Archive for July, 2012

CHP… Ölmüş ama altmış yıldır gömülmemiş bir siyasî hareket »

“… kendi kendilerine CHP’yi kurtarmak görevi vermiş arkadaşlar sevinç içindeler: CHP de dört eğilimi birleştirmeye karar vermiş! Bu partinin amigoluğunu üstlenen gazete de iftiharla takdim ediyor tabii: Bitmez tükenmez kurultaylardan bir tanesi daha sırada ya, dört eğilim yaz sıcağında bu kurultayda birleşecekmiş. Nelermiş bu eğilimler? Bir: Sosyaldemokrasi. İki: Sosyalizm. Üç: Sosyal liberalizm (ne demekse?) Dört: Atatürkçülük… […]

Ted Hawkins »

Millî Eğitim veya Millî Beyin Yıkama? »

  …  Eğitim konulu makalelerden … Kan Sevgisini Öğretmek… (Cemile Bayraktar) 100 Temel Eser, Eğitim ve İdeoloji (Alper Gürkan) İletişim Fakültesinde yumurta atmak (İbrahim Becer) Okulda zorbalık ve intihar ilişkisi (Mauren Healy) İki Mustafa (Cemile Bayraktar) 19 Mayıs Militarizmi (Ufuk Coşkun) Eğitim mi şart, Okul mu? (T. Suat Demren) Topluiğne, Cop ve Bıyık (Takunyalı Topluiğne) Aileni mi seversin devletini […]

Rabih Abou-Khalil / Joachim Kühn / Jarrod Cagwin »

Bilim ve dürüstlük »

  … Bilim ve bilim ideolojisi üzerine e-kitap okumak için…   Modern Bir Put: Bilim (Tartışma) Bilimciler herşeyi parçaladıkları için mânâyı kaybediyorlar. Aşk’ı, Korku’yu, Sevinç’i hormonal “fenomenler” sanıyorlar. Hakikat’in tezahürü yok onlar için, sadece tezahür var. Sebebi? Eşya. Eşyanın sebebi? O da eşya(!) Biz buna “pozitivist iman” diyoruz. Çünkü pozitivistlerin bilimsellikle ilişkisi koptu. Bilimsellik değil bilimcilik peşindeler. […]

Sheila Jordan »

Ölüm ve kalanlar »

  … Bu konuda e-kitap okumak için…    Ölümden Bahseden Kitap Çocuklarımıza Ölüm’den daha çok bahsetsek ne olur? Meselâ evde besledikleri hayvanların, saksıdaki çiçeklerin ölümü üzerine yorum yapmalarını istesek? Mezarlık ziyaretleri yapsak onlarla birlikte ve sonra ne düşündüklerini, ne hissettiklerini sorsak?  Çocuklara ölümden bahsetsek belki daha güzel bir dünya kurulur bizden sonra. Çünkü bugün Ölüm’ü […]

Bu yaz hangi kitabı okusak? »

      Kitap Tanıtan Kitap 1 Kitap okumak… Jean Paul Sartre, Nazan Bekiroğlu, Toshihiko Izutsu, Henri Bergson, Mustafa Kutlu, Dostoyevski, Elif Şafak, Clausewitz, Sadık Yalsızuçanlar, Alber Camus ile sohbet etmek… Suyun resmine bakmakla yetinmeyen, su içmek isteyenler için var kitaplar. Mesnevî var, El-Munkızü Min-ad-dalâl, Kitab Keşf al Mânâ, Er-Risâletü’t-tevhîd var.  Elinizdeki bu kitap Derin […]

Mesnevi ile İlahi Aşk (9) / 15.07.2012 »

Bugün cuma, ne olur bir şey yap (28) »

Herşeyi kendi kudretiyle var eden, herşeyin kendisini zikrettiği, eşyanın isimlerini hazret-i insana tâlim ve telkin eyleyen, her şeye muktedir, dilediğini mağfiret eden, dilediğini rızıklandıran, meşiyyeti ilâhiyyesinde insanı ve ümle mahlûkatı kabiliyetince tasarrufa mezun eden Hâlık u külli şey’, Kâdir-i Mutlak, Cenâb-ı Allah’a tüm “şeyler” adedince hamd ü sena olsun. Bu vesileyle bizlere eşyanın hakîkati keşfolunsun. […]