Archive for February, 2018

CHP statükoculuğunun terörle imtihanı ve tutarsızlıkları »

Türk Dış Politikası’nın, genel hatlarıyla iki tutum üzerine oturduğu ifade ediliyor: Batıcılık ve Statükoculuk. Türkiye’nin 1950’lere kadar tek parti yönetimi ve CHP ilkeleri ile hareket ettiğinden yola çıkarsak statükoculuğun ve Batıcılığın da aslında CHP’nin yerleşmiş tutumları olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’nin kuruluş yıllarında bu statükoculuk, dışarıdan çok içeride sistemi yerleştirmeyi, bu sistemi yerleştirebilmek için de dışarı ile […]

Ateşin haberini almak ile yanına oturup ısınmak arasındaki fark nedir? »

Körlüğe sebeb olan genetik bir hastalık yüzünden okyanus ortasındaki bir ada halkı tamamen kör olmuştu. Herkes kör doğduğu için “görme, bakış” gibi kelimeler de unutulmuştu. Birgün gören bir çocuk geldi dünyaya, adını “Tutu” koydular. Sonra? Görmenin ne olduğunu kimseye anlatamadı ama Tutu defalarca insanları ağaca çarpmaktan, çukura düşmekten kurtardı. Uzaktaki şeylerin yanına gitmeden dokunabilmesini sağlayan […]