Author Archive

Zaman akıp gidiyor… »

Zaman insanoğlunun duyu organları ile algılayamadığı, fiziki, felsefi, psikolojik ve sosyolojik boyutları olan bir fenemon(olgu) ve gerçektir.  İnsanın içinde bulunduğu psikolojik durum ve yaşadığımız olayların niteliğine bağlı olarak algılanan, hissedilen ve öznel bir zaman olarak nitelendirilen bir zamandan da söz edilebilir. Bazen bizler, içinde yaşadığımız olay ve yaşantıların ilginçliğine ve zenginliğine bağlı olarak zamanın nasıl […]

Kemalizm’in güzelleştirilmesi »

  Çünkü her siyasi hareket aynı zamanda bir tez ve bir davettir. Kendi farklılığını açık bir biçimde konumlandırmak, siyasete davet edilen kitleye tutarlı ve güvenilir bir sığınak sunarken, tarih yazımı açısından kalıcılığın da koşullarından birini oluşturur. Kendinize verdiğiniz tanım, zaman içinde başkalarının sizi bu tanımın içinden okumasına neden olur ve siyaset yelpazesinde talip olunan yere […]

Millî Eğitim Bakanlığı Yeniden Yapılandı Amma… »

En son iktidar partisinin gelmesiyle birlikte hızlanan AB’ye entegre süreci içinde Türk Eğitim Sisteminde yeniden yapılanma arayışı daha da güçlenerek ortaya çıktı. Meşrutiyet döneminde kavramsal temeli oluşturulan, Cumhuriyetin ilk yıllarında başarıyla test edilen, fakat 1950’li yıllardan itibaren  sosyolojik değişim karşısında yapılılığını hızla yitirmeye başlayan geleneksel (Modernleşme Dönemi) eğitim anlayışı artık Milli Eğitim Sistemi içinde de […]

Said Nursi’ye göre demokrasi, laiklik ve faşizm »

(Not: Bu konuya Said Nursi’nin Risale-i Nur Kitaplarında verdiği cevaplardan faydalanarak münazarat yapılmış olup, bir de bu meseleye Said Nursi gözüyle bakılması gerektiğini düşünerek yazılmıştır.)           Türkiye’de İslam ve demokrasi tartışmaları Osmanlının son dönemlerine kadar uzanır. Demokrasiye geçiş vetiresinin başlangıcı, Osmanlıdaki hürriyet ve meşrutiyet hareketleridir. 19. asrın sonlarına doğru başlayan ve 20. asrın başında […]

Sürekli Darbe »

 Darbe laflarının gizli kapaklı bir fısıltı olmaktan çıkıp sorumlu ve sorumsuz ağızlarda sakız gibi çiğnendiği bir ortamdan rahatsız olmayan Türkiye’nin tadı yok. Siyaset sınıfının itibarı, bir miting sonrasının kaldırımlarından süpürülen çöp kadar değersiz. Son otuz yılda antimiliter tavrıyla tanınan bütün çevrelerde, artık gizlenmeye bile gerek görülmeyen hoşnutluk hâkim. Jakobenizm, yıllardan sonra paslanmış mafsallarına yağ damlatarak […]

Deli Savcı »

      “Buzlar Çözülmeden“, rahmetli Cevat Fehmi Başkut’un unutulmaz oyunlarından biriydi. Akıl hastanesinden firar eden iki “deli”nin, küçük bir kasabaya gelmesiyle başlıyordu oyun; tam da o esnada yoğun kar yağışı yüzünden kasabanın bütün yolları kapanıyor ve kendini kaymakam ve hâkim olarak tanıtan “deli’ler”, buzlar çözülünceye kadar kasabayı gül gibi idare etmekle kalmıyor, o zamana kadar birikmiş […]

SÖYLENTİ dokuz; EYLEM sıfır »

     Haftalardan beri “Çok şükür bu günü de atlattık. Ya darbe olur da yine her şey eskisi gibi olursa…” diye düşünürken bir gün tiyatroya gitmek hasıl oldu. Rasyonel mantığıma itibar ederek Arnavutköy Kültür Merkezine gittim ve biletimi alıp koltuğuma oturdum, sahne yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Bu durum bana, sonradan görme zenginin özel şoförüyle şehirlerarası yolculuk yapmasını […]

Hani şu tek dişi kalmış canavar: Ulusal Abicilik »

Bizim kuşağın devlet anlayışı mitolojik roma tanrılarından Janus‘u hatırlatır. Bir yüzü devletin topluma borçlu uzviyetiydi; yani devletin ebediliği toplumun, milletin ebediliği demekti. Diğer yüzü ise malumunuz ters istikametiydi. II. Meşrutiyetin cicim aylarında taşralardan seçilerek inkılapçı sıfatıyla gelen İttihatçılar padişahın şereflendirdiği ilk yemekte elini eteğini öpüp daha sonra da Fransa’daki gibi “inkilab-ı kebir’in” temsili resimlerinde olan […]

Nazım Hikmet’e yapılan … »

… Müslüman görünüp Müslüman’a tuzak kuranlar üzerine okumak için…   Fethullah Gülen’i yi bilirdik (Son güncelleme: Üçüncü sürüm, 28 Ocak 2014) Türkçe Olimpiyatlarını ve Türk okullarını sevmiştik. Gözü yaşlı vaizin Amerika’da yaşamasına alışmıştık. 1980 öncesinde komünizme karşı CIA ile işbirliği yapmasına “taktik” demiştik. Fethullah Gülen aleyhine açılan davalardan birinin iddianamesinde“pozitivist felsefeye karşı olmak” ile suçlanıyordu. Biz […]

6cı Türkçe Olimpiyatı »

… Müslüman görünüp Müslüman’a tuzak kuranlar üzerine okumak için…   Fethullah Gülen’i yi bilirdik (Son güncelleme: Üçüncü sürüm, 28 Ocak 2014) Türkçe Olimpiyatlarını ve Türk okullarını sevmiştik. Gözü yaşlı vaizin Amerika’da yaşamasına alışmıştık. 1980 öncesinde komünizme karşı CIA ile işbirliği yapmasına “taktik” demiştik. Fethullah Gülen aleyhine açılan davalardan birinin iddianamesinde“pozitivist felsefeye karşı olmak” ile suçlanıyordu. Biz […]