RSS Feed for tasavvuf nedirCategory: tasavvuf nedir

Mürşid / Murshid / Murchide / مرشد »

Ne değildir? Muallim değildir. Nedir? Bilmek ve olmak farklı şeylerdir. Kesbî ilim vehbî olana, kâl ilmi hâl ilmine benzemez: “… Mürşidle muallim arasinda fark vardır. Muallim, bilgiyi ve ilmi nakleder. Mürşid ise o ilmin tecelli makamındaki ve kalpteki buluşuna çıkartır insanı. Bir kimsenin buluğa ermesiyle, akıllı ve reşit olmasi ayrı şeylerdir. Akıl baliğ olduğunda; şehveti, madenleri, […]

Aşkın Bir Noktası / M. Fatih Çıtlak »

“… Tasavvuf, maddede manayı tahsil etmek; maddeyi manaya çevirebilmek kabiliyetidir. Bu yapıldığında madde kaybolmaz, bilakis madde ve mana olmasi gereken yerde kalır, birbirinin sinirina tecavüz etmez. Ancak bu anlayış sayesinde dünya ve ahiret bir noktada buluşabilir. Yani hiç bir zaman hakîkî bir Müslüman dünyalık iş, ahiretlik iş gibi bir ayrımla hayata bakmaz, bakmamalıdır. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. Fakat şu bir gerçek ki […]

Nevniyaz Sema Töreni »

… E-kitap okumak için…  Hamza Yusuf ile İslâm’ı anlamak Elinizdeki bu kitap Ekrem Senai tarafından yapılan iki tercümeyi içeriyor: Zaytuna Institute’den Hamza Yusuf Hanson’ın 2010 yılı Mayıs’ında Oxford üniversitesinde yaptığı İslâm’da reform konulu konferans, Yine  Hamza Yusuf Hanson’ın Dr.Murata ve Prof.Chittick’in İslam’ın vizyonu isimli eseri üzerine yaptığı konuşma (Bahsedilen kitap, Türkçe’ye de çevrilmiştir.) Hamza Yusuf Hanson 1960 yılında Amerika’nın Washington Eyaletinde dünyaya geldi; Kuzey […]

Sufi Devran Bakü »

  … E-kitap okumak için…  Hamza Yusuf ile İslâm’ı anlamak Elinizdeki bu kitap Ekrem Senai tarafından yapılan iki tercümeyi içeriyor: Zaytuna Institute’den Hamza Yusuf Hanson’ın 2010 yılı Mayıs’ında Oxford üniversitesinde yaptığı İslâm’da reform konulu konferans, Yine  Hamza Yusuf Hanson’ın Dr.Murata ve Prof.Chittick’in İslam’ın vizyonu isimli eseri üzerine yaptığı konuşma (Bahsedilen kitap, Türkçe’ye de çevrilmiştir.) Hamza Yusuf Hanson 1960 yılında Amerika’nın Washington Eyaletinde dünyaya geldi; […]

Muhyiddin İbn Arabi Hz. »

Mesnevi Şerhi / M.Fatih Çıtlak »

“… Ağlamayı bile zayıflık zannedersin, ağladığın zaman da sana ait olmayan şeylere ağlarsın. Malın gider ona yanarsın, çocuğun hastalanır ona üzülürsün. Halbuki onlar senin değildir. Gayrıya ağlarsın. Hiç ben bu mânâyı ne zaman kaybettim diye ağladın mı? İşte kalbi istilâ eden boş hayâllerin, seni kendi hakikatine bile ağlamaktan alıkor. Niçin ağladığını bilmezsin. Neye ağlayacağını bilmezsin. […]

İbnü’l-vakt ve Veled-i Zaman »

Hikem-i Ataiyye Şerhi / Ahmed Mahir Efendi »

  “… İnsan nefislerinin şehvet ve alışkanlık meydanları olmasaydı Hak yolu yolculuğu yani Seyr ü Sülûk gerçekleşmezdi. Ey sâlik, seninle Cenab-ı Hak arasında geçilecek bir mesafe olmadığı gibi, kavuşmakla giderilecek bir kesinti de yoktur …”     Sitedeki makaleler: Hikem-i Ataiyye Şerhi (Ahmed Mahir Efendi) Yeni Başlayanlar İçin Mesnevî Bütün tasavvuf sayfaları : Hz Mevlânâ, Hz Gazâlî, […]

Mesnevi ile İlahi Aşk »

Şerhu Esmâillahi’l-Hüsna / Sadreddin Konevî Hazretleri »

“… El-Vedûd, velîlerini seven, velîlerinin de kendisini sevdiği, onlara muhabbet eden, onların da kendisine muhabbet ettiği Zât demektir. Vüd muhabbetin sabit olmasıdır. Dolayısıyla muhabbet takdir edilmiş olduğu için günahlar bu muhabbete tesir edemez. Çünkü bu muhabbet kendilerini uzaklaştırmak ya da kovmak için değil, kaza ve kader hükmüyle kendilerine inmiştir. Bilinmelidir ki Vüd, muhabbetin bir mertebesidir. Çünkü muhabbetin […]