RSS Feed for İslamCategory: İslam

Allah korkusu / الخوف من الله »

Ne değildir? Dünyevî yahut uhrevî ceza korkusu değil. Nedir? O’nun rızasına aykırı bir şey yapma korkusu. Neden? “Hikmetin başı ALLAH korkusudur” hadisi üzerine tefekkür eden ârifler ALLAH korkusunu şöyle izah ediyorlar: Bir bebeği kollarınıza aldığınızda onu doğru beslemek veya doğru uyutmaktan evvel yanlış bir şey yapmaktan, incitmekten korkarsınız. İnsanda Kur’an’ı doğru anlama sevdasından evvel O’nu […]

Kur’an’ı herkes kendi aklıyla anlayabilir mi? »

İnsanlar Hacc 16’daki “apaçık âyetler olarak indirdik” sözünden cesaretle “benim de aklım var, ben de anlayabilirim” diyor. Doğru mu? “Kur’an’ı herkes anlayabilir mi?” yerine “Herkes fizik anlayabilir mi?” diye soralım. Hem evet, hem hayır. Neden? Çocuklarınızın ödevine yardım edecek kadar fizik bilgisini herkes öğrenebilir. Ama bir nükleer reaktör tasarımı yapmak başka şeydir. Kur’an’ı okuyup anlamanın dereceleri vardır. […]

İslâmî devlet olur mu? »

Bütün –izm’ler ölülerin dirilere hükmetmesidir. İslâmizm, komünizm, liberalizm, kemalizm… Bir zamandaki siyaset tarzı başka bir zamana dayatılamaz. İslâm âlimlerinde bir –izm var mı? Nasihatü’l-mülük, Umdetü’l-mülük, Tuhfetü’l-mülük, Zahiretü’l-mülük, Enisü’l-mülük, Kitabu’s-siyase, Rumuzu’l-kenz… Asr-ı Saadet’te veya Osmanlı, Selçuklu, Endülüs’te, İslâmî mânâda siyaset felsefesi bir ideoloji arayışı mıdır? Hayır. Yok. Katı, tepeden inmeci metinler yok karşımızda. Toplumu proletarya, burjuva […]

Burjuva Aydınlarının Fıkıhla İmtihanı »

Birilerinin İslam adına gerçekleştirdiğini iddia ettiği her yanlış olayda, bir takım aydınlar çıkıp bu işin sorumlularına laf anlatmak derdinde. Sorumlular derken Müslümanları kast etmiyorum, Müslüman bayrağını çekip, Müslümanlar adına kendi ekonomik ya da siyasi çıkarları için insan öldürenlerden. Yabancı istihbarat servislerinden, özel güvenlik şirketlerinden ve bilimum petro-dolar bekçi köpeğinden… Peki bu eylemler gerçekleştiğinde “Müslüman” zannettiğimiz […]

Cemaat, Tarikat, Nebahat, Hububat, Zerzevat ve Öteki Atlar »

FETÖ cemaatlerin varlığından değil yokluğundan doğmuş bir problemdir. FETÖ’nün insan avcıları dershane kanalıyla başını okşayamadığımız yetimleri, doyuramadığımız fakirleri ağlarına düşürdüler. FETÖ ibadet için bir araya gelen cemaatlerin değil dünya sevgisi ve ölüm korkusunun tecessüm etmiş halidir. Eğer Kemalizm Osmanlı’nın vakıflarını yıkmasaydı FETÖ örgütü asla kurulamazdı. Bu sebeple cemaat tartışmaları zeminsizdir: Bkz. Gelecek Zaman’ın hikâyesidir Vakıf Dilim […]

Hamd Ve İllet-İ Gaiyenin ALLAH’tan Nefyi »

 “Elhamdülillah (Hamd Allah’a mahsustur)” diye başlıyor, Kur’an-ı Kerim’in ilk ayeti. Elbette Allah’ın yüceliğini anlatarak başlıyor ayet. Ama insan soramadan edemiyor, neden ilk ayet “Allahü Ekber” veya “Subhanallah” gibi Allah’ın yüceliğini dolaysız bir şekilde beyan eden bir kelimeyle başlamıyor? Böyle bir soruya değişik açılardan cevap vermek mümkün. Öncelikle “Hamd Allah’a mahsustur” ibaresi, Allah’ın yüceliğini beyan etmekle […]

Bir Başka Açıdan Hamd »

  İnanın, insanın çok garip, Allah düşmanlığı garip, şaşkınlık verici, akıl almaz: “İnsanı bir damla sudan yarattı. Bir de bakarsın ki o (insan), açık bir düşman kesilmiş.”[1] Ayet, insanın Allah düşmanlığının nedenini zımnen açıklıyor: “Bir damla sudan sonra; ben de varım, Sen nasıl varsan ben de öyle varım” hezeyanı. Hezeyan çünkü iman edince size verilen […]

İstiâze /ALLAH’A Sığınmak Üzerine… »

Ağlayarak dünyaya geliyorsun ya sonuna kadar haklısın durma ağla. Ağla. Seni yemeye, ruhunu yakmaya çalışan tam on dokuz başlı ejderha yanı başında. Ağzında ateşler salan bu on dokuz başın; bazılarını gözle görmek mümkün çoğunu ise göremiyorsun, kimi açık düşman suretinde, çoğunluğu sevimli maskeler takmış dost suretinde. Ve sen… Herkesin herkesle boğuştuğu arenada zavallı sen; aciz, […]

Hüsran, Hak ve Hakkı Tavsiye »

“Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar veya felaket doğuracaksa; kesinlikle bu olasılık gerçekleşecektir.” Karamsar bir söz daha da bedbin olanı; “ne kadar beklersen bekle istenmediği zaman gelecektir ve her problem yeni problemlere gebedir” kelamı. Bıraktığın her şey yere çakılır, uçmak için ayrı bir çaba gerekir. Dünya, […]

Matematiksel Hüsran ve “İnne” »

“Asr Sûresi’nde zikredilen “Şüphesiz insan hüsrandadır” ayeti, “Asr’a yemin olsun ki” yeminin cevabıdır” der, İmam Kurtubi (rh.a). Yani… Yani “hüsranın” nedeni “asr” kelimesinin keyfiyetinde saklı. “Asr” kelimesinin “zaman” anlamına geldiği hususunda İbn-i Abbas (ra)’ın açıklamaları mevcut. Zaman sürekli artan bir olguyken hüsranda devamlı çoğalan zarar olduğuna göre hüsran ile asr kelimeleri arasında “ters orantıdan” bahsetmek […]