Archive for August, 2012

Thomas Bernhard (Beton) »

    “… Ve gerçek şu ki yalnızlığımı seviyorum, tek başıma da değilim, ablamın bana durmadan bunu telkin etmeye çalışması da bana acı vermiyor, ben yalnızlığımla mutluyum, bunun bana olan faydasını biliyorum, böylesi bir yalnızlığa sahip olmayan, ömür boyu bunu arzulayan ama beceremeyen insanlarda

Cemile Bayraktar: “PKK’nın öfkesini anlarım şiddetini değil” »

Bu hafta Agos’ta yaynlanan röportaj: Buradan indirebilirsiniz.    … Bu konuda okumak için… Asimilasyon ile Şiddet Kıskacında Ulusalcı Kürtler (Kitap + Tartışma) Etnik kökenimiz benliğimizin bir parçası, rengarenk insanlığımızın gerçek bir rengi. Ancak bu renk üzerinden yapılan bir baskı, bu renk “yüzünden” çekilen büyük bir acı sonucu diğer bütün renkler silinebiliyor. Bir başka deyişle IZDIRAPLAR […]

Bugün cuma, ne olur bir şey yap (30) »

Bizleri öldükten sonra dirilten ve yevm-i mahşerde huzuruna sevkedecek olan, her şeyi miktarınca ve kadrince takdir üzre yaratan, lûtfuyla keremiyle insanı başıboş bırakmayan, şerîatıyla bizleri kulluğa sevkeden, tarikatıyla muhabbetini bildiren, hakîkatiyle ilmine âşinâ, ma’rifetiyle de sırrına muhatab eyleyen, helâl ve haram çizgisiyle suflî varlıklar derekesine düşmekten muhafaza eyleyen, her şeyi kuluna hizmetkâr kılıp kulunu da […]

إذكريني – فيروز »

Tibet Ölüler Kitabı (Bardo Thödol) »

“… Ölümü takib eden ilk geçiş evresi süre itibariyle ölen kişinin manevî mertebesine bağlıdır. İnsan ne kadar vehimlere ve günlük kaygılara gömülmüş bir şekilde yaşarsa ölüm saati geldiğinde geçiş evresine dalışı o kadar ani olacaktır. Kaynaksal ışık da bir o kadar bulanık görünecektir. Ruh’un mahrem hakikatini bilme fırsatı ölenin ellerinden kaçıp gidecektir. Ancak yaşarken Işık […]

Teknoloji ve inanç: Amel Defteri »

Son 12 ayda en çok paylaşılanlar »

Kırık parçalar (Marilyn Monroe) VAV Harfinin Manası Hocam, kadın fitne midir? 19 Mayıs Militarizmi AKP, Futbol ve Beyaz Kadın Ticareti İslam’ın vizyonu (5) / Hamza Yusuf Anti-Kapitalist Müslümanlar cahil ve aptal değiller! PKK’nın sonu ETA gibi olmayacak çünkü Kürtler sırt çevirse bile PKK ayakta kalabilir Kötülük’ten Güzellik çıkar mı? – C.Baudelaire’in şiirleri, O.Dix’in gravürleri Dersim Dağlarında […]

YAKINDA: Niteliksiz Adam / Robert Musil »

“… 16cı asra kadar Teknoloji ve Para İnsan’a aitti, insanlar bunları kullanırdı. İçinde yaşadığımız asra baktığımızda ise İnsan’ın Teknoloji ve Para’ya ait olduğunu, kullanıLdığını, insanî değerlerin alınıp satıldığını görüyoruz. İnsan kendi eliyle yaptığı makineleri, piyasa, devlet gibi sistemleri putlaştırıyor. Bu putlara tapmakla kalmıyor, insanlığını dahi onlara kurban ediyor …” “… Köyün/şehrin en yüksek binası ya […]

İnsanları değil Rejim’i koruyan millî eğitim kanunu »

  Ufuk Coşkun (Sivil Eğitim) Türkiye’de eğitim 14.06.1973 yılında kabul edilen ve hala yürürlükte olan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde çizilen bir anlayışla yürütülmektedir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda geçen genel amaçlara, arkasından sıralanan Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri’ne biraz yakından bakıldığında amacın bireysel özgürlüklerin geliştirilmesi noktasında değil daha çok devleti korumak yönünde […]

DUYURU: Derin Düşünce’nin facebook sayfası açıldı »

Derin Düşünce’nin facebook sayfasını hazır:http://www.facebook.com/derindusunce.org Başlangıç olarak 6-7 tane yazıyı paylaştım. Bir RSS uygulamasını da otomatiğe bağladım, Derin Düşünce’ye yeni yazı eklediğinizde facebook sayfasına da otomatik linki eklenecek. Böylece aboneler yeni yazılardan haberdar olabilecekler.