RSS Feed for ÇeviriCategory: Çeviri

Yıldız Hatıraları’ndan The Economist’e… Tesadüf? … Yersen! »

Sunuş: Son günlerde çokça okuduğum bir tür olan hatırat kitaplarından epey okudum. Bunlardan birisi Sultan Abdülhamid’in Mâbeyn-i Hümâyun Başkatibi Tahsin Paşa’nın Yıldız Hatıraları idi. Aynı günler The Economist dergisinin son sayısında da Anayasa kılıfına bürünmüş halde post-modern bir ‘kızıl sultan’ Tayyip Erdoğan taşlamasını görünce dayanamayıp çevirisini yapmaya çabaladık ki, bu kaynağa erişemeyen dostlarımız da nasıl […]

Kapitalizm kisvesinde Edebiyat / Mises »

Sunuş: 1881 doğumlu Ludwig von Mises, Avusturyalı bir ekonomist, tarihçi, filozof ve yazardır. 1903’te Carl Menger‘in Ekonominin Prensipleri kitabını okumasıyla tarihçi bakış açısından kurtularak ekonomi üzerine odaklanmaya başlamıştır. Modern liberteryenizm hareketinde büyük etkisi olmuştur. Üçüncü bölümünün çevirisini yaptığımız 1956 yılında basılan kitabı The Anti-Capitalistic Mentality, bir cümleyle özetlenirse, kapitalizmin neden yanlış anlaşıldığını ve korkularak reddedildiğini ortaya koyduğu teorisini içerir. ‘Kapitalizm […]

İslâm’ın Vizyonu (8) / Hamza Yusuf »

Önceki bölümleri okumak için Hamza Yusuf kategorisine tıklayın. Kitap, kayıp açısından bir değerlendirme yapıyor, hayır ve şerrin doğru anlamı bu. Kazanan kim, kaybeden kim? Dünyada olup bitene bu nazarla bakılmalıdır. Mesela bir adamın servetini gayr-i meşru yollardan edinmiş olması gerçekten bir kazanç mıdır? Yeni Ahit’te bulunan “bütün dünyayı elde etmiş adam ruhunu kaybetmişse ne kazanmıştır?” sözü bunu […]

İslam’ın vizyonu (7) / Hamza Yusuf »

(Chittick ve Murata’nın “İslam’ın vizyonu” kitabı Türkçe’ye çevrilmiş olup, kitapçılardan temin edilebilmektedir. Kitapyurdu link: http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=37800&sa=124490751 ) Işığın yokluğu karanlıktır. Tanrı dışında her şey karanlıktır, yokluktur. Hz.Peygamber (SAV) “bir şairin söylediği en doğru söz Lebid’in söylediği şu sözdür: “Allah dışında hiçbir şey gerçek değildir” buyuruyor. Dünyada gerçek olan tek şey Allah’ın ışığıdır. Dünyanın tek gerçeği budur. […]

İslam’ın vizyonu (6) / Hamza Yusuf »

İslam’ın bir güzelliği de dünyaya sırtını çevirmemesidir. “Dünyada bir yolcu gibi ol” der, “burada sonsuza kadar kalamayacağını bil ve buna göre davran”. Çünkü bir yabancı diğer insanlar gibi hareket etmez. Bir köyde misafirseniz tutup köyde dükkan açmazsınız, evlenip çoluk çocuğa karışmazsınız, çünkü bir sure sonra oradan ayrılacağınızı bilirsiniz. Maksadım bunları yapmayın demek değil, bunları eninde […]

Benlik şuuru ve Lisan: “Hayır”a “Evet” Demek »

“… küçük bir çocuk “hayır” dediğinde, size seçimini anlatmaya çalışıyor ve size onu, onun sevdiklerini ve sevmediklerini bildirmeye çalışıyor … Lütfen “lütfen” ve “teşekkür ederim” deyin. Lütfen çocuğunuza bir şeyler emredip durmayın, yapabildiğiniz zaman sebeplerini açıklayın. O sizin yaptığınız gibi yapar- o kendisini sizinle tanımlıyor. “Lütfen ve “teşekkür ederim” i kullanın ve lütfen çocuğunuzdan özür […]

İslam’ın vizyonu (5) / Hamza Yusuf »

Zaytuna Institute’den Hamza Yusuf Hanson’ın Dr.Murata ve Prof.Chittick’in ‘İslam’ın vizyonu’ kitabı üzerinden yaptığı konuşmanın deşifresidir.    Birinci Bölüm İkinci Bölüm Üçüncü Bölüm Dördüncü Bölüm  İslam’da hadisten bir sonraki aşama kıyas’tır, analojik akıl yürütmektir. Şeriatın büyük bir kısmı kıyas üzerine şekillenmiştir. Müslümanların birçoğu bunu bilmiyor. Şeriatın büyük bir kısmı doğrudan Kur’an ve hadisten oluşmuş değildir. İnsan anlayışı […]

İslam’ın vizyonu (4) / Hamza Yusuf »

Zaytuna Institute’den Hamza Yusuf Hanson’ın Dr.Murata ve Prof.Chittick’in ‘İslam’ın vizyonu’ kitabı üzerinden yaptığı konuşmanın deşifresidir.     Birinci Bölüm İkinci Bölüm Üçüncü Bölüm İslam dünyasına baktığımızda büyük isyanlar görmüyoruz (Ç.N: Konuşma Arap Baharından önce yapılmıştır). Müslümanlar çok sabırlılar. Değişimin özünde devletlerde değil, kendi ruh devletlerinde gerçekleşmesi gerektiğinin farkındalar. Yaşadığımız toplumun sağlığı, bireylerin ruh sağlıklarına bağlı. […]

İslam’ın vizyonu (3) / Hamza Yusuf »

Birinci Bölüm İkinci Bölüm  Zaytuna Institute’den Hamza Yusuf Hanson’ın Dr.Murata ve Prof.Chittick’in İslam’ın vizyonu kitabı üzerinden yaptığı konuşmanın deşifresidir. Bahsedilen kitap, Türkçe’ye de çevrilmiştir. (Resim: Dr.Murata ve Prof.William Chittick) İslam’da ibadetten önce bir arınma işleminden geçersiniz. Bu, Hac’dan önce ihrama girmek gibidir, bir “hâl’e” bürünmektir. Bunun yolu abdest almaktan geçer. Arapça abdest anlamındaki “vudû” kelimesi […]

İslam’ın vizyonu (2) / Hamza Yusuf »

Birinci Bölüm  (Zaytuna Institute’dan Hamza Yusuf Hanson’ın Dr.Murata ve Chittick’in ‘İslam’ın Vizyonu’ kitabıyla ilgili söyleşisinin 2.kısmı) Cibril hadisi, hadis literatüründe en önemli hadislerden biri kabul edilir. İslam’ın özeti niteliğindedir. Bu hâdise, Efendimiz (SAV)’in irtihalinden 80 gün önce vukû bulmuştur, Yani bu dünyada bizlerle bulunduğu son döneme aittir. Hadis râvisi Ömer ibn Hattab’dır. Hz.Ömer ikinci halifedir, […]