RSS Feed for Soyut Sanat (Kaynak)Category: Soyut Sanat (Kaynak)

Mimarlık bir sanat mıdır yoksa bir bilim mi? »

Tılsımını Kaybeden Dünya / Marcel Gauchet »

  “… Her ne isim verirsek verelim, 5 duyu ile hissedilen şeylerin ötesine, Mutlak’a, ilâhî olana götürecek protokol yolunun Sanat olduğu bilinmelidir. Bu yönüyle sanat, temsil edilemeyeni temsil etme, görülmeyeni gösterme, anlaşabilir şeyleri duyumsanır hale getirmemizi sağlayan araçlar, simgeler bütünüdür. […] Ama ümitleri sanata bağlamak inanırlığını yitirdi. Artık sanat bizi Mutlak ile temasa geçirmiyor; varlığa […]

Kemalist mimarî neden güzel değil? »

TOKİ çok çirkin binalar yapıyor ama gözlerimizi acıtan bu çarpık stili(?) onlar icad etmedi. Cumhuriyet’in ilânından bu yana, 80 yıldır inşa edilen binaların hepsi birbirine benziyor: Okullar, fakülteler, gar binaları, oteller, bankalar, konser salonu, spor salonu, belediye sarayı ve hükümet konakları… Tektip, cezaevi ya da depo, fabrika vs gibiler, her bir kat yanyana kopyalanmış pencerelerden […]

Anıtkabir böyle de olabilirdi »

Mimar Giovanni Muzio’nun 41 Numaralı Projesi “Projede dış mimari itibariyle en eski abide ve mezar şekillerinden ilham alınmıştır. Altı köşeli plan üzerindeki piramit, taş inşaata çok uygun görülüyorsa da, mimar bu satıhları o kadar çok pencereler ile doldurmuştur ki, ancak betonarme ve zor bir inşaat sistemine muhtaçtır. Bir piramit olan esas kitle ile diğer ayrıntı arasında […]

Modern camiler neden çirkin? »

Çünkü halka hizmet için değil onu korkutmak için yapılıyor bu modern camiler. Devletin ya da diktatörün kudretini ilân ediyor. Bizdeki devasa Atatürk heykelleri ve Anıtkabir gibi. (Bkz. Çirkin Cumhuriyet ve Mânâ’sız Maneviyat) Ya da Komünist Rusya’nın gücünü ilân eden, halka gözdağı veren propaganda amaçlı anıtlar geliyor akla. 10 dakikalık namaz için yarım saat yürümek icab edecek ama onlara dert […]

Tersten Perspektif / Pavel Florenski »

“… Perspektif, taraftarlarınca iddia edildiği üzere, gerçekten şeylerin doğasını mı ifade ediyor, ve bu yüzden her yerde ve her zaman sanatsal doğruluğun kesin bir önkoşulu olarak mı görülmesi gerekiyor? Yoksa yalnızca bir şema özelliği mi taşıyor, hatta kapsamlı bir dünya tasarımını karşılamayan bir çok olası şemadan, belirli bir dünya görüşüne ve tanınlanmış bir algılama biçimine bağlı […]

Tersten perspektif / Pavel Florenski »

“… Yeniçağ’a özgü görme biçimi derken ilk aşamada kaçınılmaz olarak kastedilen merkezi perspektiftir. Resim mekânında neyin önde neyin arkada neyin uzakta neyin yakında olduğunu belirleyen bu sanatsal yöntem kartezyen egemenliğin uzantısıdır. Onun sayesinde dünya ehlileştirilmekte, karşıdan bakılabilir ve denetlenebilir bir mekâna dönüştürülmektedir. Ehlileştirilen bu uzama gözün karşısında ve gözün nesnesi olarak konumlandırılan “beden” de dahildir. […]

Tersten perspektif / Pavel Florenski »

  “ … Yeniçağ’a özgü görme biçimi derken ilk aşamada kastedilen kaçınılmaz olarak merkezî perspektiftir. Resim mekânında neyin önde neyin arkada neyin yakında ve neyin uzakta olduğunu belirleyen bu sanatsal yöntem kartezyen egemenliğin uzantısıdır. Onun sayesinde dünya ehlileştirilmekte, karşıdan bakılabilir ve denetlenebilir bir uzama dönüşmektedir. […] [Florenski] Daha Mısır’dan başlayarak merkezî perspektifin bilindiğini öne sürerken kültürlerin […]

İslâm Sanatı (Sidi İbrahim/Titus Burckhardt) »

 “… Kiliselerde bulunan ikonaksların kırılmasıyla ilgili sorulan bir soruya ki bu tür eylemler İslâm’ın etkisi altında Hıristiyan dünyasına meydana geliyordu, ökümenik konsey şu cevabı vermiştir: “Tanrı mutlak zatı itibariyle hiçbir şekilde resim edilemez. Zira bu anlamda Tanrı’nın tasavvuru mümkün değildir. Ancak ilahi kelam insan suretini kendi asıl sureti şeklinde tezahür ettirip ilahi güzelliğini onda yansıttığı için […]

İslâm Sanatı (Sidi İbrahim/Titus Burckhardt) »

 “… Bugün İslâmî yaşam tarzının önemli bir kısmının Müslümanların günlük elbiselerinin değişmesiyle ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Zira Müslümanların bir kısmı artık ibadet ederken giydikleri elbiseleri günlük hayatlarında giymemektedir. İslâmî elbiseler gene İslâm sanatı tarafından İslâmî bir yaşam için ortaya çıkarılmışlardır. Bu İslâm sanatının elbiselerde tezahür eden şekli diğer alanlardan hiç de az değildir. İslâm sanatının ürettiği […]