RSS Feed for LozanCategory: Lozan

Lozan intiharını kutsayan bir imparatorluğun şehadetnamesidir! »

Lozan Hezimeti Sitesi‘nden İttihat ve Terakki cemiyetine mensup bürokratik elit Birinci Meşrutiyet’in ilanından itibaren siyasi gücü eline geçirmeye başladı ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı bürokrasini tümüyle kontrol etti. Birinci Dünya Savaşında ve öncesinde pek çok cephede İttihat ve Terakki’ye mensup yüksek rütbeli subaylar görev aldılar. Savaşı, siyaseti, propagandayı yönettiler ve başarısız oldular. Osmanlı İmparatorluğu 1.Dünya […]

Türk Irkçılarının İnandığı Yalanlar (III) »

[28 Eylül 2009 tarihli Star gazetesinde yayınlandı] Her Türk Sevr’in gölgesinde büyür. Tarihin tozlu sayfalarında kalmış bu antlaşmayı dünyada hatırlayan pek kimse kalmamışsa da, biz onunla yatar, onunla kalkarız. Bu milli korku sayesinde de darbe yapan generallere, parti kapatan hakimlere veya iki çift dürüst laf edeni (mesela Hülya Avşar’ı) soruşturan savcılara alkış tutarız. “Helal olsun, […]

Geldikleri gibi gitmediler III:Halifelik Açısından LOZAN »

Bu mesele, çok tartışma götüreceğinden kısaca:  Dönemin etkin gücü İngiltere’nin, milyonlarca Müslüman nüfusu yönettiği için kendisine potansiyel bir tehlike arz eden Hilafeti kontrol etme kaygıları vardı. Türkiye Hilafet kozunu ancak 1924 Mart’ına kadar elinde tutabildi. Yine kendi elimizle saltanat ve halifelik makamını kaldırdık. Oysa 2.Abdulhamid Han son dönemlerde, siyasi bir makam da olsa Halifelik makamını […]

Geldikleri gibi gitmediler II:Lozan tehdidi »

Sunuş: Gazze’de ölen bebeklere ağladığımız şu günlerde her zamankinden fazla soğuk kanlı olmak gerekiyor. Filistin neyin parçasıdır? Büyük Oyun’a ışık tutan bu yazı dizisini dikkatinize sunuyoruz. (Birinci bölüm burada) Editör Stratejik Güvenlik ve Potansiyel Tehdit Unsuru Olarak LOZAN :  İkinci Dünya Savaşından sonra muzaffer devletler, Almanya’yı işgal etmiş, orada bulundukları süre zarfında kendilerine göre yeni ve […]

Geldikleri gibi gitmediler I: Lozan’ı anlamak »

Ülkelerin kaderlerini belirleyen, uluslararası antlaşmalar tarih boyunca tartışılır olmuştur. Ülkemizde ise, sınırlarımızı ve kaderimizi belirleyen Lozan antlaşması; bırakın tartışmayı, sorgulamak ve hatta en küçük menfi görüş bildirmek bile cesaret isteyen konulardandır. Çünkü her an yobaz, irticacı, işbirlikçi ve vatan haini gibi yaftalarla karşılaşmayı göze almak durumundasınızdır.   Çünkü, Lozanda verilen tavizlerin ve taahhüdlerin yalnız hesabını […]

İsrail bir boşluğu dolduruyor! »

www.geliboluyuanlamak.com Gazze bir asır önce Osmanlı toprağıydı. İstanbul ne kadar Osmanlı ise Gazze’de o kadar Osmanlıydı. Ne zaman Gazze adını duysam adeta mini bir Çanakkale olan 1. ve 2. Gazze Muharebelerini , Ali Muhtar tepesini, Çanakkale’deki  başarılarını Gazze Muharebelerinde de tekrar eden birliklerden 125. Alay’ı hatırlarım… Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı sırasındaki başbakanlarından Said Halim […]

İsrail bir boşluğu dolduruyor! »

www.geliboluyuanlamak.com Gazze bir asır önce Osmanlı toprağıydı. İstanbul ne kadar Osmanlı ise Gazze’de o kadar Osmanlıydı. Ne zaman Gazze adını duysam adeta mini bir Çanakkale olan 1. ve 2. Gazze Muharebelerini , Ali Muhtar tepesini, Çanakkale’deki  başarılarını Gazze Muharebelerinde de tekrar eden birliklerden 125. Alay’ı hatırlarım… Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı sırasındaki başbakanlarından Said Halim […]