RSS Feed for TasavvufCategory: Tasavvuf

Mürşid / Murshid / Murchide / مرشد »

Ne değildir? Muallim değildir. Nedir? Bilmek ve olmak farklı şeylerdir. Kesbî ilim vehbî olana, kâl ilmi hâl ilmine benzemez: “… Mürşidle muallim arasinda fark vardır. Muallim, bilgiyi ve ilmi nakleder. Mürşid ise o ilmin tecelli makamındaki ve kalpteki buluşuna çıkartır insanı. Bir kimsenin buluğa ermesiyle, akıllı ve reşit olmasi ayrı şeylerdir. Akıl baliğ olduğunda; şehveti, madenleri, […]

Tasavvuf aforizmaları »

Tasavvuf sahtekârlarına bakıp büyüklere dil uzatanlardan olma. Sevilen şeyler kopyalanır. Sahte teneke, sahte çakıl taşı olmaz. Sahte altın olur. Tasavvufu okumakla öğrenemezsin. İlim değildir malumat. Ateşin yanında oturan ısınır; haberini alan değil*. Tasavvuf hâl ilmidir, kâl değil. 50 dervişin “ALLAH ALLAH” demesine taaccüp ediyorsun. Ama 100.000 Müslüman evlâdının “Cim Bom” diye bağırmasını normal buluyorsun. Ne […]

İslâm Sanatı Aforizmaları »

Batının vahşetini konuşup duruyoruz ama darbenin büyüğünü topla, tüfekle yemedik. Bir diriliş başlarsa bu da top-tüfekle, kanla olmayacak. Bizim en ağır mağlubiyetimiz fikir ve sanat sahasında oldu. Hâlâ da öyledir. Bizi durduran gâvurun atom bombası değil Eurovizyon şarkı yarışmasıdır. … Ve bugün hâlâ “İslâmcıyım” diyen nice yarı-aydın sanatı eğlence zanneder. Osmanlı’ya, Tasavvuf’a dil uzatırken oradan […]

Avrupalılar Hz. Mevlânâ’yı anlayabilir mi? »

(Keşkül Dergisinde yayınlandı) Her şeyin fiyatını bilip değerini bilmeyen bir kültürün çocukları Mesnevî’nin kıymetini anlayabilir mi? René Guénon’un tabiriyle Avrupa’da yaşayan insanlar “nicelik tahakkümü” altında ve bu koşullarda İnsan’ı hayvanlardan ayıran niteliklerin anlaşılması imkânsız görünüyor. Çünkü “anlamak / öğretmek” insanın bilmediklerini bildikleri cinsinden ifade edilmesiyle olur. Peki Avrupalıların hiç bilmediği Mevlânâ’yı iyi bildikleri ekonomik değerler […]

Şeyh-i Ekber İbn Arabi Düşüncesine Giriş / Mahmud Erol Kılıç »

Hiç kuşku yok ki başta tasavvuf olmak üzere felsefe, metafizik, kelâm vb. ile ilgilenen kimselerin kayıtsız kalamadığı/kalamayacağı bir isim İbn Arabi. Kimileri ilim ve irfânından istifade için peşine düşmüştür onun. Kimileri ise felsefî/hikemî bir merak saikiyle onu okumak ve anlamak ister. Kimileri de onun müslümanların nazarındaki hayâtiyetini sona erdirmek gayesiyle kollarını sıvamıştır. ‘Kolları sıvamak’ deyimine, […]

Vech-i yâre dûş olan âlemde seyran istemez »

Vech-i yâre dûş olan âlemde seyran istemez Cânını cânâna teslim eyleyen can istemez  Bu misafirhanenin fâniliğin fehmeyleyen Hâne-i kalbinde Hak’tan gayrı mihman istemez  Gerçi zâhir ilminin nef’i de vardır tâlibe Liyk esrâre irenler sûrî irfan istemez  İrci’î avazı erdi mürg-i cânım sem’ine Bî karar oldu anınçün vird-i handân istemez  Mâsivallahdan mücerred oldu İbrahim bu gün […]

Zulm evi viran olur yer Kabe olsa da, kan içenin içerler kanını haşa ilah olsa da »

Ömer Tuğrul İnançer: Din bir emirler ve yasaklar mecmuası değildir »

  … E-Kitap okumak için…    Hamza Yusuf ile İslâm’ı anlamak Elinizdeki bu kitap Ekrem Senai tarafından yapılan iki tercümeyi içeriyor: Zaytuna Institute’den Hamza Yusuf Hanson’ın 2010 yılı Mayıs’ında Oxford üniversitesinde yaptığı İslâm’da reformkonulu konferans, Yine  Hamza Yusuf Hanson’ın Dr.Murata ve Prof.Chittick’in İslam’ın vizyonu isimli eseri üzerine yaptığı konuşma (Bahsedilen kitap, Türkçe’ye de çevrilmiştir.) Hamza Yusuf Hanson 1960 yılında Amerika’nın Washington Eyaletinde dünyaya […]

Dede Efendi Hz. İsfahan Taksimi »

İ. Suat Erbay / Acemaşiran İlahi »