Author Archive

Saf duyguya ulaşmak mümkün mü? »

Duyguya saf haliyle ulaşmak veya saf duygu tezahürlerini yaşamak veya saf duygu üretmek mümkün mü?         Hemen ifade edelim ki, insanlar saf duyguya ulaştıklarında elde edecekleri “zevk”in nasıl bir şey olduğunu bilselerdi, hayatları boyunca, bir saniyelik dahi olsa “saf duygu”ya ulaşmak için canhıraş bir çaba gösterirlerdi.          İnsanın ruhi ve zihni dünyasında meydana gelen sayısız […]

Dehaların Türkiye Serüveni »

Dehaların yeryüzü serüveninin incelenmesi müstakil bir eser çalışmasını gerektirecek kadar önemli ve hacimlidir. Yeryüzünün Anadolu coğrafyasındaki serüveninin tarihi seyri bir tarafa bırakılır da konjonktürel olarak bakılırsa

Zeki ve ahmak insanların mahfettiği ülke »

   Zekâ insanın doğuştan sahip olduğu keşfetme melekesidir. Gelişmesi mümkün değildir. Çoklu zekâ alanları teorisi yanlıştır. Zekâ, bölünebilir değildir ve bu sebeple geliştirilmesi imkânsızdır.       Akıl ise inşa edilir. Nüvesi potansiyel olarak vardır ama inşa edilmediği takdirde ortaya çıkmaz. Bu sebeple geliştirilmesi ve kuvvetlendirilmesi mümkündür. Esas anlama melekesi akıldır.       Zekânın keşiflerini akıl kendi bünyesine alır, değerlendirir, yorumlar […]

Kürt Meselesinin Teşhisi »

 Aynı ülkede yaşayan, aynı tarihi süreçlerden geçen, aynı dine inanan, asırlarca birbiriyle problemsiz yaşayabilen, aynı kültür iklimini paylaşan, aynı medeniyete intisap eden, kanları birbirine karışan, tarihi arkaplanında birbirine karşı hiçbir husumet tortusu olmayan, müşterek hususiyetleri farklı hususiyetlerinden misilsiz fazla olan iki “aynı ve farklı” halkın birbiriyle kavga etmesinin sebebi ne olabilir? Veya soru şöyle de […]

Bu sitede kitap var! »

Sunuş: Bugünden itibaren yeni bir uygulamaya başlıyoruz. Sitemizden ücretsiz indirebileceğiniz kitaplar bulacaksınız Dikkat Kitap kategorisinde. İlk kitabımız Haki Demir’in Şahsiyet adlı çalışması. PDF formatındaki kitabı buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra yazarla tartışmak isterseniz şu anda okumakta olduğunuz sayfayı kullanabilirsiniz. İyi okumalar dileğiyle…  Editör  Şahsiyet  “Kendini kendine konu edinmeyen insan şahsiyet sahibi olamaz. Kişilik, insanın […]

Kapitalizmin sistem krizi »

İKTİSADİ KRİZİN SEBEPLERİ -II-  Sistem, başlangıç noktası ile nihai hedefini açıkça tespit eden ve bu aradaki güzergahı ve güzergahtaki seyahatin vasıtalarını tayin eden düşünce sistemidir. Sistemin başlangıç noktası (varoluş sebebi) ile nihai hedefi (gayesi), “niçin” sorusunun cevabıdır. Başlangıç noktası ile nihai hedefi arasındaki güzergah ve bu güzergahındaki seyahat bahsi ise sistemin “nasıl” sorusuna vereceği cevaptır.

Kapitalizmin dünya çapında imtihanı »

 İKTİSADİ KRİZİN SEBEPLERİ  -II-  Kapitalizmin temel kuralları herkes tarafından bilinir. Çok da basittir aslında kapitalizmin kuralları… Belki de bu sebeple kapitalizm hakkında her insan fikir sahibidir ve fikir beyan etmekten imtina etmez. Oysa iktisat ile ilgili sistemli bilgisi olan insan sayısı mukayeseli olarak çok azdır. Nedir kapitalizmin temel kuralı? Veciz olarak ifade edildiği gibi “bırakınız […]

Felsefî Kriz ya da diyalektik işleyişin sonu »

 İKTİSADİ KRİZİN SEBEPLERİ -I- Batıyı inşa eden tefekkür kanalı felsefedir. Felsefi gelenek ise diyalektik işleyişi esas alır. Diyalektik işleyiş dışında felsefi gelenek oluşturmak kabilse de bu yapılmamıştır. Felsefedeki diyalektik işleyiş geleneği, batının tarihi seyrini tayin etmiştir. Bu konuda birçok tartışma yapılabileceği vakadır ve yapılacak olursa bu tartışmaların mahiyeti felsefi olacaktır. Bilindiği üzere felsefi tartışmalar

İnsan ve hayatta olan hiçbir şey reddedilmemiştir »

Bu makale İslam’ın hayat anlayışı adlı yazı dizisinin beşinci bölümüdür. Birinci bölüm için buraya, ikinci bölüm için buraya , üçüncü bölüm için buraya , dördüncü bölüm için buraya tıklayınız.   Genel manada varlık (eşya), özel manada varlık (insan) ve bu ikisinin hareket ve temasından meydana gelen hayat bahisleri, birbirinden müstakilleştirilmemeli fakat birbirinden muhtar olarak tetkik edilmelidir. Varlık, […]

Zihne tecavüz mü millî eğitim mi? »

 Kadın veya erkeğin cinsel yolla bedenine tecavüz suç sayılmıştır. Bu fiile verilen ceza miktarlarındaki tartışmalar bir tarafa, fiilin suç sayılması tabi ki doğrudur. Daha genel ifadelerle meseleyi ele almak gerektiğinde, insan vücut bütünlüğüne müdahaleler (cinsel yolla olanlar dışındakiler de) suç sayılmıştır. Bu da doğrudur. İnsan varlığının tüm unsurlarıyla dokunulmaz kılınması, hayatın ve anlayışın başlangıcıdır.