RSS Feed for Hamza YusufCategory: Hamza Yusuf

İslâm’ın Vizyonu (8) / Hamza Yusuf »

Önceki bölümleri okumak için Hamza Yusuf kategorisine tıklayın. Kitap, kayıp açısından bir değerlendirme yapıyor, hayır ve şerrin doğru anlamı bu. Kazanan kim, kaybeden kim? Dünyada olup bitene bu nazarla bakılmalıdır. Mesela bir adamın servetini gayr-i meşru yollardan edinmiş olması gerçekten bir kazanç mıdır? Yeni Ahit’te bulunan “bütün dünyayı elde etmiş adam ruhunu kaybetmişse ne kazanmıştır?” sözü bunu […]

İslam’ın vizyonu (7) / Hamza Yusuf »

(Chittick ve Murata’nın “İslam’ın vizyonu” kitabı Türkçe’ye çevrilmiş olup, kitapçılardan temin edilebilmektedir. Kitapyurdu link: http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=37800&sa=124490751 ) Işığın yokluğu karanlıktır. Tanrı dışında her şey karanlıktır, yokluktur. Hz.Peygamber (SAV) “bir şairin söylediği en doğru söz Lebid’in söylediği şu sözdür: “Allah dışında hiçbir şey gerçek değildir” buyuruyor. Dünyada gerçek olan tek şey Allah’ın ışığıdır. Dünyanın tek gerçeği budur. […]

İslam’ın vizyonu (6) / Hamza Yusuf »

İslam’ın bir güzelliği de dünyaya sırtını çevirmemesidir. “Dünyada bir yolcu gibi ol” der, “burada sonsuza kadar kalamayacağını bil ve buna göre davran”. Çünkü bir yabancı diğer insanlar gibi hareket etmez. Bir köyde misafirseniz tutup köyde dükkan açmazsınız, evlenip çoluk çocuğa karışmazsınız, çünkü bir sure sonra oradan ayrılacağınızı bilirsiniz. Maksadım bunları yapmayın demek değil, bunları eninde […]

İslam’ın vizyonu (5) / Hamza Yusuf »

Zaytuna Institute’den Hamza Yusuf Hanson’ın Dr.Murata ve Prof.Chittick’in ‘İslam’ın vizyonu’ kitabı üzerinden yaptığı konuşmanın deşifresidir.    Birinci Bölüm İkinci Bölüm Üçüncü Bölüm Dördüncü Bölüm  İslam’da hadisten bir sonraki aşama kıyas’tır, analojik akıl yürütmektir. Şeriatın büyük bir kısmı kıyas üzerine şekillenmiştir. Müslümanların birçoğu bunu bilmiyor. Şeriatın büyük bir kısmı doğrudan Kur’an ve hadisten oluşmuş değildir. İnsan anlayışı […]

İslam’ın vizyonu (4) / Hamza Yusuf »

Zaytuna Institute’den Hamza Yusuf Hanson’ın Dr.Murata ve Prof.Chittick’in ‘İslam’ın vizyonu’ kitabı üzerinden yaptığı konuşmanın deşifresidir.     Birinci Bölüm İkinci Bölüm Üçüncü Bölüm İslam dünyasına baktığımızda büyük isyanlar görmüyoruz (Ç.N: Konuşma Arap Baharından önce yapılmıştır). Müslümanlar çok sabırlılar. Değişimin özünde devletlerde değil, kendi ruh devletlerinde gerçekleşmesi gerektiğinin farkındalar. Yaşadığımız toplumun sağlığı, bireylerin ruh sağlıklarına bağlı. […]

İslam’ın vizyonu (3) / Hamza Yusuf »

Birinci Bölüm İkinci Bölüm  Zaytuna Institute’den Hamza Yusuf Hanson’ın Dr.Murata ve Prof.Chittick’in İslam’ın vizyonu kitabı üzerinden yaptığı konuşmanın deşifresidir. Bahsedilen kitap, Türkçe’ye de çevrilmiştir. (Resim: Dr.Murata ve Prof.William Chittick) İslam’da ibadetten önce bir arınma işleminden geçersiniz. Bu, Hac’dan önce ihrama girmek gibidir, bir “hâl’e” bürünmektir. Bunun yolu abdest almaktan geçer. Arapça abdest anlamındaki “vudû” kelimesi […]

İslam’ın vizyonu (2) / Hamza Yusuf »

Birinci Bölüm  (Zaytuna Institute’dan Hamza Yusuf Hanson’ın Dr.Murata ve Chittick’in ‘İslam’ın Vizyonu’ kitabıyla ilgili söyleşisinin 2.kısmı) Cibril hadisi, hadis literatüründe en önemli hadislerden biri kabul edilir. İslam’ın özeti niteliğindedir. Bu hâdise, Efendimiz (SAV)’in irtihalinden 80 gün önce vukû bulmuştur, Yani bu dünyada bizlerle bulunduğu son döneme aittir. Hadis râvisi Ömer ibn Hattab’dır. Hz.Ömer ikinci halifedir, […]

İslam’ın vizyonu (Hamza Yusuf) »

 “…Bu insanlar yaşamlarını bu işten kazanıyorlar ve bu yüzden anlattıklarına inansalar da inanmasalar da para kazanmak için anlatmak durumundalar. Dine inanmadan din anlatan birçok insan var. Bu yaklaşım dini öğrenmek isteyenler açısından bir problem.  […]   Arnold Toynbee’nin ifadesiyle Papa 80 yıl boyunca müslümanlara cizye ödemiştir. Yani Katolik Kilisesi’nin İslam egemenliği altında olduğu bir zaman yaşanmıştır. […]

İslam’da Reform 2 »

Birinci bölüm: İslam’da Reform 1 Bu yazı, Hamza Yusuf’un 2010 yılı Mayıs’ında Oxford üniversitesinde yaptığı konuşmanın tercümesidir. Konferansın videosuna ve transkriptine rethinkingislamicreform.co.uk adresinden ulaşılabilir Onlar, dilin bu belirsiz yönünün daima farkında oldular. Kur’an birçok şekilde yorumlanabilir, birçok anlam taşıyabilir ve sonuna kadar böyle olmaya devam edecektir. Ayetler yeni bilgiler ışığında yeniden yorumlanabilir, yorumlanmıştır ve yorumlanacaktır. […]

İslam’da Reform »

Bu yazı, Hamza Yusuf’un 2010 yılı Mayıs’ında Oxford üniversitesinde yaptığı konuşmanın tercümesidir. Konferansın videosuna ve transkriptine rethinkingislamicreform.co.uk adresinden ulaşılabilir. Değinmem gereken tüm konulara temas etmeye gayret edeceğim fakat bundan önce bu problemi İslam geleneği ve İslam inancı perspektifinden değerlendirirken; birbirinden farklı İslami arka plana sahip ve içlerinde batılıların da bulunduğu geniş bir gruba hitap etmenin […]