Author Archive

Kimlikçi siyaset Türkiye’de federasyonu zorunlu kılar VI »

AB’de yetki paylaşımı Bilindiği üzere Avrupa Birliği’nin geleceği ile ilgili sıkı bir tartışma var. Tartışma iki temel eksende yürütülüyor. İşlevselciler AB içinde “Avrupalıları” temsil eden kurumların güçlendirilmesini isterler, “intergovernmentalistler” (hükümetler arasıcılar) hükümetler arası karar alma kurumlarının güçlendirilmesi gerektiğini söylerler. Böyle söyleyince pek bir şey anlaşılmıyor. Kurumları anlatmalı. Avrupa Birliği’nin kendi organları komisyon ve parlamentodur. AB […]

Kimlikçi siyaset Türkiye’de federasyonu zorunlu kılar V »

Federasyonda ek kontrol mekanizmaları Bir federasyon kurulduğunda merkez ile federe devletçikler arasında yetki bölüşümü nasıl olacak? 1949 Alman Temel Yasası’na bakacak olursak federe devletçikler ile federal devlet arasındaki yetki bölüşümü beş esasa göre yapılmış. Yetkilerin bir kısmını sadece merkezi yapı, bir kısmını sadece bölgesel yönetimler kullanıyor. Bazı yetkilerin yasal düzenlemesini merkez yapıyor, uygulama bölgelere bırakılıyor, […]

Kimlikçi siyaset Türkiye’de federasyonu zorunlu kılar IV »

 Devlet zor kullanarak meşruiyet kazanabilir mi? Başından beri Türkiye’nin demokratik kurallar çerçevesinde hareket ettiğini düşünerek seçim sonuçlarını analiz ettim. Türkiye’de kime sorsanız demokrasi taraftarıdır; ancak hassas meseleleri konuşmaya başladığınızda kutsalların demokrasiye tercih edildiğini görürsünüz. Şöyle bir mentalite çoğumuzda vardır: “Bu sorun demokrasi ile çözülmezse zorla çözülür.” Şu satıra kadar da aklına benzer bir düşünce gelmiş […]

Kimlikçi siyaset Türkiye’de federasyonu zorunlu kılar III »

 Türkçülükten sonra Türkiyeki en modern üçüncü kimlik Kürtçülüktür. Böyle olduğu için AK Parti DTP’nin güçlü olduğu illerde çok yüksek oranda oylar alabiliyor. Aslında ikinci ve üçüncü sıralarda bir değişiklik bile yapılabilir. Türkçü ve Kürtçü seçmen ekonomi bazında oy vermeye yatkın olduğu için AK Parti aynı anda ikisinin oyunu da elde etme stratejisi güdüyor. Burada hiçbir […]

Kimlikçi siyaset Türkiye’de federasyonu zorunlu kılar II »

AK Parti neden İslamcı bir parti değildir? Şimdi bazıları AK Parti’nin de Saadet Partisi geleneğinden gelen İslamcılık siyaseti izlediğini savunabilir. Ama seçim sonuçları bu iddiayı çürütüyor. Geçmişte Saadet Partisi İzmir’de, Antalya’da varlık gösteremezken AK parti nasıl oluyor da bu illerde ikinci parti oluyor? “İslamcı” kimliği üzerinden siyaset yapan bir partinin sahil şeridinden %10’un altında oy […]

Kimlikçi siyaset Türkiye’de federasyonu zorunlu kılar I »

 29 Mart 2009 Yerel Seçim kampanyalarındaki söylemler Türkiye’nin üniter yapısının iyiden iyiye zayıfladığını, DTP’nin zaman zaman dile getirdiği federasyona ülkenin bir adım daha yaklaştığını işaret etti. Ekonomik kriz atmosferi bir kez daha kimlikler üzerinden siyaset yapan partileri güçlendirdi.  Bu yazı sadece DTP ve MHP’yi değil CHP’yi de kimlikçi bir parti olarak ele alacak. Bu çerçevede […]

Türkiye %81 devlettir »

 Bir yapının ne kadar devlet olduğunu ölçebilir miyiz? Ölçeriz. Devletin amacını, kuruluş nedenini anladığımızda bir ölçüm aracı geliştirmek pekala mümkün olabilir.   Ben devlete öyle çok farklı kuruluş nedenleri atfetmek peşinde değilim. Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Reausseau gibi düşünürlerin ortaya koyduğu nedeni biraz analiz ettiğimizde devletin temel kuruluş nedenine ulaşabiliriz.  Bakın Thomas Hobbes […]

Seçmen küresel krizin faturasını AKP’ye kesti »

“Küresel kriz AKP oylarını azaltmalı mı?” diye sormuş ve bu sorunun cevabını seçimden birkaç gün önce vermiştim. AKP oylarının %42 seviyesinde kalmasının ekonomi politikalarının tekrar gözden geçirilmesi açısından doğru olacağını belirtmiştim. Seçim sonuçları AKP oylarının %42’den birkaç puan daha düşük olacağını işaret ediyor. Böylece halk benim de beklediğim ve arzu ettiğim uyarıyı vermiş oluyor. Halk 29 […]

Global kriz AKP oylarını azaltmalı mı? »

Bu yazı “Global kriz AKP’nin oylarını azaltır mı?” diye sormuyor, “azaltmalı” mı diye soruyor. Başka bir deyişle global krizin faturası AKP’ye kesilmeli midir?  Türk halkı AKP’yi global krizin Türkiye’deki olumsuz etkilerinden bence sorumlu tutmalıdır. Çünkü hükümet doğru politikalarla ülkeyi global krizin etkilerinden koruyabilirdi, hatta krizi gerçekten fırsata dönüştürebilirdi.  Global kriz daha bir yıl öncesinden geleceğini […]

Kriz nasıl fırsata dönüştürülür? »

Türkiye’deki temel sorun yatırım yapmaya yönelik kaynak yokluğudur. Şu ana kadar özel sektör yurt dışından kaynak temin etme yoluna gidiyordu. Global kriz bütün kredi imkanlarının, portföy yatırımlarının ve doğrudan yatırımların önünü kesti.  Yatırımların önü kesildi; ancak tüketimi daraltacak bir etki yok aslında. Dolar kuru yükseldi; ama petrol fiyatları daha hızlı düştüğü için enerji maliyetlerinde bir […]