RSS Feed for faşizmCategory: faşizm

Kavgam / Adolf Hitler »

Dinle Küçük Adam / Wilhelm Reich »

“Sen “halksın”, “kamu düşüncesisin”, “toplumun vicdanısın”. Bu kelimelerde ne büyük sorumluluk olduğunu hiç düşündün mü küçük adam? Büyük sosyal bakış açısıyla doğanın ya da büyük insani eylemlerin, örneğin bir insanın doğru ya da yanlış mı düşündüğünü kendisine hiç sordun mu? Aksine komşunun ne diyeceğini ya da dürüstlüğünün sana paraya mal olup olmayacağını sordun. Sana gösterilenlerin […]

Dinle Küçük Adam / Wilhelm Reich »

“Daha yüzyıllar boyunca dostlarını öldüreceksin ve bütün halkların, proleterlerin önderlerini efendilerin olarak ödüllendireceksin. Bir efendinin ardından diğerini yücelteceksin. Sen yüzyıllar boyunca yaşamı korumak yerine kan dökeceksin, celladının yardımıyla özgürlüğünü temellendirdiğine inanacaksın…” “Sen gerçekler konuşulduğu zaman dinlemiyorsun; sen yalnızca gürültüyü dinliyorsun. Ve sonra ‘yaşasın’ diye bağırıyorsun.” “Biliyorum küçük adam bir gerçek işine gelmediğinde hemen deli damgası […]

Eğitimde 19 Mayıs faşizmi : Avrupa’dan öğrendiğimiz tek şey »

…Kemalcilik ve Atatürkizm üzerine e-kitap… Tarih şaşırmaktır Evet… Tarih şaşırmaktır. Atatürk’e şaşırmak, Kürtlere şaşırmak, Lozan’a şaşırmaktır. Geçmişe hayret edip bugüne eleştirel bakabilmek, yarını hazırlamaktır Tarih. Geçmişe değil geleceğe dönüktür amacı. Özetle siyasî bir propaganda aygıtı değildir. Gaz vermek, “Asker millet” üretmek, atalarımızla gurur duymak için tarih araştırılmaz. Eğer resmî tarihin beyin yıkamasından bıktıysanız bu kitap ilginizi çekecektir… Buradan indirebilirsiniz. Alaturka […]

Sissi’ye destek olan Avrupalı faşistler rahatsız: Yunanistan için yeni bir Pinochet aranıyor »

… Bazı  gerçekler ve liberal yalanlar üzerine okumak için… Liberalizm Demokrasiyi Susturunca Halkın iradesi liberalizm ile çatışırsa ne olur? 2008′de başlayan ekonomik kriz sürmekte. Eğitim, sağlık ve güvenlik hizmetlerine ayrılan bütçeler kırpılırken batan bankaları kurtarmak için yüz milyarlarca dolar harcanıyor. Alın terinin finans kurumlarına peşkeş çekilmesini istemeyenler protesto ediyor. Ama batılı devletler polis copuyla finans sektörünü […]

Faşizm Bitti, Yaşasın Liberal-Faşizm! »

Siyasal terimler sözlüğünde böyle yazıyor: Politik güçle ekonomik gücün aynı elde toplanması. Stalin, Hitler vb örneklerde olduğu gibi devlet bütün ekonomik faaliyeti kontrol altında tutunca adına “totalitarizm” deniyordu. Bürokrasi piyasayı eziyordu eskiden. Malların fiyatına devlet karar veriyor, ihracatı, ithalatı, üretimi ve hatta tüketimi devlet memurları planlıyordu. (Bkz. Derin MAЯҖ isimli e-kitap) Bugün tersi oluyor. Piyasa bürokrasiyi […]

Şeriat geliyor derken Nazi’leri hortlattılar »

AP Seçimlerinde Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN: Front National) açık fark attı. Mesele sadece Fransa’ya özgü değil. İngiltere’den, Danimarka’dan gelen haberler kötü. İnsanların ne demokrasiye ne de Avrupa birliği’ne güveni kalmadı. Fransız seçmenlerin %60’ının zahmet edip oy kullanmaya bile gitmediği bir seçim oldu bu. Yeni üye olan eski-komünist blok ülkelerinde oy vermeyenler %70’in üzerinde: Hırvatistan, […]

Sigmund Freud’un faşizme katkısı(2) »

“… Avrupalılar için Hitler, ‘bizden birisi’ idi. Kendi nefislerinden sudur eden kin, öfke, gadap (Haçlılar, sömürgecilik, emperyalist istila) Hitler’de ete kemiğe bürünmüş, müşahhas hale gelmiş. Bu adamla aralarında bir nevi yakınlık hissediyorlar ama kabul etmiyorlar…” (Tanrı’yı Hatırlamak / Sidi Hasan Abdullah Abdülhamid[1]) Faşizm neden bu kadar düzenlidir hiç düşündünüz mü? İkinci dünya savaşından kalma fotoğaflara bakın. […]

Sigmund Freud’un Faşizme Katkısı (1) »

Sunuş: Sigmund Freud’un fikirleriyle faşizme ve  ırkçılığa hizmet ettiğini savunsak abartmış olur muyuz? Devleti putlaştıran, şiddete, üniformaya taparcasına bağlanan faşistler ile insanın iç dünyasını araştıran bir psikanalist nasıl anlaşabilir? Gerçekten acayip! Nazi Almanyasında kitapları toplatılıp yakılmış bir Yahudi “bizim” Sigmund. Dahası 1938’de Naziler’in Viyana’yı işgal etmesinden sonra Avusturya’dan kaçmak zorunda kalmış. Gelin görün ki Adalet […]

YAKINDA: İslâmcılık, faşizm ve sanat »

İstanbul, Tokyo, Paris giderek New York’a benzemeye başladı. Oysa tam tersini umardık. Çünkü Batıda insan hakları, en azından zengin ve beyaz ırktan olan adamın hakları eskisinden çok daha iyi savunuluyor. Hatta özgürlük değilse bile bireysel serbestlik bir saplantı haline geldi. (Bkz. Hayvan serbesttir, insan özgürdür) Tamam da… Kralsız, padişahsız, Stalin ve Hitler-siz bir dünyanın eskisinden […]