RSS Feed for PozitivizmCategory: Pozitivizm

Bilimsellik aklın emaresidir; bilimcilik ise akılsızlığın! »

Bilimin putlaşması, laboratuardan çıkıp bir ideoloji, akıllara giydirilen bir deli gömleği oluşu “pozitivizm” denen fikir akımıyla kurumsallaştı. Determinist fizik, kimya, biyoloji yasaları sayesinde kazanılan başarılardan etkilenen insanlar, bunu sosyolojik tahlillere ve toplum mühendisliğine uyguladı. Pozitivizmin kurucusu Comte gibi Condorcet, Renan gibi birçok düşünür Newton’un fizik yasaları gibi tarihsel ve sosyal yasalar olduğunu zannetti. Atılan bir […]

Halk bilim adamlarını anlayabilir mi? »

… Bu konuda tavsiye okuma …

Kur’ân-ı Kerîm ve Tabiat İlimleri / Ahmed Yüksel Özemre »

“… Pozitif (Müsbet) İlim Nedir? Lâtince kökenli pozitif kelimesinin etimolojik anlamı: kesin, değişime uğramazdır. Müsbet kelimesi ise Arapça’da sübût etmiş yâni “delillere dayandırılarak kesinlik kazandırılmış” anlamındadır. Görülüyor ki gerek Arapça müsbet kelimesi gerekse Lâtince kökenli pozitif kelimesi aynı anlama sâhiptirler. Buna göre ilim felsefesinde Pozitif ya da müsbet ilimler delillere dayandırılarak, aksinin doğru olduğu gösterilinceye […]

Sonuçlar sebeplerin içinde mi saklı? »

  … Bu konuda tavsiye okuma … Makale Sebep-Sonuç / Nedensellik / İlliyet / Causality (Derin Lügat Maddesi) Tümevarım, Nedensellik ilkesi ve Bilim’in Putlaşma sebepleri Şans, Kader, Özgür İrade ve Zaman(3) Korku matkabı zekâ duvarını deler mi? Şerhu Esmâillâhi’l-Hüsnâ (Sadreddin Konevî Hazretleri) Sitede yayınlanmış kitap alıntıları Tractatus logico-philosophicus / Ludwig Wittgenstein Aranağmeler / Søren Kierkegaard Marx, Bilim, Ateizm ve Adalet (Caner […]

The Meaning of it All / Richard Feynman »

“… Meselâ bir şeyin hareketinin onun ağırlığını etkilemeyeceğine inanılıyordu – bu keşfedilmişti -. Eğer bir topacı döndürür ve tartarsanız ve sonra onu durdurduğunuzda tartarsanız, aynı ağırlıkta olduğunu görürsünüz. Bu bir gözlemin sonucudur. Fakat bir şeyi, ondalık basamakların çok küçük bölümlerinde, milyarda bir bölümlerinde tartamazsınız. Biz şimdi biliyoruz ki, dönmekte olan bir topaç, durmakta olan bir topaçtan milyar […]

Düş gücü bilgiden daha önemlidir. (Einstein) »

  … Bu konuda okumak için… Maymunist imanla nereye kadar? Evrim ve Big Bang gibi konular genellikle sağlıklı biçimde tartışılmaz. İdeoloji ve inançlar, felsefî tercihler bilim-SELLİK maskesiyle çıkar karşımıza. Özellikle evrim tartışmaları“filanca solucanın bölünmesi” veya falanca Amerikalı biyoloji uzmanının deneyleri etrafında döner ve bir türlü maskeler inmez. Madde ve o Madde’ye yüklenen Mânâ maskelenir. Oysa […]

Para dünya malından kıymetlidir »

“… Renksiz, kokusuz olma vasfıyla para bütün değerlerin ortak paydasıdır; her şeyin içini boşaltır. Para varlıkların kendine has özelliklerini, onları kıymetli ve hatta eşsiz yapan ne varsa geri dönülmez şekilde soyup atar.  […] Paranın gücü manevî değerleri bile bencilce bir muhasebenin buzlu sularına daldırır …” (Komünist Parti Manifestosu, 1848, Marx ve Engels) Son 50 yılda […]

Gelecek geçmişin içinde saklı olsaydı hürriyet bir yanılgı olurdu »

  … Bu konuda tavsiye okuma … Makale Sebep-Sonuç / Nedensellik / İlliyet / Causality (Derin Lügat Maddesi) Tümevarım, Nedensellik ilkesi ve Bilim’in Putlaşma sebepleri Şans, Kader, Özgür İrade ve Zaman(3) Korku matkabı zekâ duvarını deler mi? Şerhu Esmâillâhi’l-Hüsnâ (Sadreddin Konevî Hazretleri) Sitede yayınlanmış kitap alıntıları Tractatus logico-philosophicus / Ludwig Wittgenstein Aranağmeler / Søren Kierkegaard Tavsiye e-kitap Maymunist imanla nereye […]

Sonuçların gerçek kaynağı sebepler midir? »

  Tavsiye okuma Makale Sebep-Sonuç / Nedensellik / İlliyet / Causality (Derin Lügat Maddesi) Tümevarım, Nedensellik ilkesi ve Bilim’in Putlaşma sebepleri Şans, Kader, Özgür İrade ve Zaman(3) Korku matkabı zekâ duvarını deler mi? Şerhu Esmâillâhi’l-Hüsnâ (Sadreddin Konevî Hazretleri) Sitede yayınlanmış kitap alıntıları Tractatus logico-philosophicus / Ludwig Wittgenstein Aranağmeler / Søren Kierkegaard Marx, Bilim, Ateizm ve Adalet (Caner Taslaman) Tavsiye e-kitap Maymunist […]

Evrimcilerin açıklayamadığı tek şey: İnsanlık »

… Bu konuda okumak için… Maymunist imanla nereye kadar? Evrim ve Big Bang gibi konular genellikle sağlıklı biçimde tartışılmaz. İdeoloji ve inançlar, felsefî tercihler bilim-SELLİK maskesiyle çıkar karşımıza. Özellikle evrim tartışmaları “filanca solucanın bölünmesi” veya falanca Amerikalı biyoloji uzmanının deneyleri etrafında döner ve bir türlü maskeler inmez. Madde ve o Madde’ye yüklenen Mânâ maskelenir. Oysa […]