RSS Feed for Kapitalizme alternatifCategory: Kapitalizme alternatif

Kapitalizme ahlâk bulaştırılabilir mi? »

“Kâr hırsıyla gözü dönmüş Wall Street bankacıları biraz Şeriat’a uygun davransalardı kriz bu noktada olmazdı.” Bu sözler Fransa’da yayınlanan haftalık ekonomi dergisi Challenges’in yazı işleri müdürü Vincent Beaufils’e ait. Papa 16cı Benoit’nın Fransa’yı ziyaret ettiği günlerde “Vatikan’ın yazdığı metinleri değil Kur’an’ı okumak gerekir” diyen gazetecinin makalesi çok tepki aldı, birçok dile çevrildi ve internette hızla […]

Kapitalizme vahşi olmayan alternatifler-4 »

Çeviren Ekrem Senai  Sunuş: Her ekonomik kriz gibi bu sonuncusu da insanları bir kez daha kapitalizm, serbest piyasa ve liberalizm üzerine düşünmeye itti. İnsanlar kapitalizmin sonunun geldiğini, devletin piyasalara müdahalesinin kaçınılmazlığını savundular. Dünyadaki sefaletin ve çevre kirliliğinin suçunu da kapitalizme yüklediler.  Biz Derin Düşünce yazarları da kendi aramızda oldukça uzun ve ateşli tartışmalar

Kapitalizme vahşi olmayan alternatifler-3 »

Çeviren: Ekrem Senai Sunuş: New York’taki borç sayacı ilk kurulduğu 1989 yılında Amerikan’ın borcunu 2,7 trilyon (2700 milyar dolar = 2008 Türkiye ekonomisinin 5-6  misli) olarak gösteriyordu. BBC’nin haberine göre krizden sonra 10 trilyona çıkan miktar için bu ekran yetersiz kaldı.  “Kapitalizm krizde mi? Marx haklı mıydı? yoksa suç devlette miydi?” gibi tartışmalar süredursun kapitalizm’den […]

Kapitalizme vahşi olmayan alternatifler-2 »

Brian Martin, Nonviolence versus Capitalism (London: War Resisters’ International, 2001) Birinci Bölüm için  Çeviren: Ekrem Senai  Anarşizm Politik bir felsefe ve değişim stratejisi olarak, modern anarşizmin başlangıcı Avrupalı sosyalist çevrelerde Marksizmin ana savlarından biri olarak kullanıldığı 1800’lü yıllara kadar gider. Bununla beraber Marksizm esasında kapitalizm’in eleştirisidir, anarşizm ise prensipte devletin eleştirisidir.5 Hala birçok anarşist devleti […]

Kapitalizme vahşi olmayan alternatifler »

 Brian Martin, Nonviolence versus Capitalism (London: War Resisters’ International, 2001) Çeviren: Ekrem Senai Kapitalizme karşı “vahşi olmayan” bir strateji geliştirmek için, ekonomik üretim ve dağıtımı, karar almak için metodları bulunan alternatifleri incelemek gerekmektedir. Kapitalizme sadece karşı olmak, daha iyi alternatif sunan bir fikir ortaya konmadıkça hiç bir anlam ifade etmemektedir. Geleneksel sosyalist stratejileri, hem kapitalizmi […]