RSS Feed for İslâm ve Eko-Politik (Kaynak)Category: İslâm ve Eko-Politik (Kaynak)

Big Data çağında İslâmî devlet olur mu? »

“… Padişahın haftada iki gün divan-ı mezâlime oturup, mazlumun hakkını zalimden alarak ona vermesi, konuyu aracısız bir şekilde tebaadan bizzat kendisinin dinleyip ona hükmetmesi gerektir. Nispeten önemli olanlar yazılı olarak kendisine arz edilmeli ve hükümdar bu meselelerin her birinin neticelerini de kâtiplere yazdırması lazımdır. Cihan hükümdarının haftada iki gün haksızlığa ve gadre uğrayanları huzuruna çağırıp […]

İslâmî devlet olur mu? »

Bütün –izm’ler ölülerin dirilere hükmetmesidir. İslâmizm, komünizm, liberalizm, kemalizm… Bir zamandaki siyaset tarzı başka bir zamana dayatılamaz. İslâm âlimlerinde bir –izm var mı? Nasihatü’l-mülük, Umdetü’l-mülük, Tuhfetü’l-mülük, Zahiretü’l-mülük, Enisü’l-mülük, Kitabu’s-siyase, Rumuzu’l-kenz… Asr-ı Saadet’te veya Osmanlı, Selçuklu, Endülüs’te, İslâmî mânâda siyaset felsefesi bir ideoloji arayışı mıdır? Hayır. Yok. Katı, tepeden inmeci metinler yok karşımızda. Toplumu proletarya, burjuva […]

Devlet ve Aile Âhlakı / Kınalızade Ali Efendi »

‘Üstün olanı ilk kısmıdır. Zira korunması, sağlamlığı ve devamı umumiyetle vardır. Bu cins binaların da üstün olanları vardır. Binası sağlam, her zaman yıkılmaktan emin, tavanı yüksek, kapıları geniş, açıklık, her mevsimine münasip ve uygun yeri bulunur. Her şehirde faydalı hava ne taraftan gelirse o taraf kapalı olmaz. Erkeklerin yerinden başka kadınlar için de yerler vardır. […]

İslamî Bankacılık için yeni bir yasa gerekli mi? »

Türkiye’de “Katılım Bankacılığı” olarak bilinen bankacılık türü tüm dünyada “Faizsiz Bankacılık” (Interest-free Banking) veya “İslami Bankacılık” (İslamic Banking) olarak isimlendirilmekte. Bu bankalar Türkiye’de 1980’li yıllarda ilk kurulduğunda “Özel Finans Kurumları” adını almış ve daha sonraki süreçte çeşitli yasal düzenlemelerle 2006 yılından itibaren “Katılım Bankacılığı” ismiyle anılmaya başlanmışlardır. Bu açıdan “Faizsiz Bankacılık”, “İslami Bankacılık” ve “Katılım […]

Âlimler, âlimcikler ve Münâfikûn Sûresi »

  Medine’de inmiştir; 11 (onbir) âyettir. Münafıkların davranışlarından söz ettiği için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla. 1. Münafıklar sana geldiklerinde: Şahitlik ederiz ki sen Allah’ın Peygamberisin, derler. Allah da bilir ki sen elbette, O’nun Peygamberisin. Allah, münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bilmektedir. 2. Yeminlerini kalkan yapıp Allah yolundan yan çizdiler. Gerçekten onların […]