RSS Feed for RönesansCategory: Rönesans

Rönesans / Renaissance / نهضة »

Ne değildir? Yeninden doğuş, diriliş değil. Nedir? Rönesans, Avrupa’nın cahilliyye dönemidir. Neden? Rönesans yeniden doğuş değil Avrupa’nın kendi kafasına sıkmasının adıdır. Rönesans’ı iyi bir şey gibi, ilerleme, ıslahat, ihya anlamında kullanılması yanlıştır: “Türk rönesansı, İslâm rönesansı…” Kaldı ki Avrupa’nın Rönesans ve hümanizm virüsü bizim akademisyenlerimizi, ilahiyatçı ve güzel sanatlar camiasını fazlasıyla ifsad etmiştir.  Kapital’in –izm […]