RSS Feed for USACategory: USA

Hangimiz aptal? »

Diye sormak icap ediyor çünkü hakaretin şekilleri var ve bu hakaretin kendisinden daha mühim mesela; Sen aptal mısın? Tam bir hakaret sayılmaz, retorik bir hakaret denilebilir ki soru sevdiği birini sözle tokatlayan adamın samimiyeti kokuyor. Ama ABD politikasını pop-politik neden sonuçlarla tartışıp bir takım çıkarımlar yapıyorsanız HELE HELE o çıkarımlarla ABD demokrasisini savlamaya çalışıyorsanız siz […]

Denizlere hâkim olanlar nasıl dünyaya hâkim oldular? »

Tarihçiler ve strateji teorisyenleri deniz yollarının ve okyanusların stratejik önemini uzun yıllar ihmal ettiler. Çünkü İngilizler zafer kazanmaktan memnundular ve fazla sorgulamadılar. Fransızlar ise daha çok yenildiler ve konuşmaktan utandılar. Antik çağlarda ok ve mızrakın kısa menzili sebebiyle gemiler yanyana gelir; düşmanın güvertesini ele geçirmek için dövüşürlerdi. Uzaktan ateş atarak düşman gemiyi yakmak şerefsizlikti. Barutun gelmesi […]

Hollywood-Pentagon Aforizmaları »

Türkiye bir bağımsızlık savaşı veriyor. Asker ve polisin silahlı mücadelesi kadar önemli olan bir cephe de bilgi cephesidir. Beyin yıkama ve psikolojik harp tekniklerine karşı koyabilmenin tek yolu bilgilenmek. Ancak bu yolla korkutma ve kışkırtmalara direnebiliriz. Cahil kalanlar « yandaş » olarak da tehlike arz ediyor. Üzerimize gelen gücün çok uluslu olduğunu, finans ve enerji ayaklarının önemini […]

Gladio-Stay Behind Aforizmaları »

Soğuk savaş sırasında komünist Rusya’nın Avrupa’yı işgal etme ihtimaline karşı NATO binlerce milise ayaklanma taktikleri öğretti. Bütün Avrupa’yı kapsayan ve “Stay Behind” (cephe gerisinde kal) isim bu gizli ordu İtalya’daki ismiyle ünlendi: Gladio. ABD subayları Alman, Fransız, Türk, … her ülkeden seçilen gruplara o ülkelere haber vermeksizin terör ve gerilla savaşı taktikleri öğretti. Düzenli ordulara […]

Petro-dolar Aforizmaları »

Petrol sıradan bir emtia olmadığı gibi Amerikan doları da sıradan bir para birimi değildir. Petrol ticaretinin dolarla yapılması bu paranın değerini yapay olarak yükseltir. ABD’nin bütün zayıflıklarına rağmen petrolün dolar cinsinden fiyatlanması, doların rezerv para olmasının en güçlü dayanağıdır. Dolar dışında bir parayla veya takasla petrol ticareti yapmaya kalkan ülkeler “terörist” ilân edilir; darbe ve […]

Virginia İnsan Hakları Bildirisi (1776) »

Herkes eşit, özgür ve bağımsız doğar. Bir cemiyet içine girdiklerinde hiçbir anlaşmayla mahrum bırakılamayacakları ve gelecek nesillerinin ellerinden alınamayacak mülk edinme ve mülke sahip olma, mutluluk ve güvenlik arama ve kazanma olanağı sayesinde edindikleri yaşam ve bağımsızlık hakkı gibi doğuştan gelen belli bazı hakları vardır. Tüm güç halkta toplanır ve sonunda halktan gelir; sulh hâkimleri […]

Erdoğan ile de Gaulle arasındaki garip benzerlikler »

Avrupalı bir devlet adamıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir benzerlik kuracak olsak bu Charles de Gaulle olur. Neden? de Gaulle ABD’de bulunan altın rezervlerinin Fransa’ya geri gönderilmesini sağladı; ulusal para birimini güçlendirdi. Meksika gibi Güney Amerika’nın kilit ülkeleriyle ABD’den bağımsız bir diplomasi kurdu. Fransa’nın kendi nükleer silahını yapabilmesi için diretti ve başardı. NATO’dan çıkarak ABD’nin […]

American Way of Life / tarik-al hayat el emrikiya / طريقة الحياة الأمريكية »

Ne değildir? İnsanlara mutluluk veren bir özgürlük ve bolluk düzeni değildir. Nedir? American Way of Life vadesi sürekli ertelenen bir borç senedine benzer. Bu hayat tarzını seçen Amerikalı  kuşun gölgesine ok atan bir avcı gibi yaşar. İhtiyacı olmayan şeyleri almak için borçlanır ve bu borcu ödemek için sevmediği işlerde çalışır. Ömür boyu depresyon ilaçları kullanır, […]

Bağımsız bir Uygur devleti hayali kuranlar yeni katliamlara çanak tutuyorlar »

Çeçenlerin İslâm anlayışı Anadolu Türkleri gibiydi. Buna rağmen Vahabîler bölgeye nüfuz ettiler ve Çeçen bağımsızlık hareketi Suudiler kanalıyla CIA kontrolüne geçmiş oldu. Çeçenler ABD’nin Rusya’yı kuşatma stratejisinde bir piyon haline geldiler. CIA’nin analistleri Rusya’nın Çeçenistan savaşını kazanacağını baştan beri biliyordu. Gürcüler gibi onlar da feda etmek üzere ileri sürülen birer piyondu. Tarihte bunların örneği çoktur: […]

Zalim Güçlü Görünür Mazlumlar Bölünürse »

  … Bu konuda okumak için… Yahudi oldukları için mi zalimler? İsrail bir çok bakımdan Türkiye’ye benzeyen bir ülke. Paranoyak bir ulus-devlet. “Yoktan var edilmiş bir millet” dört tarafı “düşmanla çevrili” kutsal bir vatanda yaşıyor. Terör tehlikesine karşı ülkenin güvenliği için(?) haklar ve özgürlükler çiğneniyor. Devlet eliyle düşman üretiliyor! Gidemeyenlerin ülkesi oluyor İsrail… Kendi zulmü altında ezilen, korku içinde […]