Archive for March, 2015

Sadece Kuran’la Konuşan Kadın »

Tebe-i Tâbiîn neslinden Abdullah ibn Mübarek hazretleri anlatıyor: Hacca gidiyordum. Irak-Suriye topraklarından geçerken yalnız bir kadına rastladım. Selâm verdim; selâmımı”Söz olarak Rahîm bir rabden selâm sözüdür onların duyacağı” (Yâ-Sîn:58) âyetiyle aldı. “Buralarda ne yapıyorsun?” diye sordum. “Allah kimi yoldan çıkarmışsa, ona yol bulduracak yoktur” (A’râf: 186) âyetini okudu. Anladım ki, yolunu kaybetmiş. Nereye gittiği soruma […]

Kalpleri Kırık 28 Şubat Kadın Mağdurları »

 https://twitter.com/#!/oylesinebirkisi 28 Şubat bir darbe idi. Belki kansız oldu. Ancak etkisi ve artçısı, sınıf atlayan bir camianın sembolü olarak görülen kısmına oldu. O dönemin darbecilerinin siyasi semboldür diyerek sistemin/kamusal alanın dışına ittiği genç kızlar ya onurlarını ezdirme pahasına diploma ve kariyeri yada sisteme rest çekmeyi ve eve kapanmayı seçmek zorunda kaldılar. Rest çekenler yaptıklarından hiçbir […]

Göze yalan söylemek kulağa yalan söylemekten zordur »

“… İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgâr esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar, ağaçlarda; Uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı …” (Orhan Veli) Göze yalan söylemek kulağa yalan söylemekten çok daha zor çünkü göz açılmadan bakamaz, görünmeden göremez. İnsan “öteki” tarafından okunmayı kabul etmeden okuyamaz. Utanınca başımı eğiyorsam kendimin […]

İnsanlar ikiye ayrılır: Yağmuru hissedebilenler ve ıslananlar »

  … İnsan ve sanat  ilişkisi üzerine okumak için… Derin Göz (Son güncelleme: İkinci sürüm, 6 Nisan 2014) İnsan gözü daha verimli kullanılabilir mi? Aş, eş ve düşmanı gören Et-Göz’ün yanı sıra Hakikat’i görebilecek bir Derin-Göz açılabilir mi? Sanatçı olmayan insanlar için kestirme bir yol belki de Sanat. Çukurların dibinden dağların zirvesine, Yeryüzü’nden Gökyüzü’ne…Sanat’a bakmak için […]

Fıtrî / Evrensel / Universal/ فطري »

İnsanlar iki farklı eksen etrafında bir-leşebilirler: Fıtrî: Ortak değerler esastır: Güzellik, iyilik, doğruluk, farlılıklara saygı… Fıtrat insanları dönüştürmeden ve tektipleştirmeden bir-leştirir yani bir araya getirir. Herkesin farklı oluşunun idraki de birleştirici bir unsurdur. Evrensel: Ortak çıkarlar esastır. Ekonomik hayat ve güvenlik algışı sebebiyle bir “norm” icad etmek zorunludur. Bu normlara uyanlar bir-leşir yani tektipleşir; “asker […]

İslamî devlet İslam’a uygun değil mi? »

… Bu konuda okumak için… Türkiye’nin Ulus-Devlet Sorunu Devlet gibi soğuk ve katı bir yapı bizimle olan ilişkisini hukuk yerine ırkımıza ya da inançlarımıza göre düzenleyebilir mi? GERÇEK hayatı son derecede dinamik ve renkli biz “insanların”. Birden fazla şehre, mahalleye, gruba, klübe, cemaate, etnik köke, şirkete, mesleğe, gelir grubuna ait olabiliriz ve bu aidiyet hayatımız boyunca […]

Evet, liberalizm demokrasiye aykırıdır »

Kapital başka şey, kapitalizm başka Yukarıda CEPR tarafından hazırlanmış bir grafik görüyorsunuz. Anlaşılması oldukça basit bir grafik bu. (Büyük görmek için tıklayın) ABD’de en zengin %1’lik nüfusun toplam gelirden aldığı payı ve önemli kanunların (ACT) gelir dağılımındaki etkisini gösteriyor. Sendikalarla ve çalışma hayatıyla ilgili kanunlar (LABOR) en zengin dilimin payını düşürmüş. Gözden kaçmaması gereken iki […]

Diego Velázquez’e bakılır; Edward Hopper okunur »

“… Kanaatimiz odur ki Edward Hopper sayesinde Batı resmi asırlardan beri ilk defa kısır ekol savaşlarını, soyut resim / figüratif resim gibi ölü doğmuş dikotomileri aşma fırsatı yakaladı …” Bu sözlerle bitirmiştik geçen bölümü. Evet… Batı’da resim sanatı denince ekoller, akımlar ve değişimler gelir akla. Ama Batı’nın güzellik algısını ve “sanat” dediği şeyi anlamak için […]

The Sheltering Sky / Paul Bowles »

  “Ne zaman öleceğimizi bilmediğimiz için, hayat hiç bitmeyecekmiş gibi gelir. Aslında hiçbir şey kendini çok tekrarlamaz, aslında çok az tekrarlar. Çocukluğunuzun bir öğleden sonrasını, öyle ki, hayatınızın bir parçası olmuş, sizi derinden etkilemiş bir öğleden sonrayı daha kaç kez hatırlayacaksınız ki? Belki dört, beş kez daha, belki o kadar bile değil. Dolunayın çıkışını daha kaç […]

#blockupyfrankfurt: Banka ordudan tehlikelidir »

  … Bazı  gerçekler ve liberal yalanlar üzerine okumak için… Liberalizm Demokrasiyi Susturunca Halkın iradesi liberalizm ile çatışırsa ne olur? 2008′de başlayan ekonomik kriz sürmekte. Eğitim, sağlık ve güvenlik hizmetlerine ayrılan bütçeler kırpılırken batan bankaları kurtarmak için yüz milyarlarca dolar harcanıyor. Alın terinin finans kurumlarına peşkeş çekilmesini istemeyenler protesto ediyor. Ama batılı devletler polis copuyla finans […]