Author Archive

Feminizm ve Eril Tahayyül »

Dünya feminist hareketinin tüm hedeflerinin gerçekliği ve gerçekleşebilirliği gözden geçirilmeye ve sorgulanmaya muhtaç.. Siyasal, sosyal, ekonomik kazanımlara ilave olarak tıp sanayindeki baş döndürücü gelişmelerin kadınlara ne kazandırdığı ve ” kadın kimliği”ni nasıl dönüştürdüğü yeniden gözden geçirildiğinde “büyüsü bozulmuş” modern zamanların kadın kategorisini, mistik zamanlara oranla çok daha baskıcı ve ekonomik kategorilere indirgeyerek kurguladığını/tanımladığını görmek mümkün. […]

Kürt Milliyetçiliği, Ermeni Milliyetçiliği ve Osmanlı »

Sultan Abdülhamit dönemi  Kürt şair Heci Qadir Koyi (ölm. 1897) aşağıya alıntılayacağımız şiirinde, modern Kürt milliyetçiliğin ilk örneği sayılabilecek milli bir duyarlılık ile, 19. yüzyılın son çeyreğinde Kürdistan’ın Ermenistan olması korkusunu dile getirmiştir. Kürdistan’ı bağımsız bir devlet olarak birleştirmeye girişen Şeyh Ubeydullah ise buna izin vermeyeceğini belirtmiştir. Berlin anlaşmasından sonra hem Osmanlı hem de Kürtler […]

Marxistlerin Korkusu »

Michel Foucault, düşüncelerini ortaya koyarken kendi dönemindeki tüm Fransız entelektüelleri gibi zamanının en güçlü düşünce akımı, Sartre’a göre  aşılmaz bir kale, olan  Marksizm ile yüzleşmek zorunda kalmıştır. Hatta ilk çalışmalarında “baskıcı iktidar kuramı”nda olduğu gibi Marksizmden etkiler bile görülebilir. Foucault, tarihsel maddeciliğin temel kavramları olan “altyapı” ve “üstyapı” kavramalarını kabul etmez. Onun anlayışında bir ağ […]

İsrail, Tehlikeli Barış ve Sürekli Savaş »

İsrail, Tevrat’a geçen peygamber Micah’ın hayal ettiği, kılıçların sustuğu, bir huzur ülkesi değil; ” onlar kılıçlarından saban yapacaklar, mızraklarından da orak; ulus ulusa karşı kılıç çekmeyecek savaş nedir bilmeyecekler. Fakat her insan kendi bağında bahçesinde oturacak ve kimse onu korkutmayacaktır.” (Micah, 4:3-4) “Bir savaş kazandığınızda, halkınız birleşir ve sizi alkışlar. Barış yaptığınızda ise, halkınız gücenir […]

Yahudi Teolojisi, Siyonizm ve İsrail »

İsrail’i politik bir  proje olarak tasarlayan ve var eden  Siyonizm,  modern milliyetçi/ırkçı  politik bir ideoloji ve projedir.  “Vatansız Yahudi halkı için bir ulusal yurdun kurulması” amacı ile uygulamaya konulan bu  proje, İsrail’i vücuda getirmiş olmakla beraber tamamlanmış değildir. Seküler olmakla beraber siyonizmin, yapısal olarak, Yahudi teolojisinden etkilenmesi kaçınılmazıdır.  Siyonizm “gramer” ise bu gramerin “sentaks”ı ve […]

Gazze’de Zulüm Şenliği »

Ortadoğu siyasetinin kâbesi Filistin’in Gazze kesimi yeniden İsrail’in saldırı altında ve yüzlerce ölü var. Büyük bir hapishaneye dönüştürdüğü Gazze’yi ve habire vuruyor ve aşağılıyor İsrail gardiyanı.. yakıyor, yıkıyor… Gazze halkını açlık, sefalet, korku, sürgün ve ölüm ile terbiye ediyor İsrail. Nazilerden öğrendiklerinin, gördüklerinin daha kötüsünü Filistinlilere uyguluyorlar kendi cellatlarının işbirliği ile… Deir Yasin, Sabra ve […]

Üç Tarz-ı Siyasetin Üç Tarz-ı Kürdü »

Genç Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş döneminde uluslararası statüye kazandırdığı vatan sınırları içinde, yüzü batıya dönük bir ulus/hayali cemaat inşa/icat etmeye çalıştı. Kendi seküler cemaatini, Türk ulusunu, bir bedene kavuşturma ameliyesine girişti ve bu amacı gerçekleştirmek için tüm ideolojik aygıtlarını seferber etti. Bunların yetmediği yerde Türkleştirme işlemleri silah ve süngü ile

Toplum, Bir Kurtarıcılar Cehennemidir »

Topraklarımız kahraman yetiştirme konusunda hiçbir ülkeye nasip olmayacak kadar münbittir. Bizimkiler, bilmem hangi nasipsizlerin kahramanlarını kim bilir kaça katlar. Onun için saymaya kalkışmayın altından kalkamaz, nafile nefes tüketir, yorulursunuz.    Tüm kahramanlarımızı varlık sebebi ise, içlerinden coşku halinde dışarıya taşan, insanlarımızı ve vatanımızı daim içinde bulundukları cehennemden/karanlıktan kurtarma güdüsüdür! O kadar çok kurtarıcımız var ki… […]

Pornografi Nasıl Sanat Oldu? »

Kendisine ait  “Profesör Unrat” romanının “Mavi Melek” isimli sinema uyarlamasını izleyen Heinrich Mann,  film hakkındaki düşüncesini  ironik bir üslupla şöyle  dile getirir; “benim kafam ve bir artistin bacakları!”   Mann’ın  yüzyılın ilk yarısına ait bu yargısı/analizi bugün için toplumsal hayatın her alanına sızan pornografinin nasıl olup ta bu kadar yaygınlık ve hatta saygınlık kazandığının ve […]

Otomobil, İktidar ve Cinsiyet »

Modern ikonlar olan arabalar, hareketli simgeler olup “asri yaşam”ın anlamını en “hızlı” şekilde temsil ederler. Bu “mekanik binekler” aynı zamanda bir biriyle uyum içinde olan çok sayıdaki parçanın birlikteliği ile modern teknolojiyi stilize ve idealize eden hareketli modellerdir. Bugün, saygın bir kimlik/statü taşıma yollarından biri de araba sahipliğidir. Günümüzde “olmak” sahip olmak demektir. Bir çeşit […]