RSS Feed for Soyut Sanat Müslümanın Yitik MalıdırCategory: Soyut Sanat Müslümanın Yitik Malıdır

Sohbet: Soyut Sanat Müslümanın Yitik Malıdır »

Bugün Medya Akademi’nin öğrencileriyle Taksim’deki merkezinde buluştuk. İslâm sanatı üzerine son derecede verimli ve keyifli bir sohbet oldu. 2 saat olarak planlamışken sorularla birlikte 4 saati geçerek bu sahada yeni bir rekora imza attık. Katılımcıların 4 saat boyunca eksilmeyen dikkatleri, birbirinden güzel ve derin soruları sayesinde gerçekten feyiz aldık. Gazâlî Hazretleri’nin buyurduğu gibi soru rahmet çeşmesinin […]

İslâm sanatını düşünmek »

  … Bu konuda okumak için… Soyut Sanat Müslümanın Yitik Malıdır Afganistan’daki bir medreseyi, Bosna’daki bir camiyi, Hindistan’daki Taj Mahal’i görsel olarak islâmî yapan nedir hiç düşündünüz mü? Anadolu kilimlerini, İran halılarını, Fas’taki gümüş takıları, Endülüs’teki sarayları birleştiren ortak unsur nedir? Müslüman olmayan bir insan bile kolaylıkla“bunlar İslâm sanatıdır” diyebilir. Sanat tarihi konusunda hiç bir bilgisi […]

Dikkat Kitap: Soyut Sanat Müslümanın Yitik Malıdır »

Afganistan’daki bir medreseyi, Bosna’daki bir camiyi, Hindistan’daki Taj Mahal’i görsel olarak islâmî yapan nedir hiç düşündünüz mü? Anadolu kilimlerini, İran halılarını, Fas’taki gümüş takıları, Endülüs’teki sarayları birleştiren ortak unsur nedir? Müslüman olmayan bir insan bile kolaylıkla “bunlar İslâm sanatıdır” diyebilir. Sanat tarihi konusunda hiç bir bilgisi olmayanlar için de şüpheye yer yoktur. Şüpheye yer yoktur […]

Sonsöz: Soyut Sanat Müslümanın Yitik Malıdır »

Kitabımızın sonuna geldik. İslâm sanatı kadar derin bir konuda, tezyin ve soyut sanat özelinde olsa dahi “son” bir söz söylemek, son noktayı koymak imkânsız. Fakat ressam ve düşünür Wassiliy Kandinsky’nin Satıh Üzerinde Nokta ve Çizgi adlı kitabında dediği gibi her cümlenin sonundaki nokta bir bitiş olduğu kadar bir başlangıçtır zira bir cümleyi bitiren her nokta aynı […]

Nokta yokluktan varlığa geçişin ta kendisidir »

Hz. Ali kerreme’llâhü veche buyurdu ki: “Ve’l-cem’u bilâ farkin zendakatun. El-farku bilâ cem’in şirkun. Ve’l-cem’u ma’a’l-farki tevhîdun.” (Farksız cem’ zındıklık Cem’siz fark, şirk; farkla birlikte cem’ ise tevhittir.) Yok + Yok + … = Var? Harflerin başı Elif, Elif’in başı ise Nokta. Nokta boyutsuz bir varlık. Hammaddesi maddesel yokluk! Sayın Nokta Hazretleri’nin bir resmini yapmak […]

İslâm’da resim yasağı yoktur ama… »

Boyacı ile ressam arasındaki fark katil ile mücahid arasındaki fark gibidir Tenzih kelimesi (تنزیه) pis şeylerden uzak tutmak anlamındaki “nezzehe” kökünden gelir. Müslüman bir sanatçı tenzih ettiğinde eserleri ALLAH’ın bütün kusurlardan kesinlikle ârî olduğunu gözlere, kulaklara ilân etmelidir. Zira Yaratan (haşa) yarattıkları gibi resmedilemez (=akledilemez). Tenzih Uluhiyet’in, aşkınlığın (fr. transcendance) bir beyânıdır. HAKK’ı arayan aklın […]

Çirkin Resim Yapan Toplumlar Adil Olamazlar… »

… çünkü sanatsal tercihleri o toplumun varlık tasavvuruna işaret eder Ressam ve sanat tarihçisi Giorgio Vasari’nin anlattığına göre[1a] doğayı taklit etme konusunda Giotto di Bondone kadar yetenekli bir ressam daha yoktu. Birgün ustası Cimabue’nin başladığı bir tablonun üzerine o kadar gerçekçi bir sinek çizdi ki Cimabue geri geldiğinde resme devam etmeden önce bir müddet uğraştı […]

Osmanlı Minyatüründe Perspektif Yok mu? »

Aslında var. Ama farklı bir perspektif var. Modernist anlamda yok tabi. [1a] Adına “merkezî perspektif” dediğimiz nesnel ve tektipleştirici temsillerin kullanılması Cumhuriyet’in biraz öncesine, Osmanlı’nın çöküş devrine rastlıyor. Meselâ Osman Hamdi Bey’in tabloları (ö. 1910). Özelde Osmanlı, genelde İslâm coğrafyasında bir tevafuk mudur bu gerileme ve taklit? Siyasî çöküş ile Sanat alanındaki batılılaşmanın aynı dönemde […]

Bilimin Işığı Sanatı Kör Edince… »

Leonardo Da Vinci’nin atölyesinde çalışan gençlerden biri üzerinde harfler ve sayılar olan, farklı boylarda kaşıklar görmüş ve tecrübeli bir kalfaya sormuş[1a]: –        Bu kaşıklar neye yarıyor? –        Renk ayarına. Usta onları tabloda kullanacağı boya miktarını ölçmek için icad etti. Genç ressam bir hafta kaşıkları kullanmaya çalıştıktan sonra bıkkınlıkla isyan etmiş: –        Ne kadar uğraştıysam da […]

YAKINDA :Perspektif Ressamlara Emanet Edilmeyecek Kadar Mühimdir »

“… Cahil ve beceriksiz denizci Kolomb’un o adayı Hindistan zannetmesi yüzünden insanlara Hintli manasında “İndien” denilmiş. Aradan geçen 500 yıla rağmen bugün hâlâ Hindistan, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’da yaşayan, lisanları, ırkları, inançları değişik olan yüzlerce farklı halka “İndien” denilmekte. Bu basit örnek bile “ötekini” tektipleştirici, tabiatı ve insanları şeyleştirici Avrupalı tüccar perspektifi hakkında bir […]