RSS Feed for TabiatCategory: Tabiat

Kabz / Grasp / Prise / قبض »

Ne değildir? Sıkmak, daraltmak değil. Nedir? Büyük, geniş, önemli olan bir şeyi küçük, dar bir alana sığdırmak. Nasıl? Sonradan bast haline geçecek, bilfiil olarak görünecek olan güzellik, evvelâ kabz hâlinde, bilkuvve görünür, bilinir yahut hissedilir. Meselâ kartal yumurtasında, güçlü bir görüş ve muazzam uçma kabiliyeti kabz edilmiştir. Tavuk yumurtasından irice olan yumurtadan çıkan yavru da […]

Ekmek tacirleri insanları aç bırakabilir! »

… Bu konuda okumak için… Küresel Yiyecek Krizi Tehdidi Üzerine Gıda, tohum, arazi spekülasyonu yapan bir firmanın ABD kurumlarına sızması üzerine bir şema   … Liberal yalanlar ve bazı gerçeklerle ilgili e-kitaplar… Liberalizmin Kara Kitabı Liberalizm asırlardır bir çok aşamalardan geçmiş, tarihi olaylarla kendisini imtihan etmiş bir düşünce geleneği. Değişmiş yanları var ama sabitleri de […]

Kemalist baltalar ve ağaç kesme özgürlüğü »

“… Gezi olayları başladıktan sonra benim ilçemin CHP’li belediyesi oradaki ağaçların bir kısmını keserek parkın adını ‘Selçuk Gezi Parkı’ yaptı. CHP’nin, Taksim merkezli Gezi Parkı anarşizmine destek verdiği herkesin malumudur. Tıpkı Dersim olaylarını sahiplenmesi, 28 Şubat’a her yıl dönümünde samimi bir şekilde iç geçirmesi gibi, bu ülkenin başına gelen her musibette CHP olabiliyorsa büyük hissedar, […]

Tabiat güzeldir-2 »

  … Görmek üzerine e-kitap okumak için…   Derin Göz İnsan gözü daha verimli kullanılabilir mi? Aş, eş ve düşmanı gören Et-Göz’ün yanı sıra Hakikat’i görebilecek bir Derin-Göz açılabilir mi? Sanatçı olmayan insanlar için kestirme bir yol belki de Sanat. Çukurların dibinden dağların zirvesine, Yeryüzü’nden Gökyüzü’ne…Sanat’a bakmak için çeşitli yapıtlardan, ressamlardan istifade ettik: Cézanne, Degas, […]

Tabiat güzeldir-1 »

  … Görmek üzerine e-kitap okumak için…   Derin Göz İnsan gözü daha verimli kullanılabilir mi? Aş, eş ve düşmanı gören Et-Göz’ün yanı sıra Hakikat’i görebilecek bir Derin-Göz açılabilir mi? Sanatçı olmayan insanlar için kestirme bir yol belki de Sanat. Çukurların dibinden dağların zirvesine, Yeryüzü’nden Gökyüzü’ne…Sanat’a bakmak için çeşitli yapıtlardan, ressamlardan istifade ettik: Cézanne, Degas, […]

Fibonacci 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 »

Tractatus logico-philosophicus / Ludwig Wittgenstein »

    “… Bu yüzdendir ki modern insan doğa kanunları karşısında kutsal bir şey görmüş gibi donup kalıyor. Tıpkı eskilerin Tanrı ve kader konusundaki tavırları gibi. […] Fakat eskilerin duruşu hiç şüphesiz daha samimi çünkü onlar aklın bir sınırı olduğunu kabul ediyorlar. Oysa yeni sistem herşeyin açıklandığı, anlaşıldığı görüntüsüyle aldatıyor […] Felsefî meselelerin sorun olarak […]

İlginç bir proje »

http://noimpactproject.org/       Para Yenir mi? İnsanlık endüstri devriminden bu yana doğayı şekillendirecek güce sahip. Ancak bu şekillendirme gücü yaşamı değil de maddî çıkarları koruyacak biçimde kullanılıyor. Fakir ülkeler, aynı ülke içinde yaşayan fakir insanlar, bitkiler ve hayvanlar “vahşi doğadan” bile daha vahşi bir kirletme özgürlüğünün(!) kurbanı oluyorlar. Gelecek asırda hep beraber keşfedeceğiz paranın […]

Rüzgâr’ın sesi güzeldir »

Okyanus’un sesi güzeldir »