Archive for May, 2014

Avrupa’nın Sonu (mu) ? »

Biyografi ustası Stefan Zweig, kaleme aldığı “Dünün Dünyası” isimli o enfes otobiyografisinde, Avrupa’nın 20. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı iki büyük yıkıma nasıl adım adım sürüklendiğini anlatır. Kendi kişisel hikâyesi ile Avrupa uluslarının güç mücadelesinin onları getirip bıraktığı cinnet halini birbirine paralel ve iç içe yazdığı satırlara derin bir hüznün ve hayal kırıklığının eşlik ettiğini görüyoruz. […]

Fethullah Gülen çok pişman olmuş »

… Bu konuda okumak için…  Hamza Yusuf ile İslâm’ı anlamak Elinizdeki bu kitap Ekrem Senai tarafından yapılan iki tercümeyi içeriyor: Zaytuna Institute’den Hamza Yusuf Hanson’ın 2010 yılı Mayıs’ında Oxford üniversitesinde yaptığı İslâm’da reformkonulu konferans, Yine  Hamza Yusuf Hanson’ın Dr.Murata ve Prof.Chittick’in İslam’ın vizyonu isimli eseri üzerine yaptığı konuşma (Bahsedilen kitap, Türkçe’ye de çevrilmiştir.) Hamza Yusuf Hanson 1960 yılında Amerika’nın Washington Eyaletinde dünyaya geldi; […]

Türk bankaları o gün Türkiye’yi soymuşlardı »

“… Türkiye 1999 yılının sonunda ekonomik açıdan son derece karamsar bir görünüm içerisindeydi. Ekonomik büyüme %-6.1 olmuş, yani ekonomi %6 oranında küçülmüştü. Enflasyon %70’e ulaşmış, bütçe açıkları büyümüş, Hazine faizlerinin yıllık ortalama bileşik oranı %106’ya ulaşmıştı. 1999 deprem şokundan sonra Türkiye’nin dış ilişkilerinde gözlemlenen olumlu gelişmeler, ekonomi yönetimi konusunda yeni bir sürecin başlatılması için uygun […]

Çünkü o her şeyin fiyatını bilir, değerini değil* »

 “… Yaşamak sadece ihanet ile sadakat arasında bir seçim yapmaktan ibaret olsaydı ne kolay olurdu. Genellikle aynı anda yapılması mümkün olmayan iki sadakat ya da iki ihanetten birini seçmek zorunda kalıyoruz. Ben de böyle çalkantılı olayların arasında bir seçim yapmak zorunda kaldım, Murat ve Tanya da kendi seçimlerini yaptılar. Bilanço? Bir sürgün, bir suçlu ve […]

Alevilerin Sorunlarını Kim Çözebilir? »

Türkiye’nin büyümesinin ve güçlenmesinin önünü tıkayan sorunların kaynağı büyük ölçüde, Cumhuriyet tarihi boyunca devletin mağdur ettiği ve dışladığı kesimler olmuştur. Muhafazakârlar, Kürtler, Aleviler, azınlıklar vs… Tabi bu sorunların kaynağı bu kesimlerin bizatihi varlığı değil, onların en insani ve sıradan taleplerinin ülkeyi yönetenler nezdinde oluşturduğu tehdit algısıdır. Türkiye’nin iplerini ellerinde tutmak isteyen küresel düzen de her […]

Dinini bilmeyen kendi heves ve hayallerini din zanneder »

… Bu konuda okumak için…  Hamza Yusuf ile İslâm’ı anlamak Elinizdeki bu kitap Ekrem Senai tarafından yapılan iki tercümeyi içeriyor: Zaytuna Institute’den Hamza Yusuf Hanson’ın 2010 yılı Mayıs’ında Oxford üniversitesinde yaptığı İslâm’da reformkonulu konferans, Yine  Hamza Yusuf Hanson’ın Dr.Murata ve Prof.Chittick’in İslam’ın vizyonu isimli eseri üzerine yaptığı konuşma (Bahsedilen kitap, Türkçe’ye de çevrilmiştir.) Hamza Yusuf Hanson 1960 yılında Amerika’nın Washington Eyaletinde dünyaya geldi; […]

27 Mayıs Türk ordusunun kendi ülkesini işgal ettiği gündür »

… Bu konuda okumak için… Kendi ülkesini işgal eden ordu Hiç bir yeri işgal edemeyen ordular kendi ülkelerini işgal ederler. Çünkü bir ordunun ayakta durması için insan emeği ve maddî destek gereklidir. Normal bir ordu kaynaklarını emrinde olduğu milletten sağlar… Efendisi olan bu milletin gönüllü katkısıyla silah alır, asker toplar, YABANCI DÜŞMANLA savaşır. Normal ordular efendilerini yani milleti, […]

Atatürk Kâfirdir! »

… Bilim ve Hayat üzerine okumak için… Modern Bir Put: Bilim (Tartışma) Bilimciler herşeyi parçaladıkları için mânâyı kaybediyorlar. Aşk’ı, Korku’yu, Sevinç’i hormonal “fenomenler” sanıyorlar. Hakikat’in tezahürü yok onlar için, sadece tezahür var. Sebebi? Eşya. Eşyanın sebebi? O da eşya(!) Biz buna “pozitivist iman” diyoruz. Çünkü pozitivistlerin bilimsellikle ilişkisi koptu. Bilimsellik değil bilimcilik peşindeler. Bilimi putlaştırdılar. Konuya eğilen […]

Kemalizmin Zararları (25): Adam Değildirler »

. …Kemalcilik ve Atatürkizm üzerine e-kitap… Tarih şaşırmaktır Evet… Tarih şaşırmaktır. Atatürk’e şaşırmak, Kürtlere şaşırmak, Lozan’a şaşırmaktır. Geçmişe hayret edip bugüne eleştirel bakabilmek, yarını hazırlamaktır Tarih. Geçmişe değil geleceğe dönüktür amacı. Özetle siyasî bir propaganda aygıtı değildir. Gaz vermek, “Asker millet” üretmek, atalarımızla gurur duymak için tarih araştırılmaz. Eğer resmî tarihin beyin yıkamasından bıktıysanız bu kitap ilginizi çekecektir…Buradan indirebilirsiniz.   […]

Şeriat geliyor derken Nazi’leri hortlattılar »

AP Seçimlerinde Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN: Front National) açık fark attı. Mesele sadece Fransa’ya özgü değil. İngiltere’den, Danimarka’dan gelen haberler kötü. İnsanların ne demokrasiye ne de Avrupa birliği’ne güveni kalmadı. Fransız seçmenlerin %60’ının zahmet edip oy kullanmaya bile gitmediği bir seçim oldu bu. Yeni üye olan eski-komünist blok ülkelerinde oy vermeyenler %70’in üzerinde: Hırvatistan, […]