Archive for November, 2012

Amel Mathlouthi | Naci en Palestina »

Geçmiş Zamanın Peşinde /Marcel Proust »

“… Uyuyan bir adam, saatlerin ipliğini ve yıllarla âlemlerin sıra nizamını kendi etrafında bir daire halinde bulundurur ve uyanırken, iç güdüsel olarak, bir saniye zarfında, yeryüzünde, işgal ettiği noktayı ve uyanıncaya kadar geçen zamanı derhal keşfeder. Fakat, belki, bu zaman ve mekân mefhumlarının derece ve sırları birbirleriyle karışıp çözülebilir. Meselâ, bütün gece süren bir uykusuzluktan […]

Dokunulmazlıktan, ‘Kürtlerin Suçu Ne’ Metaforuna… »

‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ dizisiyle birlikte birçok kişinin başındaki özneyi silip, ‘… suçu ne?’ şeklinde kendisine uyarladığı metafor (!), soru içerse de sık kullanıldığından olsa gerek bu işlevi yerine getiremedi. Sorgulamak, sormak, var olmanın bir başka ifadesidir oysa. Öyle ki “Sorgulanmamış bir hayat, hiç yaşanmamıştır” diyen filozof, sorgulananımın yaşamın bir başka kavramsal ifadesi olduğuna dikkat çekmişti. […]

Bugün cuma, ne olur bir şey yap(31) »

 Ma’bûdumuz, maşûkumuz, mahbûbumuz kendisiyle vücûd bulduğumuz, ibadet ve taatların, hamd ü senâların sadece kendisine hasrolunduğu, ta’zime, tesbîhe, tenzihe ve tehlile lâyık bizlerin teşbihinden ibadet ve taatından ve tavsifinden münezzeh olan maksûdumuz, matlûbumuz güzeller güzeli Allah’ımız, zü’l-Celâl ve tekaddes Hazretleri’ne hamd ü senâdan âciz olarak fakat yine de kendi lûtf u ihsanıyla ve bizlere in’amıyla, sonsuz […]

Gözden kaçmasın »

Fatih Çıtlak bu gece 23:45′te Habertürk kanalında Öteki Gündem programında Pelin Çiftçi’nin konuğu olacak. Karşısında Abdülaziz Bayındır var.

İsyan Ahlakı / Nurettin Topçu »

“… ahlakta iradeyi bu kelime (isyan) ile ifade edeceğiz. onu şiddetli bulanlar ve asileri bozguncu sayanlar çoktur. birçokları asi ve şaki kelimelerini aynı manada kullanmaktan hoşlandılar. bunlar hayat rüyalarının bozulmasından korkanlardır. bu “cemiyet hayranları”nın ahlakta son sözleri, beldenin kanunlarına itaat ve veya cemiyet nizamına uymaktır… bunlar düşünmezler ki, eğer bir nizamın muhafazası ahlakın gayesi olsaydı, […]

Vivaldi, 4 keman için konçerto »

Concerto for 4 violins & string in B minor by Antonio Vivaldi on Grooveshark

Tiryandafilya, Güneşe ya doğ, ya da ben doğacağım diyen güzel! »

Dört tane balkabağının işgal ettiği bir masanın boş kalan sol alt köşesinden yazıyorum bu sefer. Böyle buyurmuş tarlasındaki masasını işgal ettiğimiz köylü. Bildiğin bir harabe burası harabe olmasına lakin cehaletten taş kemerlerden de o nispetle uzak, ıssız bir diyar, bir münzeviler beldesi. Sen de biliyorsun ki ‘eş-dost’ diye taltif ettiklerimizle bir arada bulunmak, en müptezel […]

Böyle buyurdu Zerdüşt / Nietzsche »

“…Diyorsunuz ki “hayatın yükünü taşımak zor”. Neden sabah mağrur akşam ise itaatkârsınız? Hayatın yükünü taşımak zor ise siz de bu kadar “kolay” olmayın! Hepimiz bu yükle yüklenmiş birer eşeğiz. Üzerinde bir damla çiğ var diye titreyen gül tomurcuğuyla ortak neyimiz var bizim? Hayatı seviyoruz ama hayata alıştığımızdan değil, aşka alıştığımızdan. Aşkta her zaman biraz çılgınlık […]

Şederaban makamı »