RSS Feed for Anayasa DeğişikliğiCategory: Anayasa Değişikliği

Yine AKP, yine AKP, ya sonra? »

Okan Kemal 12 Haziran günü yine seçim var. Henüz resmen karar alınmadı; önümüzdeki günlerde alınır. Ama bu tarih muhtemelen değişmez. Zira okulların kapanmasından sonraki Pazar’a denk geliyor. İnsanlar tatile çıkmadan oylarını kullanabilecekler böylelikle; 2007 Temmuz’undaki sıkıntılar yaşanmayacak.  Seçim yapılıyor yapılmasına da hemen hiçbir yerde bir heyecan emaresi ya da coşku yok. Sonuç dünden belli zira. […]

Davetlisiniz: Demokratik Anayasa Arayışları, Bekir Berat Özipek »

Risale-i Nur Enstitü bünyesinde gerçekleştirilen “2010-2011 Pazar Seminerleri”nin 4. sünün konuğu Bekir Berat Özipek. İsanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi olan Özipek, demokratik anayasa hakkında görüşlerini bizlerle paylaşacak. Ülkenin gündemini uzunca süredir meşgul eden anayasa tartışmalarına demokratik

Anayasa Sohbetleri 8 – Eğitim konusuna devam »

Agos‘ta çıktı. MADDE:  Kamu okulları, Yerel Yönetim tarafından kurulur ve yönetilir.   Maksat ne? Kamu eğitimini merkezi sistemin ölü sıkletinden kurtaralım. Okul üst yönetimini, hizmet alan ailelerle daha yakın diyaloğa girebileceği bir boya indirelim. Ayrıca yerel koşullara göre az veya çok farklılaşan eğitim modellerinin ortaya çıkmasını teşvik edelim ki çeşit olsun, rekabet olsun, yeni fikirlere […]

Anayasa Sohbetleri 7 – Eğitim »

 3 Aralık 2010 tarihli Agos‘ta çıktı. Silahlı Kuvvetler malum. Yargının da bu memlekette neye hizmet ettiği iyi kötü anlaşıldı, o konuda da epey fikir üretilmeye başlandı. Ama cehennemin üçüncü atlısından henüz gereği gibi söz eden pek yok.  Okullardaki Atatürk köşeleri kaldırılmadan

Anayasa Sohbetleri 6 – Eşitlik »

Agos‘un 26 Kasım 2010 sayısında çıktı. MADDE: Tüm vatandaşlar yasa önünde eşittir. Kamu görevlileri vatandaşlar arasında din ve mezhep, dil ve lehçe, ırk, etnik kimlik, sosyal sınıf, felsefi görüş ve yaşam tarzı nedeniyle ayrım yapamaz ve ayrım yapmayı savunamaz.  Çözmeye çalıştığımız problem şudur:  Senin ders kitapların, resmi propaganda broşürlerin, valilik web sitelerin, turistik tabelaların, Atatürk […]

Anayasa Sohbetleri 5:Yerel Yönetime devam »

[Agos’ta yayınlandı] Küçük Neden Güzeldir  Yerel yönetimi güçlendirmek neden iyidir? Teorik sözleri bir yana bırakıp bu ülkenin tarihinden bir örnekle anlatmaya çalışayım. Olayı daha önce bu yönden düşündüğünüzü hiç sanmıyorum. (Ankara’nın Doğusundaki Türkiye kitabımda

Anayasa Sohbetleri 4:Yerel Yönetim »

[Agos’ta yayınlandı] Yerel Yönetim Federal sistem Türkiye’de olmaz, onu bir kere geçiniz. Federasyon yapmak için federe birimlerin şöyle üçyüz beşyüz senelik bir geçmişi, bağımsız kimliği, geleneği vs. olması lazım. Federe birim varlığını ve meşruiyetini merkezi yönetimden almaz; kendi başına zaten varolan bir organizmadır. Ezelden gelen yetkilerinin bir kısmını kendi rızasıyla merkeze devreder. Var mı Türkiye’de […]

Anayasa Sohbetleri 3: Din konusuna devam »

[Agos’ta yayınlandı] Geçen haftaki din işleri yazım üzerine gelen itirazlar tahmin edebileceğiniz gibi. Bir, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi laikliğe aykırı bir kuruluşu neden lağvetmiyoruz? Lağvetmiyorsak neden diğer din ve mezhepleri de içerecek demokratik bir şekle sokmuyoruz? İki, farklı din ve mezheplere nüfuslarıyla orantılı kamu bütçesi ayrılacaksa o nüfusu kim neye göre sayacak? İnsanların kimliğine gene […]

Anayasa Sohbetleri 2: Din »

[Agos’ta yayınlandı] Ne anlam ifade ettiği artık belli olmayan “laiklik” kelimesine bence Anayasada yer verilmemelidir. “Ay şekerim bu Müslümanlar da çok oluyor artık” dışında bir anlamı kalmış mıdır bu terimin? Sanmıyorum. Öyleyse at. Taze bir şey söyle. Mesela: MADDE: Kamu hizmetinde herhangi bir din veya mezhebe ayrıcalık tanınamaz. Toplumca tanınan din ve mezheplerden herhangi birinin […]

Anayasa Sohbetleri 1: Dil »

[Agos’ta yayınlandı] MADDE: Ulusal Dil Türkçedir. Yeterli düzeyde Türkçe bilmeyen kimse orta öğrenim diploması alamaz. MADDE: Herhangi bir dilin yazılı ve sözlü kullanımı ile bu dilde yayın yapma ve eğitim verme özgürlüğü kısıtlanamaz. Bundan beş on yıl öncesine dek sanırım işin ideali bu iki maddeden ibaretti. Basit, net. Bir kere, bütünleştirici bir dilin olması lazım […]