Author Archive

Söz Bir Yelpazedir / Senail Özkan »

‘Hiçbir şey söylemeyen birisi, o anda sükût etmeğe muktedir olmadığını da göstermiş olur. Sadece hakiki konuşmada gerçek sükût mümkündür, diyor Heidegger ve ekliyor: Sükût edebilmesi için varlığın, söyleyeceklerinin olması lazım gelir. Yani söz önemini sükûtun derinliğinden alır, çünkü sükût ‘iç’in arındırılması’, içimizdeki kargaşanın giderilmesi demektir.’ ** ‘Kierkegaard der ki, ‘ Sadece önemli bir ölçüde sükût […]

Çürümenin Kitabı / Emil Michel Cioran »

 ‘Tanrı: Ürküntümüzün üzerine dosdoğru düşüş; hiçbir ümide kanmayan arayışlarımızın ortasına yıldırım gibi inen selâmet; tesellisiz kalmış ve zaten teselli edilmek de istemeyen kibrimizin dolambaçsız bir biçimde geçersizleşmesi; bireyin kızağa çekilme yolunda ilerlemesi; endişe noksanlığı yüzünden ruhun işsiz kalması… İmandan daha büyük bir feragat var mıdır? İman olmadığından sonsuz sayıda çıkmaza girildiği doğrudur. Ama hiçbir şeyin […]

Düşünmek Ne Demektir? / Martin Heidegger »

   ‘Bilim düşünmez.’ ** ‘Şöyle söylemiştik: İnsanın hâlâ düşünmemesinin sebebi, asıl düşünülmesi gereken şeyin kendisinden yüz çeviriyor olmasıdır, düşünmemesinin biricik sebebi asla, insanın düşünülmesi gerekene yeterince yönelmemiş olması değildir.’ **  ‘Oysa dinî olan asla mantık ile bertaraf edilemez, bu daima ancak Tanrı’nın uzaklaşmasıyla mümkündür.’ ** ‘Güzel, hoşumuza giden değil, bilakis hakikatin marifetine tabi olandır.’ ** […]

Burukluk / Emil Michel Cioran »

‘Kendi mezartaşını yazan bir yerkürede, terbiyeli cesetler gibi davranacak kadar ağırbaşlı olalım.’ ‘Fizik ile psikolojinin doğmalarından epey evvel, acı maddeyi parçalıyordu; keder de ruhu…’ ‘Şiir adına lâyık bir şiir, kader tecrübesiyle başlar. Bir tek kötü şairler özgür’dür.’ ‘ Yokolma krizlerine, hiçlik içinde soluksuz kalmaya, bir tükürüğün içindeki ruhtan başka bir şey olmamanın dehşetine karşı, umumî […]

Genç Türkiye İnşa Edilirken / Ernst A. Egli »

 ‘Sultanın son teşrifat(protokol) nazırının oğlu olan bir arkadaşıma benim bir duyurumu Türkçeye çevirmesini rica etmiştim. Bana gururla verdiği çevirisini okuyunca çok tuhaf buldum ve bizim okulda estetik konusunda ders veren Ahmet Haşim’e verdim. Haşim, bana yazıyı geri verirken bunu kesinlikle Türkçe olmadığını, ancak otuz yıllık bir mezardan kalkan birinin bunu yazabileceğini söyledi. Böylece arkadaşımın çevirisi […]

Yeterlerinize Yeter! »

Bir süredir zihinlerde devinen fikirler zikredilmeye başladı. Necip ülkemizin kültürel iktidarlarıyla ilgili sorunları dillere pelesenk oldu. Sonra mı? Karşı devrim! Şaşırtmadı oysa. Kendi çocuklarını daha önce yediği gibi tekrar tekrar yedi ve devam ediyor. Ülkemizin önemli sinema düşünürlerinden biri ve önemli bir şairi isyan etti. Bütününü takip edemedim, karşı cevap geldi mi, geldiyse ne dediler […]

Devlet ve Aile Âhlakı / Kınalızade Ali Efendi »

‘Üstün olanı ilk kısmıdır. Zira korunması, sağlamlığı ve devamı umumiyetle vardır. Bu cins binaların da üstün olanları vardır. Binası sağlam, her zaman yıkılmaktan emin, tavanı yüksek, kapıları geniş, açıklık, her mevsimine münasip ve uygun yeri bulunur. Her şehirde faydalı hava ne taraftan gelirse o taraf kapalı olmaz. Erkeklerin yerinden başka kadınlar için de yerler vardır. […]

Atina Anlaşması / Le Corbusier »

‘Sonra makine çağı gelip çattı ve böylece, değişmez olduğu zannedilen bin yıllık bir ölçüye, insan adımının hızına, halen gelişmekte olan başka bir ölçü, mekanik araçların hızı eklenmiş oldu.’ […] ‘Makine çağının başlaması, insanoğlunun davranış biçimlerinde, yeryüzü üzerindeki dağılışında ve girişimlerinde son derece büyük bozukluklar meydana getirmiştir; makineleşmenin sağladığı hız yüzünden, şehirlere yönelik dizginlenemeyen göçlerden ileri […]