RSS Feed for resmi ideolojiCategory: resmi ideoloji

Lozan intiharını kutsayan bir imparatorluğun şehadetnamesidir! »

Lozan Hezimeti Sitesi‘nden İttihat ve Terakki cemiyetine mensup bürokratik elit Birinci Meşrutiyet’in ilanından itibaren siyasi gücü eline geçirmeye başladı ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı bürokrasini tümüyle kontrol etti. Birinci Dünya Savaşında ve öncesinde pek çok cephede İttihat ve Terakki’ye mensup yüksek rütbeli subaylar görev aldılar. Savaşı, siyaseti, propagandayı yönettiler ve başarısız oldular. Osmanlı İmparatorluğu 1.Dünya […]

Valsini al da git! »

Ben bu Nasrettin Hoca karakterli arkadaşlara onlarca kere söyledim, yetmedi yazısını da yazdım. ‘Hoca Nasrettin’in göle çaldığı maya tutar ama sizin süte çaldığınız maya tutmaz’ dedim. O maya tutmadığı, gökkubbe tepemizde bir avize gibi durduğu müddetçe de tutmayacağı için, siz hep böyle kör karanlıklarda divane aşık gibi gezeceksiniz işte. Geçende okudum, bu çağdaş arkadaşların fikir […]

Zeytindağı / Falih Rıfkı Atay »

“… Bir cenaze töreni için Şehitliğe ilk defa gidiyordum. Yeni kabirlere ve mezar taşlarına baka baka ürperdim. Bu kültürsüzlük ancak telefon kılavuzlarındaki soyadları zevksizliği ile kıyaslanabilir. Kendi kendime: – “Yeni mi ölmeye başlayan bir milletiz?” dedim. Giriş kapısı yanında eski ölmüşlerin mezar taşları gözümde birer anıt değeri bağladı. Yaşayışımız değiştiği için, şehir ve evlerimizdeki kültür […]

Zeytindağı / Falih Rıfkı Atay »

Falih Rıfkı Atay’ın Zeytindağı adlı kitabını epey zaman önce, uzun bir tren yolculuğunda okumuştum; bozkır Anadolu topraklarından geçerken. Yolculuk manzaraları ile kitaptaki Anadolu teması ile birleşince etkileyici de gelmişti, itiraf edeyim. Zeytindağı’nın ismi Kudüs’e yakın bir dağdan geliyor, kudretli ittihatçı Cemal Paşa’nın karargâhının kurulu olduğu dağdan. Kitaptan önce Falih Rıfkı Atay’dan bahsedeyim biraz. Falih Rıfkı Atay, […]

Akif nasıl öldü biliyor musun? »

1998 ağustos/ Şırnak Herhangi bir ağustostu aslında. Hayatımda yer etmemeye namzet o kadar silik bir gündü ki, Apo’yla girdiğimiz diyalog olmasa, o günü kutsamamı gerektirecek aslında hiçbir şey yoktu. Sünnetimde Mehmet Alçelik’in mavi chevrolet’ini dün gibi hatırlıyorum. Keza, on iki yaşımda Songül’ün kepçe kulaklı olduğum için beni reddetmesi de hatırımda. Ama gönüllüsü olduğum Şırnak maceramda […]

Cumhuriyet bir tarih değildir »

Bir 29 Ekimi daha tipik taşra politikacılarına mahsus itiş kakış içinde idrak ettik. Kimisi Kaleye bayrak asılı asılmadığından kimisi de yeterince canlı kutlanmadığından şekvacı oldu. Çalgı çengi olmamasının sebebi hikmeti malum; 21. yy’da hala işçisinin can güvenliğini koruyup kollayamayan bir devletin efradıyız biz. Böyle bir devlet Cumhuriyetle yönetilse ne çıkar, muhtarlıkla yönetilse ne çıkar. Şimdi […]

Atatürk halka tepeden bakan bir sömürge valisi miydi? »

. …Kemalcilik ve Atatürkizm üzerine e-kitap… Tarih şaşırmaktır Evet… Tarih şaşırmaktır. Atatürk’e şaşırmak, Kürtlere şaşırmak, Lozan’a şaşırmaktır. Geçmişe hayret edip bugüne eleştirel bakabilmek, yarını hazırlamaktır Tarih. Geçmişe değil geleceğe dönüktür amacı. Özetle siyasî bir propaganda aygıtı değildir. Gaz vermek, “Asker millet” üretmek, atalarımızla gurur duymak için tarih araştırılmaz. Eğer resmî tarihin beyin yıkamasından bıktıysanız bu kitap ilginizi çekecektir…Buradan indirebilirsiniz.   […]

Tarihe düşülen notlar ışığında 17 Aralık’a bakış-3.bölüm »

CHP iktidarı CHP seçilmeden iktidar olmayı başarmıştı. 1961’de İhtilal komitesi yeni bir anayasa yaptı. Bir yıl sonra seçimlere gidildi. Demokrat parti kapatılmış olduğundan yerine Adalet partisi kurulmuş, İnönü CHP’nin başında kalmış ; Feyzioğlu Cumhuriyetçi Köylü Millet partisini, Ekrem Alican da Yeni Türkiye  Partisini kurmuştu.Demirel İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu, bürokrasiyi bilen, iyi yetişmiş bir teknokrattı. Seçimlerde […]

Tarihe düşülen notlar ışığında 17 Aralık’a bakış-2.bölüm »

   Cumhuriyet Döneminde Din Din Allahın dini, tabiî ki bu millettin kalbinden sökülüp alınamazdı. Bu uğurda gönül erleri her şeye rağmen yılmadı ve dini faaliyetlerine devam ettiler. Nakşiler, Kadiriler, Halvetiler, Mevleviler, Nurcular, Süleymancılar, Menzil cemaati gibi gruplar ve sonradan daha bir çok İslami vakıf ve cemaat dine hizmet için faaliyet gösteriyordu. Said Nursi risalelerini bu […]

Tarihe düşülen notlar ışığında 17 Aralık’a bakış-1.bölüm »

Giriş 70 yaşında tek parti dönemi dahil bütün ihtilalleri yaşamış , ailesinin siyasetle iç içe olması nedeni ile bunları çok iyi  irdelediğini düşünen biri olarak bu metni içtenlikle yazıyorum. Bu yazdıklarım, bizimle aynı kaderi paylaşan; cihan harbinde bitme noktasına gelen Japonya ve Almanya sıfırdan başlayıp kalkınarak dünya devi haline gelirken Türkiye’nin neden onların kalkınma trendini […]