RSS Feed for DevletçilikCategory: Devletçilik

İslâmî devlet olur mu? »

Bütün –izm’ler ölülerin dirilere hükmetmesidir. İslâmizm, komünizm, liberalizm, kemalizm… Bir zamandaki siyaset tarzı başka bir zamana dayatılamaz. İslâm âlimlerinde bir –izm var mı? Nasihatü’l-mülük, Umdetü’l-mülük, Tuhfetü’l-mülük, Zahiretü’l-mülük, Enisü’l-mülük, Kitabu’s-siyase, Rumuzu’l-kenz… Asr-ı Saadet’te veya Osmanlı, Selçuklu, Endülüs’te, İslâmî mânâda siyaset felsefesi bir ideoloji arayışı mıdır? Hayır. Yok. Katı, tepeden inmeci metinler yok karşımızda. Toplumu proletarya, burjuva […]

Bürokratik Oblomovluk »

“Oblomov”, Rus yazar İvan Gonçarov’un 1859 yılında yayımlanan romanının adı. Oblomov romanın başkişisi. Romanın yayımlanmasından sonra Rusçada günlük dile geçen “Oblomovluk” ise; tembelliğin, ataletin, uyuşukluğun, köhneliğin, düşünceden eyleme bir türlü geçemeyişin ifadesi. (Roman hakkında ayrıntılı incelemeler için buraya bakabilirsiniz.) 15 Temmuz’dan sonra Mit, Emniyet, Genel Kurmay gibi güvenlikten sorumlu kurumlar en çok eleştirilenlerin başında geliyor. […]

Atlas Silkindi / Ayn Rand »

  “… Dr. Ferris, “İnsanı zararsız hale getirmenin tek yolu, onun işlediği suçu bulmaktır, onu demek istiyorum,” dedi. “Kendi suçu olarak gördüğü şeyi. Yalnızca on kuruş çalmış olsa bile, ona banka soyguncusuna verilecek cezayı verirsin, gıkı çıkmaz. Her eziyete katlanır ve bunu hak ettiğine inanır. Dünyada yeterince suç yoksa, o zaman yaratmalıyız. Bir insana ilkbaharda […]

Piyasa mı iyidir yoksa bürokrasi mi? »

“… Ekonomisi büyük ölçüde piyasa güçleriyle belirlenen bir toplumda örneğin, tüm ekonomik fiillerin, ayakta kalabilmek için verimliliğe önemli yer vermesi gerekir. Ayrıca büyük ve karmaşık bir teknoloji toplumunda, onu oluşturan büyük ölçekli birimlerde de (firmalar, kamu kuruluşları, çıkar grupları) genel ilişkilerin yönlendirilmesi gerekiyorsa, bunun bir ölçüye kadar bürokratik akılcılık ilkelerine göre yapılması gerekiyor. Dolayısıyla, toplumumuzu […]

Vatan Haini! »

Fetva devlet lehine değil hak lehine verilir »

Türkiye İslam’ı maalesef “öz” bir İslam anlayışı yerine genel olarak “Devlet-Irk-İslam” şeklinde birbirine eklemlemiş bir yapıdır. Bunu söylerken elbette “öz İslam’a vâkıf” olmuş,  pişmiş, yanmış şekilde tepeden bir dille söylemiyorum. Bahsettiğim eklemlenmiş yapı olması gereken bir sonuç olmasa dahi tarihsel sürece bakıldığında gayet makûl ve anlaşılabilir bir şekilde ortaya çıkmıştır.   “Devlet-Irk-İslam” eklemlenmesi gerçeğinin son […]

Kör ölür, badem gözlü olur – Uğur Mumcu için alternatif bir ağıt »

“Türk ne demektir? Türk vatandaşı kimdir? Türk vatandaşı İsviçre medeni kanununa göre evlenen, İtalyan ceza yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza muhakemesi usulune göre yargılanan, Fransız idare hukukuna göre idare edilen ve islam hukukuna göre gömülen kişidir.” (Uğur Mumcu) Uğur Mumcu 22 Ağustos 1942 tarihinde orta halli memur bir ailenin dört çocuğundan üçüncüsü olarak dünyaya geldi.  […]

Şirince Direniyor, Duyuyor Musunuz? »

 Bürokrasi bir işleyiş biçimi olarak düzen koyucu ve koruyucuların sistematiği makyajında iş görse dahi, bazı ülkelerin, bazı bölgelerinde din, dil, ırk ve sınıf farkı güder. Mesela belediye ile işini uyduran işadamı yeri geldiğinde sit alanına yeri geldiğinde kamuya açık bir toprağa sahip çıkabilir; deniz manzaranız, yahut ormanlarınızı gasp edebilir. Ancak bu doğal ortamların emekçisi olan […]

Baskıcı devletten hukuk devletine geçiş »

“Sivil Anayasa” Panelleri Ankara’da düzenlenen “Sivil Anayasa Paneli” (15 Eylül 2007) ve “Yeni Anayasa Paneli”ndeki (20 Ekim 2007) konuşma metinleri Nevzat ERCAN (Eski Devlet Bakanı) Paneli düzenleyen STK’lara teşekkür ediyorum. Aslında bütün dünyanın aradığı tek şey var: Daha iyi işleyen bir devlet, toplum, demokrasi ve ekonomi. İçinde bulunduğumuz yeni bin yılın aradığı da budur. Bizim […]

Devlet Kurabilirsiniz, Millet Kurgulayamazsınız! »

Devlet, genellikle hareket unsurlarına göre tanımlanır. Buna göre devlet; ülke adı verilen belirli bir toprak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde bir siyasi iktidar altında örgütlenmesidir.    Türk tarihinde ‘ devlet ‘ en önemli organizmadır. Osmanlı ve hatta daha önceki dönemler dahil olmak üzere, bu ‘ devlet ‘ gerekliliğine olan inanç; […]