Archive for March, 2016

Kötülüğün Sıradanlığı / Hannah Arendt »

Meseleye biraz daha yakından bakarsak, hâkimlerin bütün bu duruşmalarda salt korkunç fiiller temelinde gerçekten karar verdiklerini kolaylıkla fark ederiz. Başka bir deyişle, hâkimler sanki serbestçe karar verdiler ve kararlarım az çok ikna edici bir biçimde meşrulaştırmaya çalışmak için aslında standartlara veya yasal emsallere pek dayanmadılar. Bu durum Nürnberg’de zaten aşikârdı -hâkimler bir taraftan, bütün diğer […]

Tarihsel Kapitalizm / Immanuel Wallerstein »

“Tarihsel kapitalizmde işçiler gitgide daha çok proleterleşmiştir” önermesi yeni olmadığı gibi, hiçbir şaşırtıcı yanı da yoktur. Proleterleşme sürecinin üreticilere getirdiği yararlar bol bol belgelenmiştir. Şaşırtıcı olan, proleterleşmenin böylesine fazla olması değil, böylesine az olmasıdır. Tarihsel bir toplumsal sistemin en azından dört yüz yıllık varlığı sonunda bugün kapitalist dünya ekonomisinde tam olarak proleterleşmiş işçi miktarının yüzde […]

Tefekkür Yahut Düşünmek »

Öztürk Ali Bayram’dan Bayram Ali Öztürk’ün kıymetli mirasına… Bir nevi eğlence çağından geçiyoruz. Başımızı ne tarafa çevirsek hoşluk, güzellik, ‘sterilelik’, tanımlanmış estetik kıstaslarıyla kundaklanmış ayartıcılar içerisinde kırmızı halıda gibi yürüyoruz. Neredeyse ‘her yer kırmızı halı hepimiz de o yılın en iyi aktörü’-yüz gibi. Neden bu klişe metaphoru kullandım? Sebebini izah edeyim. Sinema sektörü seyretmek fiilini […]

Ehliyet / Liyakat / Merit / Mérite / ليياكات »

Ne değildir? Ceza almadan araba kullanmaya yarayan bir kâğıt parçası değil. Nedir? Ehil ve lâyık olmak; fazilet. Ehlî: Kendisi ile ünsiyet edilen, alışık, yabancı olmayan. Lâyık: (Liyakat) muvafık, yakışan, münasib, uygun. EHL : (Ehil) Müteallikat. Usta, mahir, muktedir ve becerikli anlamıyla ehil ve ehliyet sahibi. İşleri ehline vermemizi emreden İslâm’da önemli bir husus. Cemiyette mes’uliyet, […]

Kendine Ait Bir Oda / Virginia Woolf »

Kadın hareketinin klasik eserlerinden biri olan Kendine Ait Bir Oda eseri, Virginia Woolf’un 1929 yılında kaleme aldığı ve onaltıncı yüzyıldan bu yana kadının toplum içerisindeki konumunun incelendiği bir kitap. Kitap içerisinde rastladığımız ilk bulgulardan biri onaltıncı yüzyıl toplumunda kadının varlığına yönelik yapılan yorumlar. Bir kişiliğinin dahi olmadığını savunan düşünürlerin mevcut olduğunu düşünürsek, kadın burada bir […]

Çirkin Şehir Aforizmaları »

Maneviyatı kaybediyoruz. Bugün Türkiye’nin bütün dertleri çözülse « neyi kurtardık ? neyi kazandık ? » sorusuna verilecek cevabımız yok. Vatan insan içindir. Eğer insana hizmet edemiyorsan ve insan yetiştiremiyorsan vatanı kurtarsan ne olur? Toplumdaki manevî sıkıntıların suçunu başbakana ve Erdoğan’a yıkan bir güruh türedi. Dünya sevgisi senin nefsanî hastalığın. CB yahut BB ne yapsın? Yükselen binalar, çoğalan AVM’ler belediye başkanından […]

Sohbet: Savaşta kazandıklarımızı neden masada kaybettik? »

İstanbul, Fatih’te saat 14:30’da enerji savaşları ve terör konulu yeni bir sohbet yapacağız. Katılmak isteyenler bu duyurunun altına isim, telefon ve mail adresi bırakabilirler. Yorumlar yayınlanmayacak, adresi ve saati kendilerine özel mesajla bildireceğiz. Sohbet internet üzerinden canlı olarak bu adresten izlenebilir : ISBEK  Konu başlıkları şöyle: Osmanlı’nın unutturulan zaferleri Petrol savaşları ve dünya hâkimiyeti 2ci […]

Devrim Aforizmaları »

Devrim kavramı son derecede sorunlu. “Kötü” düzeni yıkıp “iyi” düzeni inşa etmek… İyi-Kötü ayrımını kim yapacak? Yıkıntıların altında kalanlar ne olacak? Bütün devrimler muhafazakârdır. İran’da devrim muhafızları vardı vardı. Devrim muhafızı devrimi HıFZ edecek… Bekâret fahişesi gibi bir saçmalık!  “Terreur” Fransızcadır. Fransız devriminden sonra devrimi MuHaFaZa etmek için giyotinle kafa uçurdular. Kralın 50 yılda öldürmediği […]

Bozkır Kurdu / Hermann Hesse »

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Bozkırkurdu’nun hayatında da bazen sıradanlık ve beklentilerle ahenkli olma hali zaman zaman saniyelik bir kopmayı yaşayıp olağanüstü olana yani mucizeye, Tanrı’nın inayetine tecelligâh olma maksadına yönelikti. Acaba bu seyrek yaşanan kısa mutluluk saatleri Bozkırkurdu’nun kötü yazgısını dengeleyip yumuşatabilir de mutlulukla mutsuzluk birbirine denk duruma gelebilir miydi, hatta az sayıdaki saatlerde […]

Dünyamıza Bakış / Albert Einstein »

Zenci Sorunu Amerika’da, 10 seneden fazla bir süredir bulunan, sizinle yaşayan bir kimse olarak yazıyorum. Şakası olmayan bir sorun üstüne dikkatinizi çekmek niyetindeyim. Bir çok okuyucular: «Yalnız bizleri ilgilendiren ve memleketimize yeni gelmiş bir adamın dokunmaması gereken konular üstünde söz söylemeye ne hakkı var? » diye sorabilirler kendi kendilerine. Böyle bir görüşün haklı olabileceğini sanmıyorum. […]