Author Archive

Öteki / Fyodor Dostoyevski »

“Sanatın en büyük ve en heyecan verici anlamı insanı hayatın ezdiği kişilerde görmesi veya insani büyüklüğü unutulmuş, küçük insanlarda araması; diğer bir ifadeyle ulvi ve aynı değerde olan insan ruhunu her beşerde keşfetmesinde yatmaktadır.” (Alija İzzetbegoviç) Geriye dönüp yaptığım okumaları gözden geçirdiğim vakit Alija’nın bahsettiği bu “ insan ruhunu her beşerde keşfetmek”, “insani büyüklüğü küçük […]

Aşkın Metafiziği / Arthur Schopenhauer »

Arthur Schopenhauer, Aşkın Metafiziği isimli analiz-tezinde kadın ve erkeğin yapısında bulunan farklılıkları, ilişkilerinin temelinde yatan cinsiyet güdüsünün ilişkide ki rolünü açıklamaktadır. Arthur Schopenhauer’ïn felsefesinin temel kavramı irade kavramıdır. Bahsedilen cinsiyet güdüsü irade tarafından şekillenir. İradenin hedeflediği amaç ise gelecek jenerasyonun mükemmel bir şekilde oluşumudur. Kitabın birinci kısmı kadınlara dair saptamaların yapıldığı bölümdür. Bu bölümün başlangıcında […]

Kendine Ait Bir Oda / Virginia Woolf »

Kadın hareketinin klasik eserlerinden biri olan Kendine Ait Bir Oda eseri, Virginia Woolf’un 1929 yılında kaleme aldığı ve onaltıncı yüzyıldan bu yana kadının toplum içerisindeki konumunun incelendiği bir kitap. Kitap içerisinde rastladığımız ilk bulgulardan biri onaltıncı yüzyıl toplumunda kadının varlığına yönelik yapılan yorumlar. Bir kişiliğinin dahi olmadığını savunan düşünürlerin mevcut olduğunu düşünürsek, kadın burada bir […]

Mrs Dalloway / Virginia Woolf »

Eğer kitap okumanın yegâne amacı ne diye sorulacak olursa hiç tereddüt etmeden kafayı tamamen karıştırmak ve bu karışıklık içinden bir düşüncenin meydana gelmesini sağlamak diyebilirim. Bu sancılı bir süreçtir. Çünkü insan doğası gereği bencildir ve sınırları aşan bir durum olursa tahammülsüzdür. Bu yüzden aynı düşünceye sahip insanların arasında mutlu olmaya alışmıştır. Hayatının her alanına yansır […]