Author Archive

Kürt Açılımının Siyasal, Sosyolojik ve Uluslararası Boyutu »

 Hükümetin Kürt açılımı beklendiği gibi siyasal arenada liderler tarafından oldukça sert tartışılıyor. Esasında ortada tartışmayı andıran bir fikir münasebeti de yok, tartışmadan çok tavır alma da diyebiliriz. Siyasi platformdaki bu ön tavır gayet tahmin edilebilir bir durumdu. Çünkü yıllardır bu yaradan akan kana ekmek banan bir partiden ve hemen hemen Türkiye’nin her ciddi sorununda olduğu gibi […]

Allah seni star etsin, Amin. »

Kürt Açılımını Diyarbakır’dan İzlemek Yıllardır Türkiye’nin kanayan yarası Kürt sorunu, bir yandan toplumsal önyargıları körükleyerek ayrışmayı derinleştirmekte diğer yandan da Türkiye’yi içte mevcut sorunlarla enerjisini kaybettirerek uluslar arası boyutta kabuğunu kırmasına mani olmaktadır. Hükümetin bu konudaki çözüme yönelik son çıkışını sorunun aktörlerinden biri olan Diyarbakır’dan izledik. Ankara’yı Diyarbakır’dan izlemenin, Diyarbakır’ı Ankara’dan izlemekten gerçekten çok farklı […]

Yasaklı Bir Filmin Anlattıkları »

“Büyük Adam Küçük Aşk” Türkiye, son 40 yıldır yaşadığı terör sorunu sebebiyle toplumda tohumları ekilmiş önyargılarla boğuşuyor. Toplumda kamplaşmalara, zıtlaşmalara ve hatta kavgalara sebep olan bu önyargıların altında yatan en büyük neden ise karşılıklı anlayışsızlık… Bu sorun ise kendini en çok Türk – Kürt ayrımında gösteriyor. Bin yıldır aynı coğrafyada aynı değerleri paylaşan Türkler ve […]

Asrın Davasını Tanımlamak »

Türkiye, muasır medeniyet serüveninde tarihi bir dönemeci doğum sancılarıyla geçiriyor. Karanlığın en çok bastırdığı saatler, güneşin doğacağı zamana en yakın olandır. Türkiye, bu tan vaktini yüz elli yıldan fazla geçmişi olan siyaset ve bürokrasideki kemikleşmiş ve kokuşmuş yapısını ve vesayet zincirlerini kırarak aralama çabasında… Bu sebeple sürecin asrın davası olarak tanımlanmasının çok manidar olduğu

Normalleşiyor muyuz?(2) »

Cumhurbaşkanlığı seçimine yakın ve ardından yapılan yorumlarda milletle devletin barışması hususu çok kez vurgulanmıştı. Çevre-merkez paradigmalarıyla yapılan analizlerde bundan böyle Çankaya’nın dolayısıyla da Ankara’nın kapılarının Anadolu’ya açılacağı söylenmişti. Görünürde haklılık payı taşıyan yorumlardı ancak gerçekler sadece gördüklerimizden ibaret değildir. Sahneye vuran gölgeleri bir kenara bırakıp asıl aktörlere odaklandığımızda

Normalleşiyor muyuz? (1) »

      Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz bir hususla başlayalım yazımıza; bundan yıllar sonra torunlarımızın okuyacağı siyasi tarihimizde modernleşme süreci içerisinde ayrıca yer alacak normalleşme hikâyemizde yaşadığımız şu günler belki de en belirgin kırılma noktasını teşkil ediyor. Bu hikâye içtimai içerikte, bir o kadar da toplumla siyasetin adımlarını uydurma sürecinden ibaret… Yani milletimizle devletimizin barışma, siyasetin normal eksene […]

Kültürler Atlası Anadolu’nun Rüyası »

Dünya insanlık tarihinin başlangıcından bu yana bir kültürler atlası olmuştur. Tarih boyunca kültürlerin birbiriyle olan ilişkisi yerelden evrensel değerlere doğru süzülme ile gerçeklemiştir. Son iki asırda ise siyasi, sosyal ve teknolojik gelişmeler kültürler arası etkileşimi tarihte hiç olmadığı kadar artırmış, devletlerden bireye kadar hissedilebilir ölçüde bir hareketlilik sağlamıştır. Tabi Fransız Devrimi’nin etkileriyle bu durum terazinin […]

Kendimize Dair »

Politik ve hatta genel kültüre dair az çok bilgi birikimine sahip bir vatandaşın aleni bir şekilde fark edebileceği gibi genç Türkiye’nin kuruluşundan beri çekdiğimiz normalleş(e)me(me) sancımız son yıllarda doğum sancısı ve diğer taraftan gaz sancısıyla son velveleli haline ulaştı ve bu haliyle siyasi arenadaki mücadele erkler arası çatışmaya dönüşmesi ile 21. yüzyıl tarihine bir ironik […]

Amaç-Araç Ekseninde Anayasacılığımız »

Anayasacılık Anayasal devletin vazgeçilmez unsurlarından biri olan “hukukun üstünlüğü”, demokratik ülkelerde meşruiyetin temelini oluşturan “milli irade” ve “insan hakları” arasındaki dengeyi sağlanmakla birilikte otoritenin egemenliğinin sınırlandırılması için hayati önem taşır.(1) Anayasacılığın temeli de özgürlükleri otoriteye karşı korumaktır. Anayasa kavramı, Magna Carta’nın tarihi açılımı olarak devam eden süreçte otoritenin baskılarına karşı bir tepki arz eden kısıtlayıcı […]

Başörtüsü Neden Serbest Olmalı? »

Aslında bu sorunun, temel hak ve özgürlükleri sağlamakla meşruiyetini sağlayan Anayasal bir devlette sorulması çok abes kaçıyor. Fakat elit vesayetin, rejim muhafızlığı yaptığı Türkiye’de, hukukun lastik gibi çekiştirilmesi “Anayasal Devlet”ten çok yalnızca “Anayasalı Bir Devlet”ten bahsetmek mümkün… Aslında bu açıdan sorunun yönelişi de gerçekte”neden yasak olsun ki!” olmalıydı. Demokratik bir devlet meşruiyetini temel hak ve […]