RSS Feed for Sigmund FreudCategory: Sigmund Freud

Dokuz yüz katlı insan / Mustafa Merter »

İnsanlık tarihinin son 200 senesi içerisinde Batı dünyasında meydana çıkan modern psikoloji ve psikiyatri bilimleri, bir yandan bizlere insanın hasta veya sağlıksız düşünce, duygu ve davranış yapısını bilimsel açılardan açıklarken bir yandan da acılarımıza çareler bulmaya çalışıyor. Fakat nasıl bir çelişki ise, bir yandan insan “şudur/budur” diye yüz binlerce kitap yazılır, yeni ilaçlar geliştirilirken bir […]

Bir Yanılsamanın Geleceği / Sigmund Freud »

“… Dini zorla ve tek vuruşta yok etmeyle başlamak kesinlikle anlamsız. Çünkü bu çaba neticesiz kalacaktır. İnanan kişi, inancının ne iddialarla ne de yasaklarla kendisinden sökülüp atılmasına izin vermeyecektir.[…] Eğer bizim Avrupalı uygarlığımızdan dini kovmak istiyorsanız bunu ancak başka bir doktrinler sistemi aracılığıyla yapabilirsiniz ve böyle bir sistem de başlangıçtan itibaren kendini savunmak için [jüdeo-kretyen] […]

Biri Hiçbiri Binlercesi / Luigi Pirandello »

“… İnsan, etrafındaki her şeyi, kendisini bile, kendisi için bir malzeme olarak görüyor ve aslında şehirler inşa ediyorum derken kendi kendini kesip biçiyor, şekillendiriyor […] Yalnızlık her zaman size dair bir durum değildir, bazen de sizsiz olma halidir […] Gerçek yalnızlık sadece kendinizden vazgeçtiğinizde mümkündür ve sesinizden hiçbir iz kalmadığında, kendi kendinize yabancı olduğunuzda […] Yaşadığımı halen […]

Dokuz yüz katlı insan / Mustafa Merter »

“… S. Freud, bastırma (repression) diye tanımlanan süreci, tedavisi altına aldığı hastalarında, rüyalarda ve günlük hayatın akışının dikkatlice izlenmesinde (dil sürçmeleri, hatalar, “tesadüfî” düşünceler ve icraatlar) bulur ve ispat eder. Çok çarpıcı bir örneği kendi tedavi tecrübelerimden vereyim. Ağır bir nöroz yaşayan ve kendini ifade etmekte çok zorlanan bir hanım hastam, evden ayrılma sürecini anlatırken, […]

The QI Book of the Dead / John Lloyd, John Mitchinson »

“… Freud hayatı boyunca depresyon ve paranoyadan muzdarib oldu. Terapist dostu Wilhelm Fleiss’in tavsiyesi üzerine, ruhsal çalkantılarını kokainle tedavi etmeye çalıştı. Fleiss cinsel sorunlardan hastalıklara kadar her rahatsızlığın burun kemikleri ve zarlarıyla belirlendiği ve kokainin bunlara bağlı belirtileri hafifletebileceği yolunda çok tehlikeli bir teori geliştirmişti. Freud aldığı ilk sonuçlardan memnun kaldı, hatta nişanlısını “ona güç vermesi […]

Dikkat Kitap: Gurbetçi Freud ve “Das Unheimliche” »

Sigmund Freud insandaki gurbette olma duygusunu, yabancılık, terk edilmiş hissini sorgulayan “Das Unheimliche” adlı denemesini 1919’da yayınlamış. İsminden itibaren tefekküre vesile olabilecek bir çalışma. Zira “Unheimliche” alışılmışın dışında, endişe verici bir yabancılık hissini anlatıyor. Garip / yabancı / tuhaf bir endişe bu. Yani örümcek korkusu ya da işsizlik endişesi gibi sebebi belli olan bir duygu […]

Kafesi öz vatanı sanıyor Kuzgun »

Monteverdi – Kalbimdeki ızdırap öyle lezzetli ki / Si dolce è ’l tormento’dan:  “… Kalbimdeki ızdırap öyle lezzetli ki Maşuk’umun bu acımasız güzelliği beni mutlu ediyor Güzellik semasında acımasızlık artabilir, varsın merhamet gösterilmesin bana, Sadakatım gurur okyanusunda varlığını sürdürecektir.Vuslat’ın vehmi tekrar gelebilir ama ne sevinç ne de huzur bir daha nüzûl etmeyecek üzerime, Taparcasına sevdiğim beni […]

Sigmund Freud, Cinsellik ve Bilimsellik »

Freud okurken insanı en çok şaşırtan şey her taşın altından çıkan cinsellik ve ölüm. Daha doğrusu Freud’un baktığı her yerde bunları görmesi, vehmettiği her mevhumu bunlara bağlaması. İnsan sık sık durup “yaw ne alakası var? Takmış mı bu adam?” diye soruyor kendi kendine. Aslında dikkatli bir okuyucu bu kelimelerin mânâsının Freud’un kaleminde genişlediğini fark edebilir. […]

Vicdan azabı bir hastalık mıdır? »

Freud’un kafasını karıştıran ve onu yıllarca meşgul eden mevzular bunlar: Vicdan ve Ahlâk! Soru çok basit: Nereden geliyor “kötü” bir şey yapınca hissettiğimiz vicdan azabı? Vicdan konusu Freud’un hayatı boyunca üstesinden gelemediği, tekrar tekrar açtığı bir dosya. Gerek 1919’da “Das Unheimliche” ve gerekse 1930’da Mutsuzluk Kültürü (Unbehagen in der Kultur) isimli denemede vicdanın kaynağını araştırmış […]

Sana kanat da vermiştik, neden yerde sürünmeyi tercih ettin? »

Tâbiat ve Hürriyet Arasındaki Uçurum: Kierkegaard, Heidegger ve Freud “… Öngörülemezlik bir sonsuzluktur; İnsan gözü (=aklı) biyolojik tâbiat ile ruhanî hürriyet arasındaki o uçuruma bakınca baş dönmesi kaçınılmazdır . Zira baş muhitinde cem olur aklın hem de gözün nûru …” Modernleşme tarihi aslında Avrupa’nın dinsizleşme tarihi değil midir? Bu rüzgârla gelmiştir tanrısız sanat, tanrısız bilim, […]