RSS Feed for LisanCategory: Lisan

Kelime / Word / Mot / λέξη / كلمة »

Ne değildir? Mânâların içine hapsedildiği küçük kutucuklar değil. İnsanların birbirini anlamasını sağlayan araçlar değil. Nedir? Kelimelerle konuşan insan havanın direnciyle yavaşlayan kuş gibidir. Hava sayesinde uçar ama hızlanmasını engelleyen de havadır. Neden? Kelimeler, hatta dilbilgisi kuralları bir soyutlamadır; mânâlar arası farkların tecrid edilmesine muhtaçtırlar. Zira gerçekte yaşanan her his, her eylem, öznenin nesneler ve fiillerle kurduğu […]

Derin Lügat / Başlarken »

İslâm ülkelerinin işgal edilmesi kadar acı olan bir şey varsa o da lisanımızın tahakküm altında olması. Özgürlük, adalet, bilgi, hak, inanç, vicdan gibi hayatî önemi olan kelimelerimiz dahi Batı’nın işgali altında. Alıp satma serbestliği ile iyi, güzel, doğruyu seçme hürriyetini ayırd etmek zorlaştı. Akıllara tahakküm kuran pozitivizm herşeyi o kadar eşyalaştırdı ki aşk ile cinsellik […]

Her zaman haklı çıkma sanatı / Arthur Schopenauer »

Ölmek aklı kullanmaktan kolaydır “… En çok kabul gören önyargılar, halk üzerinde baskı kurmak için en kullanışlı olanlardır. Aristoteles’in dediği gibi α μεν πολλοις δοκει ταντα γε ειναι φαμεν[1], yani çoğunluk tarafından desteklenen fikirler gerçek gibi görünür. İnsanlar koçun peşinden giden koyunlara benzerler. Onların gözünde ölmek aklı kullanmaktan daha kolaydır. “Kamuoyu” dediğimiz fikir aslında 2-3 […]