Main Content RSS FeedYazılar

Şark’ın Manevî Gücü / Claude Farrère »

claude-farrere Şark’ın Manevî Gücü / Claude FarrèreBaşlamadan önce bilinmesini isterim: Kedileri severim, köpekleri sevmem. Zevk şüphesiz; “acayip” ve mantıksız… İnsan, en üst derecede egoist bir hayvandır; hayvanlar arasında düşünecek olursak, komşuları yaltaklık, aşırı tevazu, bayağılıktır: Hepsi de aslında «köpekçe» faziletler. Ben şahsen istiklal, gurur ve vakara değer veririm: Kedilerde bulunan ve kedilerce yaşatılan üç kötülük… Benim için ilk rastladığım yabancı bir köpeğin yaltaklanması, pabuçlarımın tozunu yalamakta gösterdiği inatçılık kadar menfur bir şey yoktur. Kediciğimin, nazikâne gayretlerle elde edilen, nadir sempatisini kazanmak kadar da hiçbir şey beni memnun etmez. Kedim, kendisini esirim gibi görmemi daima reddetmiştir, sadece benim dostum olmaya razıdır. —Beni gülünç mü buluyorsunuz?– Olsun! Pekâlâ biliyorsunuz ki, ben de sizin fikirlerinize gülmüyorsam bu, sırf basit bir nezaket esendir… Susuyorum, ama ben de başka türlü düşünmüyorum… Her neyse, kedileri severim, köpekleri sevmem. Yalnız bunun bir istisnası olduğunu belirtmeliyim: Sevmiş olduğum, sevmekte olduğum bir köpek ırkı da vardır. Hangisi olduğunu boşuna düşünmeyin. Ne colley, ne lulu, ne de fok’lar arasında bulabilirsiniz. Bu lüks hayvanların hepsinden aynı derecede nefret ederim. Bekçi yahut av kopeklerine karşı-olan nefretim de, bunlara olandan az değildir. Benim indimde sevilmeye layık tek köpek cinsi, ehli bir ırktır. Bu ırk, Türkiye’nin başıboş sokak köpekleri ırkıdır. Bunlar gerçekten hür köpeklerdir. Ne sahipleri, ne kulübeleri vardır; ne ipleri, ne tasmaları vardır bunlar açtır, fakat yaltaklanmazlar… Tabir caizse bumlar en az “köpek” olan, bir bakıma “kedi” olmaya layık köpeklerdir. Hür hayat, bu yan vahşi hayvanlara. Mirza ve Azor’da bulunmayan faziletler vermiştir: Türklerin sokak köpekleri — Üsküdar, Bursa, Konya ve eski İstanbul köpekleri, Müslümanların acıdığı ve sevdiği köpekler, hür köpekler, ciddî, makul, mütefekkir ve filozoftur. Ses çıkarmadan, yağmura, kara dayanırlar; aksine kötü insanların hiçbir hakaretine tahammül etmez, kendilerine vuran eli, yalamasını bilmezler. Ama yine de son derece iyi köpeklerdir, kibar ve sakindirler. Bana öyle geliyor ki yaşadıkları topraklardaki cemiyet, Türkler, onlara örnek olmuştur. Zira Türkler’in kendileri de mükemmel insanlardır. Nazik ve sakindirler. Kuvvetlerini, hayvanları, çocuklan ve kadınları dövmek için asla harcamazlar. Hem ne ehemmiyeti var; ister örnek alsın, ister almasın. Türk sokak köpeklerinin toz kondurulacak tarafı yoktur. Ve Jön-Türk hükümeti, medeniyet bahanesiyle —yersiz olduğu kadar, barbar bir bahaneyle— İstanbul, Galata, Beyoğlu ve Boğaziçi’nin bütün köylerindeki altmış ila seksen bin köpeği boşu boşuna katletti. Bu hareketiyle, kızıl olduğu söylenen Sultan’la, ihtiyar Abdulhamid ile kıyaslanamayacak kadar zalim ve kan dökücü olduklarını gösterdiler. Bunun ardından, o hükümet, aynı şekilde Türkiye’yi de katletti. Onu gördükten sonra, bunu tahmin etmek için peygamber olmaya lüzum yoktu…

 

… Siyaset, tarih, sanat, kemalizm, ekonomik krizler, demokrasi, sosyalizm üzerine kitap okumak için… Yazının devamı

Devlet ve Aile Âhlakı / Kınalızade Ali Efendi »

Devlet Ve Aile Âhlakı-Kınalızade Ali Efendi Devlet ve Aile Âhlakı / Kınalızade Ali Efendi‘Üstün olanı ilk kısmıdır. Zira korunması, sağlamlığı ve devamı umumiyetle vardır. Bu cins binaların da üstün olanları vardır. Binası sağlam, her zaman yıkılmaktan emin, tavanı yüksek, kapıları geniş, açıklık, her mevsimine münasip ve uygun yeri bulunur. Her şehirde faydalı hava ne taraftan gelirse o taraf kapalı olmaz. Erkeklerin yerinden başka kadınlar için de yerler vardır. Bunlar birbirlerine, kadınların şekilleri görülmeyecek ve sesleri işitilmeyecek uzaklıkta bulunmalıdır. Fakat yüksek binadan, tavan süsünden ve duvardaki mübalağâlı resimden kaçınılmalıdır.’ (İlk kısımdan maksat; evleri ikiye ayırmıştır, bu evlerden taş, kireç ve ağaçtan yapılmış ve taşınamaz olanlardır.)

[…]

‘Erkeklerin bulunduğu yerde bulunmalarını men etmenin farz ve vacip olduğu, zikr ve beyana muhtaç değildir.’ (Kadınlar hakkında.)

[…]

‘Filozof ve ahlâkçılara göre, iyi ve temiz kadın, muhabbet ve şefkatte anneye; kanaat ve hizmette cariyeye; sadakat ve anlaşmada dostlara benzer.

Kötü kadın da emir ve üstünlük taslamada zalimlere, eşini küçümsemek ve kınamakta düşmanlara, malını israf ve telef etmekte hırsızlara ve haram yiyenlere benzer.’ Yazının devamı

Atina Anlaşması / Le Corbusier »

le-corbusier-atina-anlasmasi-2 Atina Anlaşması / Le Corbusier‘Sonra makine çağı gelip çattı ve böylece, değişmez olduğu zannedilen bin yıllık bir ölçüye, insan adımının hızına, halen gelişmekte olan başka bir ölçü, mekanik araçların hızı eklenmiş oldu.’

[…]

‘Makine çağının başlaması, insanoğlunun davranış biçimlerinde, yeryüzü üzerindeki dağılışında ve girişimlerinde son derece büyük bozukluklar meydana getirmiştir; makineleşmenin sağladığı hız yüzünden, şehirlere yönelik dizginlenemeyen göçlerden ileri gelen yoğunlaşmalar, tarihte bir eşine rastlanmayacak derecede şiddetli ve evrensel bir gelişme yaşamıştır. Kaos, şehirleri ele geçirmiş durumdadır.’

[…]

le-corbusier-atina-anlasmasi Atina Anlaşması / Le Corbusier ‘Konutlar, aileleri gerektiği şekilde barındıramamakta, mahremiyeti bozmaktadır. Hem maddi hem manevi yönden zorunlu yaşamsal ihtiyaçların bilinmemesi, zararlı meyvelerini vermekte gecikmemiştir: Hastalık, manevi düşkünlük, isyan.’

[…]

‘İnsan yalnız kaldığı zaman kendini silahsız hisseder ve bu yüzden, doğal bir itkiyle bir topluluğa bağlanır.’

[…]

‘Son olarak, dinleri ve felsefeleri farklı olan ırklar, insani girişimlerin çeşitliliğini artırır ve kendilerine özgü bakış ve yaşam tarzlarını teklif eder.’

[…]

‘Şehir geliştikçe, ‘doğa koşulları’ daha az göz önünde tutulmaktadır. ‘Doğa koşulları’ denilince, canlılar için zorunlu olan güneş, mekân, yeşillik gibi zorunlu bazı öğelerin yeter derecede bulunması kastedilmektedir. Yazının devamı

Savaş ve Cihad ve Şehadet aforizmaları »

 • savas-cihad-sehadet Savaş ve Cihad ve Şehadet aforizmalarıDevletlerin dostu ya da düşmanı yoktur, çıkarları vardır.
 • Tüpgazı çakmakla kontrol etmemiz cesur değil salak olduğumuzu gösterir. Bu kalitede bir asker düşmanı değil arkadaşlarını havaya uçurur.
 • Şehid olmuş Boşnakların, Çeçenlerin cesur sözlerini paylaşıyorsun. “Ölümden korkmam” diyorsun. Ama onlar namaz kılıyordu, sen kılmıyorsun.
 • Amerikan dolarıyla damla damla ithal ettiğin petrolle gram gram savaş yaparsan bu Cihad değil taşeronluk olur. ABD’nin “dur” dediği yerde durursun.
 • Kendi silahını yapabilmek zordur ama onu düşman kadar hızlı ve çok sayıda üretebilmek, çatışma bölgesine gönderebilmek daha zordur.
 • “Savaş tankla füzeyle değil imanla kazanılır” diyen düdük makarnaları en son ne zaman sabah namazını cemaatle kıldılar?
 • Tehlikenin farkında mısınız? Rus uçağı vurulduğundan beri Avrupa ve ABD’deki Siyonist medya Erdoğan’a övgüler yağdırıyor.
 • Daha düne kadar “Erdoğan diktatördür, devrilmelidir” diyen Batı medyası “Erdoğan Putin’e ders verdi” manşetleri atıyor. Piyon olmayın, vezir olun.
 • Rus pilota ağıt yakan Moskova amigoları ve “vur vur” diyen ABD amigoları dışında gazeteci yok mu bu memlekette?
 • Türk-Rus gerginliği başladığından beri Tel Aviv’de, New York’ta, Ukrayna’da bütün Siyonistler zil takıp oynuyor. Kim kazandı, kim kaybetti? Gerisini siz düşünün.
 • ABD “Rusya ile Türkiye arasında bir mesele” diyor. Irak’ı Kuveyt’e saldırtmak için ABD aynı yöntemi kullanmıştı. “Petrolünüzü çalıyor, saldırın, biz karışmayız” demişti.

Yazının devamı

Devletlerin dostu ya da düşmanı yoktur, çıkarları vardır »

ukrayna Devletlerin dostu ya da düşmanı yoktur, çıkarları vardır

… Ekonomi ve enerji kaynaklı uluslararası çatışmalar üzerine kitap okumak için … Yazının devamı

Ulysses / James Joyce »

james-joyce-ulysses Ulysses / James JoyceÖyle günahlar veya (dünyanın onlara verdiği isimle) kötü hatıralar vardır ki insan onları ruhunun en karanlık köşelerinde saklar, onlar da orada yerleşip beklerler. Bazen bu insanın hafızası körelir, öyle şeyler hiç olmamış gibi davranır veya onların mevcudiyetini reddeder veya en azından kendisini onların o şekilde olmadığına inandırır. Ama tesadüfi bir kelime onları ansızın depreştiriverir ve en olmadık şerait altında, meselâ zevkle tef ile harp dinlerken veya bir akşam vaktinin serin kristal asudeliğinde veya bir ziyafette, geceleyin, artık şarapla meşbu bir vaziyetteyken bir hayal veya bir rüya şeklinde onun karşısına dikiliverirler. O hayal onun üzerine feveran ederek, onu tahkir edercesine değil, intikam alıp onu insanlardan uzaklaştırmak için değil de, mazinin perişan kisvesiyle kefenlenmiş olarak sakin,uzak, sitemkârane bir şekilde gelir.

[…] Şimdi gözlerini aç. Açayım. Bir anlığına. Yok mu olmuş her şey? Şayet açarsam ve hep saydam olmayanın karanlığında kalıyorsam?
[…]

james-joyce-ulysses- Ulysses / James Joycebir insan hayatı boyunca bir başına yaşayabilir. Evet , yaşayabilir. Ama yine de ölünce üzerini örtecek birini bulması lazım , her ne kadar kendi mezarını kazabilirse de hepimiz böyleyiz.
[…]
Tarih, dedi Stephen, uyanarak kurtulmaya çalıştığım bir karabasandır benim.
[…]
Hayır. Tanrım! Kaidesinden sarkan uçurumdan düşersem,kaçınılmazcasına çarpmış olurum.!Karanlıkta ne güzel gidiyorum.
[…] Yazının devamı

24 Kasım öğretmenler günü aforizmaları »

milli-egitim-beyin-yikama 24 Kasım öğretmenler günü aforizmaları

  • Bugün 24 kasım öğretmenler günü. “Kutsal meslek” zırvalarıyla kafamızı ütülemek yerine öğretmenler biraz özeleştiri yapabilir mi?
  • Cumhuriyetin ilânından beri Kürtlere Kürtçe yasaklandı, terörden anamız ağladı, tesettürlü kızlara okul yasaklandı. Öğretmenler ne yaptı?
  • Kemalizmin temel ilkeleri olan ırkçılık ve İslâm düşmanlığı okulda öğretilir. “Ben bu zırvayı öğretmem” diyen öğretmenlerin ellerinden öperim.
  • Atatürk heykelleri önünde putperest ayinleri çocuklara zorla yaptıran öğretmenin nesi kutsal? Direnen varsa elini bırakıp ayağını öpeyim.
  • milli-egitim-fasizm 24 Kasım öğretmenler günü aforizmalarıAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Mahmut Esat Bozkurt adına toplantı salonu var. Eğitim mi bu? (“… Türk, bu ülkenin yegane efendisi, yegane sahibidir. Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır; hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı. dost ve düşman, hatta dağlar bu hakikati böyle bilsinler! …”M.E.Bozkurt)
  •  Türkiye’de ortalama kişi başı TV’ye ayrılan süre günde 4 saat, kitaba ise 10 saniye. Kendini “kutsal” ilân eden öğretmenlerin hiç mi suçu yok?
  • “Bunu oku ezberle, bilemezsen ceza” diyerek çocukların kitaptan nefret etmesine sebep oluyorsunuz. Hiç mi düşünmez öğretmenler?
  • Zengin, fakir, Kürd, Türk, deniz kıyısı dağ başı fark etmiyor. Türkiye kitap okumuyor. Öğretmenler nerede?
  • Maaşın azlığından yakınır, atama beğenmez, öğrenci beğenmez… Hiç öğretmenlerin kemalizm denen Türk faşizminden yakındığını gördünüz mü?
  • Öğretmenlerin maaşını %25 indirsek hepsi sokağa dökülür. Ama Kürtçenin yasaklanmasına aynı tepki verilmedi. Riyakârlık değil mi bu?

  Yazının devamı

  Aşkın Bir Noktası / M. Fatih Çıtlak »

  askinbirnoktasi Aşkın Bir Noktası / M. Fatih Çıtlak“… Tasavvuf, maddede manayı tahsil etmek; maddeyi manaya çevirebilmek kabiliyetidir. Bu yapıldığında madde kaybolmaz, bilakis madde ve mana olmasi gereken yerde kalır, birbirinin sinirina tecavüz etmez. Ancak bu anlayış sayesinde dünya ve ahiret bir noktada buluşabilir. Yani hiç bir zaman hakîkî bir Müslüman dünyalık iş, ahiretlik iş gibi bir ayrımla hayata bakmaz, bakmamalıdır. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. Fakat şu bir gerçek ki bu asıldan uzaklaştıkça, mananın maddeleştiğini ve madde için satıldığını tarihte olduğu gibi bugün de üzüntüyle müşahede etmekteyiz. Gece gündüz aşktan bahsedip aşk ve muhabbet sözcükleriyle yatıp kalkanlar, bu meselelerde tasavvufu da maddîleştirmek ve dünyevî menfaatierine bulaştırmak belasına uğramışlardır.

  […]

  … îman kalp ve muhabbetin ilahî ilimle buluşması, aşikâr olmasıdır. Bir kişi îmanlı olduğunu elbet bilir, bundan hiç şüphe etmez; o sebepten dolayı “Müslüman mısın?” diye sorulduğunda ‘elhamdülillah’ diyerek cevap verir. Yani “Ben bana kalsaydım ne bu maneviyatı, ne ilmi, ne inancı elde edemezdim. Allah beni bana bırakmadı da ta ezelden bana bu îmanı bahşetti. Hiçbir ücret, külfet, mihnet, minnet çekmeden, hatta müracaat bile etmeden Kerîm olan Rabbim lütufta bulundu, işte bunun için şu an bütün zerrelerimle ve kalbimle bu îmanı içimde hissediyor ve bunu veren Allah’ıma bildiğim, bilemediğim bütün nimetleri için hamdediyorum” diyerek îmanın o coşkun muhabbetini şahsî hüviyetinde en bariz şekilde hisseder, hissetmelidir. Mümin, îman ettiğini bilir. Kafir neye inanmadığını bilmez. Lakin mümin kalbini bağladığı şeyden emindir. Onun için de mümindir. Allah Teâla kîme îman verdiğini bilir, o sebepten Allah Teâlâ’nın da bir ismi mümindir …”

   

  … Bu konu üzerine kitap okumak için … Yazının devamı

  Üniversite ahlâkı aforizmaları »

  universite-hocasi-bilim-ahlaki Üniversite ahlâkı aforizmaları

  • Çoğu meslekte ahlâksızlık hemen görünür. Mühendisin binası çöker, bozuk musluk akar. Ama üniversite hocası ahlâksız ise gelecek kuşaklar öder.
  • Üniversitelerimiz idârî ve ahlâkî çöküş içindedir. Ama bunun bedelini rektörler, dekanlar ve hocalar değil talebeler ve millet ödeyecektir.
  • Hz. Peygamber (s.a.)’in hadîsleri ve Kur’ân’ın âyetleri İslâm’a Göre İlim Ahlâkı hakkında hârikulâde bir doktrin içermektedirler.
  • İslâm’ın temelinde, toplumun bugünkü ilmî hayatı ve ilim adamları hakkında göstereceği pek çok ahlâkî îkaz bulunmaktadır.
  • Üniversitelerimizde çalıntı eserlerle doktora yapanlar fink atmaktadır.
  • Üniversitelerimizin bir çok fakültesinde master tezi bile addedilemeyecek kadar vasıfsız tezlerin doktora tezi olarak kabûl edildiğini görüyoruz.
  • Üniversite rektörlerinin bile intihâle başvuruyorlar yâni başkalarının ilmî eserlerini kendi eserleri imiş gibi gösteriyorlar.
  • Üniversitelerimizde siyâsî ideolojilerin resmî baskı, nifâk ve ayırımcılık aracı olarak kullanılıyor.
  • Hür düşünce ve araştırmanın yuvası olması gerekirken üniversitelerimizde dayatmacı, asabî ve yobazca sürdürülen ideolojik bir siyâset ve yönetim tarzı egemendir.
  • Türkiye’nin kokuşmuş üniversite ortamında ahlâk, edeb ve deontoloji meselesi herkesi ilgilendirmeli ve buna mutlaka kanûnî çâre bulunmalıdır.
  • Yazının devamı

  İskambil Kağıtlarının Esrarı / Jostein Gaarder »

  İskambil Kağıtlarının Esrarı / Jostein Gaarder“… Ben, biz insanların çok zeki, örneğin uzayın ve atomların yapısını inceleyebilecek kadar zeki olduğumuz halde, kendi hakkımızda pek bir şey bilmememizi tuhaf buluyordum. Babamın cevabı bana o kadar akıllıca geldi ki, onu burada kelimesi kelimesine aktarabileceğimi sanıyorum: Eğer beynimiz, onu anlayabileceğimiz kadar basit olsaydı, dedi ve tam burada durdu biraz, o zaman öyle aptal olurduk ki, yine anlayamazdık onu.

  Bunu uzun düşündüm. Sonunda, sorumun yanıtı olabilecek hemen her şeyi içerdiği sonucuna vardım. Babam devam etti sözlerine: Örneğin, bizimkinden çok daha basit yapıda beyinler var. Bir solucanın beyninin nasıl işlediğini anlayabiliyoruz mesela, en azından büyük ölçüde. Solucanın kendisi anlayamaz bunu, çünkü beyni fazla basittir bu iş için …”

  … Bu konuda tavsiye okuma …

  Makale

  Sitede yayınlanmış kitap alıntıları

  … Bu konuda okumak için…

  Maymunist imanla nereye kadar?

  Sonuçlar sebeplerin içinde mi saklı?Sonuçlar sebeplerin içinde mi saklı? Halk bilim adamlarını anlayabilir mi? İskambil Kağıtlarının Esrarı / Jostein GaarderEvrim ve Big Bang gibi konular genellikle sağlıklı biçimde tartışılmaz. İdeoloji ve inançlar, felsefî tercihler bilim-SELLİK maskesiyle çıkar karşımıza. Özellikle evrim tartışmaları“filanca solucanın bölünmesi” veya falanca Amerikalı biyoloji uzmanının deneyleri etrafında döner ve bir türlü maskeler inmez. Madde ve o Madde’ye yüklenen Mânâ maskelenir.

  Oysa perde arkasında tartışılan başkadır. İnsan’a, Hayat’a dair temel kavramlardır. Sadece et ve kemikten mi ibaretiz? Yokluktan gelen ve ölümle yokluğa giden, çok zeki de olsa SADECE VE SADECE bir maymun türü müdür insan? BİLİM DIŞINDAbir insanlık yoksa,Aşkyoksa,Sanatyoksa,Güzellik yoksa ve Adalet yoksaHayat‘ın anlamı nedir?Aşık olmakhormonal bir abartıysa, iyilik enayilikse, neden birbirimizin gırtlağına sarılmıyoruz ekmeğini almak için? Neden bir çocuğa tecavüz edilmesi midemizi bulandırıyor ve neden fakir bir insana yardım etmek istiyoruz?

  Taj Mahal’in, Ayasofya’nın, Notre Dame de Paris’nin değeri bir arı kovanı veya termit yuvasına eşdeğer ise, Mesnevî boşuna yazıldı ise neden Hitler’i lanetliyoruz ve neden Filistin’de can veren bebeklere üzülüyoruz? Maymun olmanın (veya kendini öyle sanmanın) BİLİM DIŞINDA, psikolojik, siyasî, ahlâkî, hukukî öyle ağır sonuçları var ki…

  İşte geçtiğimiz ay bu maskelerin düştüğü, kartların açık oynandığı çok kaliteli iki tartışmaya tanık olduk. İki makale işaret fişeği görevi yaptı. Sağolsun bir çok değerli okurumuz yüzden fazla yorumla konuyu DERİNLEMESİNE tartıştı. Derinlemesine diyoruz çünkü Madde’nin arkasındaki Mânâ bu kez gerçekten masaya yatırıldı. Evrim senaryosunu kabul etmenin etik ve siyasî neticeleri hatta evrimciliğin etimolojik değeri bile konuşuldu. Biz de bu sebeple söz konusu iki tartışmayı 116 sayfalık bu kitapta topladık. Buradan indirebilirsiniz.

   

  Modern Bir Put: Bilim (Tartışma)Sonuçlar sebeplerin içinde mi saklı?Sonuçlar sebeplerin içinde mi saklı? Halk bilim adamlarını anlayabilir mi? İskambil Kağıtlarının Esrarı / Jostein Gaarder

  Bilimciler herşeyi parçaladıkları için mânâyı kaybediyorlar. Aşk’ı, Korku’yu, Sevinç’i hormonal “fenomenler” sanıyorlar. Hakikat’in tezahürü yok onlar için, sadece tezahür var. Sebebi? Eşya. Eşyanın sebebi? O da eşya(!) Biz buna “pozitivist iman” diyoruz. Çünkü pozitivistlerin bilimsellikle ilişkisi koptu. Bilimsellik değil bilimcilik peşindeler. Bilimi putlaştırdılar. Konuya eğilen yazarımızMehmet Bahadır her zamanki nazik üslubuyla “kral çıplak”dedi… Dedi ve bir işaret fişeğini daha ateşledi. Sitede en çok yorum alan yazılardan biri oldu bu makale. Fakat sadece içeriği ve yorum sayısıyla değil,yapılan yorumların kalitesiyle de öne geçti bu çalışma. 100′den fazla yorum alan ve aylar süren ilginç bir tartışmaya vesile olan makaleyi altındaki yorumlarla beraber kitaplaştırdık, ilginize sunduk. Buradan indirebilirsiniz.

  Bir pozitivizm eleştirisi

  Sonuçlar sebeplerin içinde mi saklı?Sonuçlar sebeplerin içinde mi saklı? Halk bilim adamlarını anlayabilir mi? İskambil Kağıtlarının Esrarı / Jostein GaarderHayatta en kötü mürşit ilim ve fen olmasın sakın? Eğer Atatürk bir kaç yıl daha yaşasaydı o meşhur sözünü geri alır mıydı acaba?… Ateşi keşfetmeden önceki insanlık ile bugünkü “uygarlığımızı” karşılaştırdığımızda hiç yol almadığımız söylenebilir. Bundan 200 bin yıl öncekomşusunun yiyeceğini çalmak için başına taşla vuran neandertal insani ile 2003 yılında Irak in petrolünü çalmak için bir milyon ıraklı sivili öldüren (veya buna seyirci kalan) homo economicus ayni uygarlık seviyesinde. Aralarındaki tek fark kullandıkları silahların teknolojik üstünlüğü. Teknoloji ve bu teknolojinin uygulanmasını mümkün kılan bilimsel buluşlar sıradan insanlar kadar bilim adamlarının da gözlerini kamaştırdı. Bugün karşımıza kâh bilimci (scientist), kâh deneyci (ampirist) olarak çıkan ahlâkî-felsefî bir duruş var. Bu duruş eğitim sistemimize ve resmî ideolojimize öyle derinden işlemiş ki sorgulanması dahi çok sayıda insanı öfkelendirebiliyor, rejimin savunma mekanizmalarını harekete geçirebiliyor. Bilim ve teknolojinin insanlığa otomatik olarak barış getireceğinden şüphe etmek neredeyse bir suç. Buna cüret edenlergericilikle,bağnazlıklasuçlanabiliyor. Pozitivizm ve “modern” yaşam üzerine yazılmış makalelerimizin bir derlemesini 75 sayfalık bir kitap halinde sunuyoruz. PDF formatındaki bu kitabı buradan indirebilirsiniz.