı. Neden? Bu 37 sayfalık kitap klişelerin ötesinde bir bakış açısı öneriyor. Buradan indirebilirsiniz.

Trackback URL

 1. 18 Trackback(s)

 2. Jan 31, 2015: Modern Dünyanın Krizi / René Guénon
 3. Feb 13, 2015: ABD için insan hakları yoktur; beyaz, Hristiyan ve zengin hakları vardır
 4. May 24, 2015: american way of life / tarik-al hayat el emrikiya / طريقة الحياة الأمريكية
 5. Jun 27, 2015: Diktatör / Dictator / δικτάτορας / دكتاتور
 6. Jul 31, 2015: Amerika neden bu kadar korkak?
 7. Aug 3, 2015: Amerikan Saldırganlığı | Ne Mutlu "İnsan'ım" Diyene!
 8. Aug 27, 2015: Eksen Kayması / Axis Shift / محور التحول | Ne Mutlu "İnsan'ım" Diyene!
 9. Sep 27, 2015: Avrupa kafasındaki duvarları hiç bir zaman yıkamadı ki… | Ne Mutlu "İnsan'ım" Diyene!
 10. Oct 16, 2015: Rusya, Çin ve ABD’nin yeni pokeri: Düşük yoğunluklu sürekli savaş | Ne Mutlu "İnsan'ım" Diyene!
 11. Oct 29, 2015: “Terörist Türkiye” propagandası… Tehlikenin farkında mısınız?
 12. Nov 12, 2015: Ve yeni bir Mavi Marmara korkusu sarar yürekleri | Ne Mutlu "İnsan'ım" Diyene!
 13. Nov 15, 2015: Silah satanlar terörü önleyebilir mi? | Ne Mutlu "İnsan'ım" Diyene!
 14. Jan 19, 2016: Gladio-Stay Behind Aforizmaları | Ne Mutlu "İnsan'ım" Diyene!
 15. Jan 25, 2016: Büyük Devlet Aforizmaları | Ne Mutlu "İnsan'ım" Diyene!
 16. Feb 2, 2016: Hollywood-Pentagon Aforizmaları | Ne Mutlu "İnsan'ım" Diyene!
 17. May 10, 2016: Taktik ve Strateji Aforizmaları | Ne Mutlu "İnsan'ım" Diyene!
 18. May 12, 2016: Neden okuyalım? Ne okuyalım? Nasıl okuyalım? | Ne Mutlu "İnsan'ım" Diyene!
 19. Jun 25, 2016: Liberal totalitarizm olur mu? | Ne Mutlu "İnsan'ım" Diyene!

ÖNEMLİ

--------------------------------------------------------------------

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahipleri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşlere katıldığımız anlamına gelmez.

Hakaret içerse dahi bütün yorumlar birer fikir eseridir. Ama bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatın yine de.

Not: Sitenin ismini dert etmeyin, “derinlik” üzerine bayağı bir geyik yaptık, henüz söylenmemiş bir şey bulmanız oldukça zor :)

Editörle takışmayın, o da bir anne-babanın evlâdıdır, sabrının sınırı vardır. Siz haklı bile olsanız alttan alın, efendilik sizde kalsın.

Sitenin iç işleriyle ilgili yorum yapmayın, aklınıza takılan soruları iletişim kutusundan sorun, kol kırılsın, yen içinde kalsın.

Kendi nezaketinizi bize endekslemeyin, bizden daha nazik olarak bizi utandırın. Yanlış ve eksik şeylerden şikayet etmek yerine bilgi ve yeni bakış açısı sunarak tamamlayın, düzeltin, tevazu ile öğretin bize bildiklerinizi.

Bu kurallara başkasının uyup uymamasına aldırmayın, siz uyun. Bütün yorumları hızla onaylanan EN KIDEMLİ YORUMCULAR arasındaki nizamî yerinizi alın.

--------------------------------------------------------------------
 • Siz de fikrinizi belirtin