Author Archive

Türkiye’deki Azınlık Sorunu ve Demokratikleşme Önündeki Engeller »

Ulus devletlerin kendi egemenlik tarifleri ve milliyetçilik projeleri ile var olan jakoben kitle sayesinde ülkemizde faşizan milliyetçilik ortaya çıkmıştır. Osmanlı  İmparatorluğu’nun parçalanmış temelleri üzerinde meydana gelen Türkiye Cumhuriyeti’nde, Osmanlı’daki kültürel, etnik, dilsel ve dinsel öğeler göz ardı edilmiş ve devletin kuruluşunda “Türk” unsuru belirleyici olmuştur.  Milletin devleti yerine, devletin milleti kavramı benimsenmiştir. Devlet gücünü, milletin […]

Türkçe olimpiyatları »

Bu yıl yedincisi düzenlenen Türkçe olimpiyatları hakkında çok şey yazılıp konuşuldu. Türk okulları hakkında, yer yer misyonerlik faaliyetlerinin yürütüldüğü, kültür emperyalizmi yapıldığı hatta Türkiye için ajanlar yetiştirildiği gibi pek çok iddia dile getirildi. En çok göze çarpan açıklamalardan birisi de gazeteci Kürşat Bumin’den geldi. Sayın Bumin, www.turkceolimpiyatlari.org adlı sitedeki olimpiyatların amacı başlığı altındaki şu ifadeleri […]

Çocuk suçluluğu ve Terörizm İlişkisi »

Suç tarihin en eski dönemlerinden beri var olmuş ve ileride de var olacak evrensel ve genel bir olaydır. Hatta günümüz dünyası bir yönüyle “büyük bir şiddetin ve büyük bir barbarlığın olduğu bir yüzyıl”1 olarak adlandırılmaktadır. Suçsuz bir toplum beklentisi ancak ütopyadır.2 Kriminolojide suçun tanımı ile ilgili yaklaşımların sayısı hayli fazladır. Bunlardan bazılarına bakacak olursak; Durkheim’e […]

Gerilla Siyasetinden Kaht-ı Ricale »

Sun-Tzu tarafında M.Ö. 6. yüzyılda yazılan “savaş sanatı” kitabı, stratejik ve askeri taktikler için yazılmasının yanında, günümüzün ekonomi, siyasi ve iş dünyasına da ışık tutan en önemli eserlerden birisidir. Kitabın beşinci bölümünde bir savaş taktiği olarak gerilladan bahsedilir. Bir savaş taktiği olarak gerilla yöntemi, başlı başına büyük bir konu olduğu için sadece temel yapı taşlarından […]

Türban Her Yerde Yasak Mı Olmalı? »

Toplum adına doğruların tespitinin aydınlar ve entelektüeller tarafından yapıldığı ülkemizde cezai yaptırım nedeniyle halkın geri planda durması ve toplumun kendisi adına verilen kararlar hakkında eleştiriden kaçması gerçek vatandaş tavrıyla bağdaşmamaktadır. Tarih tekrar tekerrür ediyor gibi… Sami Selçuk 1991 de AYM’nin türban hakkında aldığı iptal kararı sonrasında kararı yanlış bulmuş ve sonrasında “Yasama Anayasa Mahkemesi kararlarına […]

Tehlikeli ilişkiler »

İkinci 28 Şubatçı yapılanma deşifre edildi 28 Şubat döneminde ortalığı kasıp kavuran Batı Çalışma Grubu’nun yeni versiyonunu ortaya çıkarıldı.28 Şubat post-modern darbesinin ordu içindeki siyasi karargahı olan Batı Çalışma Grubu’nun bir benzeri Cumhuriyet Çalışma Grubu (CÇG) adıyla 2002’den beri Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapıyor. CÇG’nin kurucusu ise Şener Eruygur. Yazının devamı   Gazetecilik Neden […]

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak »

 2. dünya savaşından sonra ABD’nin ciddi bir düşmansızlık sendromu yaşadığı görülür. Savaş biter, düşman yok edilir. Şimdi ne olacaktır?  Düşman, kime ve neye göre düşman kavramının içeriği farklılık gösterir. Savaş ortamında düşman tanımlaması hem somut hem de kolaydır. Fakat barış zamanında düşman tanımlamak belirsizleşir. Peki barışta düşmanı tanımlamak niçin bu kadar önem arz eder. ABD […]

BATILILAŞMA SINAVI »

19 yy. boyunca Avrupa’da yükselmekte olan değerlerin başında demokrasi, katılım, birey endeksli yönetim ve liberal devlet modeli gelmekteydi. Kilisenin baskısı ve derebeylerin zorbalıklarından bunalan Avrupalı, yapılacak olan reformlarla siyasal, ekonomik ve dinsel yönden birçok özgürlüğe de sahip oluyordu. Bu dönemde Avrupa’da yaşanan değişikler, Osmanlı’yı da etkilemişti. Nitekim padişahın keyfi uygulamaları ve otoritesini sınırlandırmak için yapılan […]

Çok Yönlü Türkiye »

Soğuk Savaş sona erdikten sonra ABD dünya politikasında zirveye ulaşmış, eski güç SSCB ise güç dengesini koruyamamış ve dağılmıştır. Savaşın bitmesinden sonra ise SSCB’nin dağılmasıyla meydana gelen güç boşluğu Rusya-Çin-Hindistan gibi devletlerle doldurulmaya çalışılsa da, bu devletler ABD’ye karşı alternatif oluşturma yolunda pek başarılı olamamışlardır. Çünkü devletlerarasındaki diplomatik soğukluk ve çıkar ilişkileri buna engel olmuştur. […]

İstikrar “İslamcılık” mı? »

Türkiye’de sürekli olarak birtakım kişilerin, ülkenin kuyusunu kazmaya çalıştığından, istikrar perdesini delmeye diş bilediğinden, kısacası kendi menfaatleri için vatana ihaneti dahi göze alanların pervasızlığından bahsedilir durur. Bırakın Türkiye’dekileri, dünyanın gözü dahi Türkiye’deki yükselen demokrasi ve istikrar üzerine odaklanmış durumdadır. Genç ve dinamik nüfusu, muhteşem teşebbüs gücü, başarıya aç enerjisiyle örneği az bulunan ve nüfusunun neredeyse […]