Author Archive

Kürt Çözümü Alevileri CHP’den kurtarabilir mi? »

Twitter: @mehmtalaca Cumhuriyet ideolojisinin artığı olarak günümüze taşınan Kürt ve Alevi sorunlarının geri planında tekçileştirme anlayışı yatmaktadır. Zira yaratılan Türk üst kimliği Kürtleri, İslam ortak kimliği Alevi ve gayrimüslimleri dışlarken; Türk-İslam sentezi ise hepsini topluca dışlamıştır. Türkiye Kemalist ideolojiyle cumhurileştikçe, Kürtler hak taleplerinde sertleşmiştir. PKK bu sertleşmeden yararlanarak çabuk mobilize olmuş ve Benedict Anderson’ın milliyetçilik […]

Öcalan Çözüm Sürecinde Alevileri Unutur mu? »

Türkiye siyaseti cesur adımlar atarak bugüne dek hiç olmadığı kadar şeffaf ve dirençli bir politikayla Kürt sorununun çözümünde Abdullah Öcalan’ı muhatap alarak zor ama umut verici bir yola girdi. Abdullah Öcalan’ın, Newroz mesajındaki İslami vurgular sürecin çözümüne çarpan etkisi yapacak olsa bile şüphesiz gerek PKK gerekse Kürt siyasi hareketi içerisinde ciddi bir rahatsızlığa neden oldu/olacak. […]

Barıştan Sonra Korucular Barışı Korur mu? »

Türkiye kararlı ve dik bir duruşla bir asırlık sorununu çözme çabasında. Bu süreçte toplumun rahatsızlık çeken kesimini tatmine yönelik bazı taktik adımlar atılsa da genel itibariyle sürecin düzgün işlemesi için yoğun bir dikkat sarf ediliyor. Sorun bakımından tüneldeki ışık netleşse de yolun bir çok engelle dolduğu bu dönemde Kürtlerin yıllarca çiğnenmiş onuru tevdi edilmeye çalışılırken, […]

Kötülüğün Sıradanlığı: Adolf Eichman ve Raci Tetik »

İşkence, zulüm, katliam itaat ve fikirsizlikle geçiştirilebilir mi? Darbe tarihimizin ağır günlerinde masumlara çektirilen acılar ‘biz emir kuluyduk’ ifadeleriyle affedilebilir mi? Sahi itaat insan olma olgusunu yok eder miydi? Veya özgür düşünmeyi mi engellerdi? Nazi Almanya’sında Yahudilerin gettolara ve toplama kamplarına nakil edilmesinden sorumlu Otto Adolf Eichmann 11 Mayıs 1960’ta Arjantin Buenos Aires’te Mossad tarafından […]

Barbarlıklar Çatışması / Gilbert Achcar »

Bir 11 Eylül’den Diğerine 11 Eylül 1990 günü, ABD’nin 41. Başkanı George Herbert Walker Bush, Kongre’nin birleşik oturumu önünde tarihsel önem taşıyan bir konuşma yapıyordu. Bu konuşmanın aynısı 11 yıl sonra yine yapılacaktı bu kez oğlu tarafından… Casper Weinberger’in, “ABD adına dış ülkelere birlikler göndermeden önce daima Amerikan halkının ve onun Kongre’de seçilmiş temsilcilerinin desteğini […]

Kendini devrimci yetiştirmek / Ali Şeriati »

HÜR “Hüsran veya kurtuluşu seçmekte olan insan” Hür, bütün durumlarda hürdür. Başına bir zorluk, sıkıntı ve bela geldiğinde, yani zamanın balyozu ona bir darbe indirdiğinde, başını sabırlı bir örs yapar. Başına musibetler isabet etse, boynuna esaret zinciri vursalar ve kolaylıkların yerini zorluklar alsa; o, yine kırılamaz, yenilemez ve yolundan döndürülemez. Bütün bu durumlar içerisinde de […]

Kürt Meselesi İslamcıların Turnusolu değil mi? »

Devlet iktidarıyla bir anlam kazandığını ifade eden İslamcılık, bir tür dünyevi siyasal İslam davası tahayyül eden ideolojik bir düşüncedir. Her ne kadar klasik İslam düşüncesine atıfta bulunsa da İslamcılık, modern siyasal bir ideolojidir. İslamcılık, İslam’ın hükümlerinin uygulanması ve dünyanın tarihsel ve toplumsal durumda İslam’a göre düzenlenmesi ideali ise bu ideolojinin yaşadığımız dünyada yerinin ne olduğu […]

Amerikan Rüyası Neydi, Ne oldu? »

“Tarihsiz” diyerek durmadan lanetlediğimiz ülke nasıl oldu da sömürge halinden dünyaya hâkim bir güç haline geldi? Bu durumun sebeplerini saptayabilmek için Amerika’nın tarihi gelişimini incelemek gerekmektedir. Keşifler çağında çoğu yer gibi bu topraklar da kâşiflerin, denizcilerin uğrak yeri olmuştu. Gelenler toprakların çok verimli olduğunu görüyor ve faydalanmak istiyordu. Böylece buraya “yeni dünya” dendi. Yeni dünyada […]

“Öteki” ve “Beriki” Arasında Kalmak »

Kimlikleşme genel olarak kültürel kodlar üzerinden şekilleniyor olsa da daha çok siyasal ve toplumsal örgütlenme biçimlerinin ortaya çıkması ile beraber “görünür” ve “etkili” olmaya başlamıştır. Kimlikleşmenin kendisini en iyi ifade ettiği toplumsal örgütlenme biçimi “ulus”, milliyetçilik ideolojisi ile yakından ilişkilidir. Özellikle, modern dönem sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik ilişiklerin bir ürünü  olan ulus olgusunun, kendisini […]

Anayasa Tarihimiz : Siyaset ayak takımının işi değildir! »

  Türkiye, 1877’de payitahtında meclis toplayan, 1946’dan sonra bir derece çok partili yaşamı benimseyen, 1950’de iktidarı seçimle başka bir partiye bırakan siyasi geleneğin mirasçısı olmasına rağmen; 1877’den beri bir türlü toplumun üstünde mutabık olduğu bir anayasa yapamadı. Peki böyle bir mirasçı neden hala anayasa tartışması yapıyor?  1876 yılında başlayan anayasa geleneğimize bakıldığında adeta bir anayasa enflasyonu ile karşılaşıyoruz. […]