Author Archive

Savaş Üzerine / Carl von Clausewitz (7) : Savaş Teorisinde Yöntem »

Savaş, sınırsız şiddet yahut içtimaî bir öfkenin birden boşalması değildir. Hazırlık ister; strateji ister. Savaşı “gerekli/ meşru/ kaçınılmaz/ kârlı” gösteren şartlar değiştiğinde ortaya çıkacak olan ateşkesin koşulları, çatışmaların en yoğun olduğu sırada bile soğukkanlılıkla görüşülebilir. Neticede savaş, teorisiz, hesapsız-kitapsız bir faaliyet gibi tasavvur edilemez. Zaferler ve yenilgiler, komutanların “dehası” veya “deliliği” ile açıklanamaz. Elbette savaşın […]

Savaşsızlık, barış değildir! »

 “Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin” demekle olmuyor. Savaş insanlık dışı değil, tam tersi, göbeğinin ortası! Savaşın sebebi nedir? İnsanlar birbirlerine 5 sebepten verirler: Muhabbet Merhamet Adalet Ticaret Şiddet Eğer ilk 4 zeminde buluşamadıysak savaş olur. (Bkz. Fikrî zemini) Yani savaş bir anormallik, bir arıza değildir; insan normu dikkate alınırsa gayet normal bir faaliyettir. Savaşın yanlış anlaşılmasının […]

Hoşgörü / Tolerance / толерантность / تسامح »

Ne değildir? Farkları kabul edip birlikte huzur içinde yaşama arzusu değildir. Nedir? Peşinen ötekilerin farklarının bir kusur/hata olduğunu kabul edip tolerans gösterme vaadi. Tahammül, müsamaha, kabul edilebilir hata payını kabul etme. Neden? Hoşgörü/ tolerans insanî değil endüstriyel bir mefhum. Üretilen malların küçük kusurlarının kabul edilebileceği eşik değerinden geliyor. Meselâ menteşe yapımında kullanmak üzere 10 cm […]

Az gelişmiş ülke / Underdeveloped Country / بلد متخلف »

Ne değildir? Gelişmesi az olan, fakir ülke değildir. Nedir? Zenginlikleri yağmalanmış ülke demektir.(*) Gelişmiş olmak iyi midir? Batı’nın “gelişmişlik” kıstasları, para ve parayla iyileştirilebilen göstergelerdir: GSMH, kişi başına GSMH, ortalama ömür, bebek ölümleri, üniversite mezunu oranı, seyahat, TV, vb. Oysa kişi başına düşen para, TV, otomobil, opera, müze ve doktor çok olduğu için “gelişmiş” kabul […]

Savaş bir soygundur / General Smedley Butler »

“… 33 yıl 4 ay aktif hizmette bulundum. Zamanımın büyük bir kısmını, iş dünyasının ve Wall Street bankalarının fedaisi olarak geçirdim. Hülasa, kapitalizmin hizmetinde bir hırsız, bir gangster oldum. 1914’te Amerikan petrol şirketleri için Meksika’da asayişi sağladım. Haiti ve Küba’da National City Bank’ın kâr edebilmesi için isyan bastırdım. Wall Street yararına yarım düzine Orta Amerika […]

ABD’de gerçekleşmiş bir darbe girişimi »

Türkiye’de pek bilinmez ama ABD’deki bir general ve 500.000 askerle planlanan darbe girişimi oldu. 15 Temmuz’a çok benziyor. Sebepleri, yöntemi ve neticesiyle. ABD’de gerçek iktidar halkın seçtiği başkan veya senatörler değildir. Eğer bunlar gerçekten ülkeyi yönetmeye kalkarsa öldürülürler. Fakat… 1933’te bir grup iş adamı, General Smedley Butler’a darbe yapmasını ve faşist bir diktatörlük kurmasını teklif […]

Bilimsellik aklın emaresidir; bilimcilik ise akılsızlığın! »

Bilimin putlaşması, laboratuardan çıkıp bir ideoloji, akıllara giydirilen bir deli gömleği oluşu “pozitivizm” denen fikir akımıyla kurumsallaştı. Determinist fizik, kimya, biyoloji yasaları sayesinde kazanılan başarılardan etkilenen insanlar, bunu sosyolojik tahlillere ve toplum mühendisliğine uyguladı. Pozitivizmin kurucusu Comte gibi Condorcet, Renan gibi birçok düşünür Newton’un fizik yasaları gibi tarihsel ve sosyal yasalar olduğunu zannetti. Atılan bir […]

Uluslararası adalet / International justice / العدالة الدولية »

Ne değildir? Ülkeler arasındaki adalet değildir. Nedir? Halka zulmü unutturan bir anestezi; ülkelerin menfaat kavgalarını halktan gizleyen kamuflaj. (Evet, baklavayı bitirdim ama kendi zevkim için değil, sen kilo alma diye yaptım bunu) Neden? Çünkü devletlerin dostu, düşmanı yoktur; menfaatleri vardır. Çünkü devletler arasında adalet olmaz; müzakere olur, pazarlık olur. Nasıl yürür? Savaş ve veya ekonomik […]

Avrasya’nın tarih sahnesine geri dönüşü: Heartland ve Halford Mackinder »

Silah sadece silah değildir! Yeni silahlar her zaman eski modellerin daha hızlı/uzun menzilli uyarlaması değildir. Zaman zaman siyasî ve askerî doktrinlerdeki keskin virajları da buradan okursunuz. Zırhlar mı kalınlaştı? Hareket menzili mi arttı? Pilotsuz uçaklara neden ağırlık verildi? Bugünlerde de böyle önemli bir kıpırdanma var. Nedir? Rusya, Çin, İran ve Türkiye gibi karacılar hava sahalarını […]

Demokrasi / Democracy / Демократия /デモクラシー/ ديمقراطية »

Ne değildir? Halkın kendi kendini yönettiği bir rejim değil. Hukuk devleti değil. (Demokratik yolla soykırım yapılabilir) Bir değer değil. Özgürlük rejimi değil. (Demokratik yolla özgürlükler kısıtlanabilir) Nedir? Demokrasi, menfaat çatışmalarını azaltan bir ateşkes rejimidir. Demokrasinin zayıflıkları İnsanî değerlerin değil SADECE maddî değerlerin hâkim olduğu bir toplum kendi arsızlığı altında ezilmeye mahkûm. İnsan toplulukları 5 değerle […]